FT11.03 Intelligent overvågning - version 2.0

Senest opdateret d. 3/1-2022
Afsluttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Målet med aktiviteten er at anvende sensorer og data til at optimere sundhed og hygiejne. Der udvikles metoder til intelligent overvågning af kritiske parametre for sundhed og hygiejne, hvilket kan være patogener, men også afledte indikatorer.

De primære mål for aktiviteterne i denne periode er at afdække markedsbehovet for nye sensorer samt  opsamling og analyse af data, der skaber værdi i forbindelse med intelligent overvågning. Inden for sundhedsområdet bygges der fremadrettet videre på erfaringer fra det veterinære område omkring anvendelse af luftsampling som metode til screening og intelligent overvågning af human patogene mikroorganismer.