FT11.02 Bæredygtig produktion i hygiejnisk kritiske miljøer

Senest opdateret d. 3/1-2022
Afsluttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Der udvikles gennem aktiviteten viden og metoder, der kan hjælpe virksomheder med hygiejnisk kritiske produktionsmiljøer med at reducere deres ressourceforbrug (vand, kemi og temperatur/energi) uden at gå på kompromis med hygiejne og sikkerhed.

Aktiviteten har fokus på ressourceforbrug ifm. rengørings- og desinfektionsprocesser i produktionen og den betydning, det har for produktionsudstyrets levetid. Aktiviteterne vil have en procesorienteret tilgang i forhold til hygiejne og vil afspejle integrerede produktionsprocesser i industrivirksomheder og sundhedssektoren.