FT09.04 Fjernovervågning som demonstrator for den hybride testbed

Senest opdateret d. 3/1-2022
Afsluttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Fremtidens hybride testbed under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Formålet med denne aktivitet er at demonstrere platformen og overensstemmelsen mellem en fysisk og en virtuel digital version af monitoreringsudstyr på produkter i drift, samt sandsynliggøre forbindelse til resten af den hybride testbed.

Den hybride testbed udgøres overordnet af en fysisk og digital udgave af en given testfacilitet eller produkt. Heri indgår muligheden for at fjernovervåge produkter i deres relle miljø. Gennem det ekstra, digitale lag af information skabes yderligere værdi og indsigt i produkter i drift.

Som demonstrator for konceptet benyttes en ny, ultralydbaseret teknologi (UT-Patch). Denne teknologi anvendes til test og fjernovervågning af tilstanden af en komponent for eventuelle skader fx i form af korrosion eller revner, ved måling af en ”sky” af punkter.

Demonstratoren skal vise teknikkens muligheder og potentialer til hurtigere, mere fleksible, præcise og væsentligt billigere test, inspektion og fjernovervågning end eksisterende teknologi. Yderligere skal demonstratoren vise potentialet i hurtigt og økonomisk at teste en komponent for tænkte/kommende belastninger og påvirkninger og herigennem forudsige optimal vedligehold og derigennem øge sikkerheden.