FT07.02_2022 Nordic IoT Centre

Senest opdateret d. 22/4-2022
Aktiv
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Indsatsområdet IoT-drevet forretningsdesign - digitalisering af virksomheder og samfund under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Henrik Hassing
Technical Vice President

Målet med aktivitetsplanen er at understøtte en dansk og europæisk ambition om ’the twin transition’ der kombinerer grøn omstilling og digitalisering. Nordic IoT Centre skal sikre at Danmark bliver det bedste sted at udvikle og implementere IoT-løsninger.

I 2021 fordoblede Nordic IoT Center antallet af partnere, fik etableret årets IoT løsning, etableret rammer for vidensbibliotek, samt etableret de første 3 brugergrupper. I 2022 skal der ske en fortsat videreudvikling af Nordic IoT Centre. Målet er at:

  • Videreudvikle Nordic IoT Centre til en mangesidet digital samarbejdsplatform, som skal understøtte samarbejde på tværs af virksomheder og sektorer – arbejdet videreføres og der vil i 2022 være fokus på digital kontaktskabelse samt på hvordan centret kan udvides til andre nordiske lande
  • Brugere skal blive i stand til effektivt at overskue beslutningsprocessen for anvendelse af IoT ved hjælp af erfaringsudveksling i brugergrupperne, samt skriftlige guides og værktøjer der anvendes til IoT
  • Udvikling af processer i Nordic IoT Centre, der faciliterer et øget samarbejde mellem brugerorganisationerne og leverandører 
  • Sikre at ydelser og viden udviklet under andre indsatser bliver tilgængelige for indsatsens målgruppe via Nordic IoT Centre.
  • Afdække muligheder indenfor Internet-of-skills (IoS)