FT11.03 Intelligent Overvågning

Senest opdateret d. 6/12-2021
Afsluttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Målet med aktiviteten er at anvende IoT og AI til at optimere sundhed og hygiejne særligt i det primære produktionsled (husdyrproduktion) men også i det sekundære led inden for fremstillingsindustrien.

Der udvikles i aktiviteten værktøjer til intelligent overvågning af kritiske parametre for sundhed og hygiejne, hvilket kan være patogener, men også afledte indikatorer.

De primære mål for aktiviteterne i denne periode er at afdække markedsbehovet for nye sensorer, samt at kortlægge datastrømme, der skaber værdi i forbindelse med intelligent overvågning.