FT09.05_2022 Datakommunikation og interface som del af Fremtidens hybride testbed

Senest opdateret d. 18/1-2022
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Fremtidens hybride testbed under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Målet med aktivitetsplanen er at samle de enkelte datastrømme til og fra de enkelte testmetoder og output fra indsatsens aktivitetsplaner på én platform i skyen.

Ved at samle al data på én platform, åbnes der op for en mere effektiv og ensartet videre bearbejdning, dataanalyse og visualisering af datastrømme og resultater. Endvidere er målet, at dette igen på sigt åbner op for nemmere datadeling mellem FORCE Technologys testmetoder til og fra eksterne kilder som fx digitale tvillinger, modeller og testfaciliteter hos samarbejdspartnere og kunder.