FT08.05 Videnspredning

Senest opdateret d. 3/1-2022
Afsluttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Fremtidens nøgleteknologier: avancerede sensorsystemer og fotonik under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Martin Krogstrup Nielsen
Head of Business Development IoT, Data & Services Innovation

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet Emissioner i den grønne omstilling samt plan for opbygning og styrkelse af økosystemet på området.

Målet for aktivitetsbeskrivelsen er at sikre, at indsatsområdet i 2021 samlet set kommer i aktiv berøring med 200 virksomheder i 2021. Herunder at sikre videndeling, så flest muligt interessenter i økosystemet bliver eksponeret for relevant viden fra indsatsområdet over hele perioden.