Global infrastruktur inden for test og certificering

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Tilbuddet om global infrastruktur er en vigtig parameter for danske virksomheders konkurrenceevne på det globale marked. Virksomhederne er afhængige af at nationale barrierer for produktgodkendelser, test og certificering nedbrydes. Dette er i stor grad sket via standardisering på europæisk og internationalt plan. For eksempel inden for byggevarers brandgodkendelse har testmetoderne hidtil baseret sig på de nordiske prøvningsstandarder. Der er her et behov for at bevæge sig over mod de internationale standarder for at lette danske producenters vej til det globale marked. Samtidig er der for en del danske virksomheder vigtigt, at de i deres nærområde har adgang til test og certificering.

Det foreslås at GTS-nettet varetager Danmarks fortsatte indflydelse på de nordiske, europæiske og internationale standarder for prøvning og certificering, og sikrer tilgængeligheden af tidssvarende faciliteter for test og certificering.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Erik Stoklund Larsen
Torsdag d. 18/6-09 kl. 15:50

Norm og Standardiseringsarbejdet herhjemme har i de seneste år lidt af ressourcemæssige besparelser. Bl.a. er nu indført firmabetalt stardardiseringsarbejde. Denne beslutning har medført at vi ikke mere deltager i normarbejdet. Vi er indforstået med at stille medarbejdere gratis tilrådighed for normarbejdet, men en egentligt betaling herfor vil vi umiddelbart ikke.

Det skal foreslås, at finansieringen af standardiseringsarbejdet igen tages op til revision og bevillingerne til bl.a. Dansk Standard øges, således der igen kan gennemføres et i branchen bredt funderet normarbejde.

Erik Stoklund Larsen (COWI)