FT12.01 Økosystemer og videnformidling

Senest opdateret d. 10/1-2022
Afsluttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Værdi igennem standarder og måleteknisk infrastruktur under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet Værdi igennem standarder og metrologisk infrastruktur, samt plan for opbygning og/eller styrkelse af økosystemet på området.

Målet for aktivitetsbeskrivelsen er at sikre, at indsatsområdet i 2021 samlet set kommer i aktiv berøring med 300 virksomheder i 2021. Herunder at sikre videndeling, så flest muligt interessenter bliver eksponeret for relevant viden fra indsatsområdet over hele perioden.