FT09.03_2022 Digitale tvillinger, virtuelle modeller, IoT, big data og AI som en del af Fremtidens hybride testbed

Senest opdateret d. 18/1-2022
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Fremtidens hybride testbed under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Denne aktivitet understøtter indsatsens målsætninger om at møde de danske SMV’er med en testinfrastruktur indenfor specielt digitale tvillinger og virtuelle modeller ved brug af understøttende teknologier som IoT, Big Data og kunstig intelligens (AI).

Der arbejdes kontinuert i denne aktivitetsplan videre fra 2021 med videnhjemtagning, kompetenceopbygning, vidensamarbejde og konkrete udviklingsaktiviteter med faglige mål for fokuspunkterne:

  • Etablere og udbygge kontakt til centrale samarbejdspartnere indenfor digitale tvillinger
  • Videnhjemtagning fra nationale og internationale videnscentre og institutioner
  • Udvikling af digitale tvillinger og virtuelle multifysiske modeller som supplement til fysiske tests