FT07.02 Videreudvikling af Nordic IoT Centre

Senest opdateret d. 3/1-2022
Afsluttet
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Indsatsområdet IoT-drevet forretningsdesign - digitalisering af virksomheder og samfund under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Martin Krogstrup Nielsen
Head of Business Development IoT, Data & Services Innovation

Målet med denne aktivitetsplan er at understøtte en dansk og europæisk ambition om ’the twin transition’ af grøn omstilling og digitalisering ved at realisere en del af det grønne potentiale i IoT.

Nordic IoT Centre udvikles til at være en digital platform, som understøtter dialog, samarbejde og udbud imellem IoT-leverandører, IoT-brugere, vidensinstitutioner m.m. Samtidig udbygges den til centret knyttede interessentgruppe og følgegruppe, og konkurrencen "Danmarks Bedste IoT-løsning" lanceres.