FT07.04_2022 Industriel IoT

Senest opdateret d. 22/4-2022
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet IoT-drevet forretningsdesign - digitalisering af virksomheder og samfund under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Service og offentlig innovation
Henrik Hassing
Technical Vice President

Målet med aktivitetsplanen er at udbrede viden og udvikle services omkring brugen af robust IoT i komplekse industrimiljøer. Dette skal understøtte indsatsens overordnede mål omkring at Danmark opnår det implementeringspotentiale, som IoT rummer.

Denne aktivitetsplan fokuserer særligt på fremstillingsindustrien, som har et stort potentiale i at implementere IoT som led i en øget digitalisering. Aktivitetsplanen bygger ovenpå resultaterne af de aktiviteter der blev udført i 2021, og har følgende delmål:

  • Yderligere udvikling af Digital Factory Mapping metoden (udvidet og demonstreret i løbet af 2021-aktivitetsplanen), med henblik på at gøre den mere effektiv, minimere de ressourcer, der kræves af virksomhederne og maksimere resultatet
  • Identifikation af de nye roller og anvendelsesmuligheder, som IoT kan bibringe for at understøtte industriel bæredygtighed
  • Yderligere udvidelse af Digital Factory Mapping metoden med henblik på at understøtte forbedring og effektivisering af processer og aktiviteter i forbindelse med udstyrsvedligeholdelse ved hjælp af IoT-teknologi