FT07.05 Opstart af datavalideringscenter

Senest opdateret d. 3/1-2022
Afsluttet
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Indsatsområdet IoT-drevet forretningsdesign - digitalisering af virksomheder og samfund under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Martin Krogstrup Nielsen
Head of Business Development IoT, Data & Services Innovation

Datavaliditet er en konkret udfordring i forbindelse med IoT-løsninger - sensorer og netværkstransport i en IoT-løsning kan påvirkes af mange fejlkilder. Værdien af en IoT-løsning afhænger af validiteten af de data, som løsningen producerer.

Denne aktivitetsplan vil skabe rammerne for et datavalideringscenter ved at identificere de ydelser, værktøjer og kompetencer, der er brug for. Centret understøtter målet med indsatsen omkring at sikre at danske virksomheder opnår værdien af at implementere IoT.