FT12.03_2022 Standardisering

Senest opdateret d. 18/1-2022
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Værdi igennem standarder og måleteknisk infrastruktur under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Målet med aktiviteten vedrørende standardisering er at deltage i, vurdere og videreformidle fagtekniske aspekter af den europæiske og internationale standardisering, der foregår indenfor FORCE Technology’s klassiske fagområder.

Det faglige engagement i standardiseringsarbejde er målrettet både videreformidling af relevant viden til dansk industri og samarbejde med industrien for at indhente fagligt input til standardiseringsarbejdet. Gennem aktiviteten sikres, at relevante test- og rådgivningsaktiviteter fra FORCE technology følger tendenser og behov som lovgivning, teknisk udvikling og faglige behov stiller til opdaterede, tekniske GTS-services.