FT09.01_2022 Videnspredning og økosystem som en del af Fremtidens hybride testbed

Senest opdateret d. 18/1-2022
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Fremtidens hybride testbed under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet FT09 Fremtidens hybride testbed samt plan for en fortsat opbygning og styrkelse af økosystemet på området for 2022.

Målet for aktivitetsbeskrivelsen er at sikre, at indsatsområdet Fremtidens hybride testbed i 2022 samlet set kommer i aktiv berøring med 250 virksomhedsrelationer i 2022. Herunder at sikre videndeling, så flest mulige interessenter får adgang til relevant viden fra indsatsområdet over hele perioden. Endvidere er målsætning at skabe interesse, engagement og opbygning af et økosystem omkring hybride testmetoder.