FT12.01_2022 Videnformidling og økosystemer

Senest opdateret d. 18/1-2022
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Værdi igennem standarder og måleteknisk infrastruktur under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Aktiviteten skal sikre, at indsatsområdet "Værdi igennem standarder og måleteknisk infrastruktur" i 2022 samlet set kommer i aktiv berøring med 300 virksomheder i 2022.

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet Værdi igennem standarder og metrologisk infrastruktur samt plan for opbygning og/eller styrkelse af økosystemet på området. Beskrivelsen gælder for projektets år 2 (2022) og ligger i fortsættelse af FT12.01 fra 2021.