FT09.01 Økosystemer og videnformidling som en del af den hybride testbed

Senest opdateret d. 3/1-2022
Afsluttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Fremtidens hybride testbed under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet FT09 Fremtidens hybride testbed samt plan for opbygning og/eller styrkelse af økosystemet på området.

Målet for aktiviteten er at sikre, at indsatsområdet i 2021 samlet set kommer i aktiv berøring med 150 virksomheder i 2021. Herunder at sikre videndeling, så flest muligt interessenter bliver eksponeret for relevant viden fra indsatsområdet over hele perioden. Endvidere er målsætning at skabe interesse, engagement og opbygning af et økosystem omkring hybride testmetoder.