FT11.01 Økosystem og videnspredning

Senest opdateret d. 12/2-2021
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet ”Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed” samt plan for opbygning og/eller styrkelse af økosystemet på området.

Vidensformidlingen til målgruppen vil være bred og faglig velfunderet og understøtter dermed en af kompetencecentrets centrale målsætninger, at ´være et tværfagligt kompetencecenter, hvor videndeling er i højsæde`. Etablering af en netværksgruppe, der samler forskellige brancher, med én fællesnævner: `hygiejne, sundhed og produktsikkerhed` giver en unik mulighed for faglige diskussioner og dialog.

Målet for indsatsområdet er samlet set at komme i aktiv berøring med 150 virksomheder i 2021. Herunder at sikre videndeling, så flest muligt interessenter bliver eksponeret for relevant viden fra indsatsområdet over hele perioden.