FT09.02 Digitalisering af fysiske forsøgsfaciliteter som en del af den hybride testbed

Senest opdateret d. 3/1-2022
Afsluttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Fremtidens hybride testbed under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Målet med aktivitetsplanen er at digitalisere udvalgte avancerede fysiske testfaciliteter med henblik på markant at øge værdien af de resultater, testen producerer.

Moderne produkter som f.eks. IoT-enheder og intelligente systemer har datainterfaces og avancerede interne algoritmer, og her er det vigtigt at kunne opsamle og analysere de data, som produktet opererer med internt og sammenholde disse data med data fra testopstillingens samtidige påvirkning. Med et dybere kendskab til fejl- og årsagssammenhænge vil virksomhederne effektivt kunne forbedre eller fejlrette deres produkter. 

De digitaliserede testfaciliteter vil ydermere give input til dataindsatsområdets “hybride testbed”.