FT09.02_2022 Digitalisering af fysiske forsøgsfaciliteter som en del af Fremtidens hybride testbed

Senest opdateret d. 18/1-2022
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Fremtidens hybride testbed under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Målet med aktiviteten er i 2022 at etablere datamæssige interfaces kompatible med hybride tests, hvor data fra eksterne kilder som fx modeller kan påvirke de fysiske testparametre, og hvor data fra testfaciliteten samtidig kan understøtte modellen.

Et vigtigt mål med aktivitetsplanen et at skabe værdi til virksomhederne igennem øget kvalitet, værdi og tilgængelighed af de data den enkelte test producerer. Gennem data tilvejebringes et dybere kendskab til fejl- og årsagssammenhænge, hvorved fejlretning og forbedringer kan effektiviseres.