Funktionelle materialer på nano- og mikroskala

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Anvendelse af kulstoffibre i golfkøller, cykler og tennisketsjere er eksempler på funktionelle materialer tilsat nano-strukturer. Materialers funktionelle egenskaber kan indlejres i materialeoverflader gennem nano- og mikrostrukturering eller ved påføring af en nanofilm. Herigennem kan produktet tilføres forskellige typer af funktionaliteter som for eksempel korrosionsbestandighed eller smudsafvisende egenskaber.

Udvikling af funktionelle materialer på nano- og mikroskala fordrer udvikling af nye processer og nye produktionssystemer. Hertil kommer behovet for at forstå de grundlæggende materialeegenskaber på det atomare/molekylære niveau herunder at opnå en forståelse af vekselvirkningen imellem makro- og mikrobyggestenene.

Funktionelle materialer har international bevågenhed – for eksempel indenfor EU’s 7. rammeprogram, og flere af GTS-institutterne er allerede aktive på området. Det forventes at en række funktionelle materialer indenfor de næste 3-6 år vil finde vej til markedet - ikke mindst fordi kulfibre, nanofibre og nanopartikler i dag er kommercielt tilgængelige.

For at understøtte industriens kommende brug af materialer baseret på nano- og mikrostrukturer foreslås det at GTS-nettet for eksempel udvikler avancerede analysemetoder til at karakterisere materialer på nano- og mikroskala, og metoder baseret på for eksempel FIB-SEM teknikker der kan anvendes til at syntetisere og opbygge strukturer og komponenter på nano- og mikroskala. Eksempler på anvendelsesområder er indenfor indlejrede nanostrukturer til blandt andet lysleder-, elektronik- og medicoindustrien.