FT10.03_2022 Testmetoder og -miljøer

Senest opdateret d. 18/1-2022
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Industriens Nationale Lyd og Luft LAB under temaerne Byggeri og anlæg, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Sundhed og medicoteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Veldefinerede testmiljøer er en forudsætning for at skabe troværdige og reproducerbare målinger af produkters egenskaber. Aktiviteten opbygger viden, testmiljøer og -metoder til test af produkters egenskabersundhedsskadelig støj og luftforurening.

De primære mål for aktiviteterne i 2022 er videreudvikling og validering af målemetoder og testfaciliteter. Aktiviteterne vil være rettet mod de behov, der i 2021 blev afdækket inden for:

  • Produkter med støjreducerende teknologier (headsets, hearables, høreværn, høreapparater, mv.),
  • Produkter og sensorer til måling og reduktion af gasser og partikler i luftmiljøet
  • Produkter og løsninger, der har betydning for lydforhold i og ved boligen (fx bygningskomponenter, tekniske installationer, transmissionsveje, støjkilder mv.)