FT07.05_2022 Datavalideringscenter

Senest opdateret d. 22/4-2022
Aktiv
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Indsatsområdet IoT-drevet forretningsdesign - digitalisering af virksomheder og samfund under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Henrik Hassing
Technical Vice President

Målet med aktiviteten er at etablere et datavalideringscenter og udvikle tilhørende metoder, processer og værktøjer. Der er tale om et virtuelt kompetencecenter som skal kunne hjælpe virksomheder m.fl. med at sikre korrekte data fra IoT-løsninger.

Datavaliditet er et konkret problem i forbindelse med IoT-løsninger, idet både sensorerne og netværkstransporten i en IoT-løsning kan påvirkes af mange forskellige fejlkilder – såvel permanente som temporære. Derfor står og falder værdien af en IoT-løsning med validiteten af de data, som løsningen producerer og udnytter. Datavalideringscenteret et et væsentligt delmål ift. den overordnede målsætning for indsatsområdet, som er at etablere en anvendelsesorienteret videnplatform og servicetilbud omkring virksomheders udvikling og implementering af IoT-baserede forretningsdesigns.