FT07.03_2022 IoT-drevet forretningsdesign

Senest opdateret d. 22/4-2022
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet IoT-drevet forretningsdesign - digitalisering af virksomheder og samfund under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Henrik Hassing
Technical Vice President

Målet er at videreudvikle den værktøjskasse for IoT-drevet forretningsdesign der blev udviklet i 2021. Derudover skal der udvikles services, som hjælper virksomhederne med best practice forretningsdesign og IoT-baseret værdiskabelse.

De største private virksomheder i Danmark har allerede skabt egne interne innovationsafdelinger, der arbejder med IoT forretningsdesign. Men den dertil hørende viden, metoder og værktøjer omkring IoT er ikke tilgængelig for hverken de mindre virksomheder eller de offentlige organisationer. Understøttelse af dette er nødvendigt for at facilitere indsatsens overordnede formål om at sikre, at Danmark opnår det implementeringspotentiale, som IoT rummer.