FT07.07 Videnformidling

Senest opdateret d. 3/1-2022
Afsluttet
FORCE Technology
Indsatsområdet IoT-drevet forretningsdesign - digitalisering af virksomheder og samfund under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Henrik Hassing
Technical Vice President

Aktivitetsbeskrivelsen indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet IoT-drevet forretningsdesign.

Målet for aktivitetsbeskrivelsen er at sikre, at indsatsområdet i 2021 samlet set kommer i aktiv berøring med 300 virksomheder i 2021. Herunder at sikre videndeling, så flest muligt interessenter i økosystemet bliver eksponeret for relevant viden fra indsatsområdet over hele perioden.