FT10.03 Testmetoder og -miljøer

Senest opdateret d. 3/1-2022
Afsluttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Industriens Nationale Lyd og Luft LAB under temaerne Byggeri og anlæg, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Sundhed og medicoteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Aktiviteten bidrager til indsatsområdets målsætning om at styrke industriens udvikling af produkter og løsninger, der kan bidrage til at forebygge negative eksponeringer og forbedre lyd, støj og luftmiljøer i boligen, arbejdsmiljøet og det eksterne miljø.

De primære mål for aktiviteterne i 2021 er videnhjemtagning og dialog med industrien som afsæt for opbygning af metoder og testfaciliteter målrettet industriens behov inden for:

  • Produkter med støjreducerende teknologier (headsets, hearables, høreværn, høreapparater, mv.),
  • Produkter og sensorer til måling og reduktion af gasser og partikler i luftmiljøet
  • Produkter og løsninger, der har betydning for støjforhold i boligmiljøet (bygningskomponenter, tekniske installationer mv.)