FT09.03 Digitale tvillinger, virtuelle modeller, IoT og big data som en del af den hybride testbed

Senest opdateret d. 3/1-2022
Afsluttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Fremtidens hybride testbed under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Denne aktivitet understøtter hovedindsatsens målsætninger om at møde de danske SMV’er med en testinfrastruktur indenfor fokuspunkterne digitale tvillinger, virtuelle modeller, IoT, Big Data og kunstig intelligens (AI).

Der arbejdes i denne aktivitetsplan med videnhjemtagning, kompetenceopbygning, vidensamarbejde og konkrete udviklingsaktiviteter med faglige mål for fokuspunkterne:

  • Etablere kontakt til centrale samarbejdspartnere indenfor den hybride testbed
  • Påbegynde videnhjemtagning fra internationale videncentre og institutioner
  • Etablere en grundplatform for den hybride testbed, der muliggør services, hvor digitale og fysiske testbænke kombineres
  • Format for services indenfor tovejs-koblede digitale tvillinger, virtuelle multifysiske modeller som supplement til fysiske test. Herefter opstart af identificerede nødvendige udviklingsaktiviter.