FT10.02 Modellering af lydmiljøer

Senest opdateret d. 3/1-2022
Afsluttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Industriens Nationale Lyd og Luft LAB under temaerne Byggeri og anlæg, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Sundhed og medicoteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Aktiviteten bidrager til indsatsområdets målsætning om at styrke industriens udvikling af produkter og løsninger, der kan bidrage til at forebygge negative eksponeringer og forbedre lyd, støj og luftmiljøer i boligen, arbejdsmiljøet og det eksterne miljø.

De primære mål for aktiviteterne i perioden er videnhjemtagning og opbygning af elementer til syntetisk generering af lyd, der kan indgå i modeller til virkelighednære præsentationer af lydmiljøer. Med afsæt i beregninger af støjtransmission udvikles modelværktøjer, der kan anvendes af målgruppen til at kommunikere og formidle teknisk komplicerede sammenhænge med et tydeligt auditivt og visuelt udtryk.