Grøn Kemi og Grøn Procesteknologi (GK&GP)

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Anne-Lise Høg Lejre
Direktør

Teknologisk Institut sætter fuld fokus på at udvikle energieffektive og miljøvenlige procesteknologiske løsninger, som kan understøtte en dansk industriel produktion af nanomaterialer og syntesegasser ”by design”. Aktiviteten er rettet mod virksomheder inden for kemisk reaktorteknologi, katalytiske processer, fremstilling af syntesegas, brændselsceller, solceller og hybride energisystemer.

Markeds- og samfundsbehov
Udgangspunktet for aktiviteten er avancerede materialer og processer, som er centrale elementer i nationale og internationale fremsyn [ii] samt de udfordringer, der bl.a. er manifesteret i internationale materiale- og produktions roadmaps [iii]. Aktiviteten har derudover afsæt i det internationale kemitekniske paradigme  ”Green”, som vedrører avancerede materialer og fremtidens kemiske procesteknologier, der potentielt er grundlaget for nye kemiske virksomheder [iv].

Aktivitetens formål er at udvikle energieffektive og miljøvenlige procesteknologiske løsninger, som skal understøtte en dansk industriel produktion af nanomaterialer [i] og syntesegasser ”by design”. Dette er dels centralt, fordi det vil løse virksomheders behov for at ressourceeffektivisere, dels fordi det vil give danske virksomheder muligheden for selv at arbejde med udvikling af nye grønne processer og materialer, med henblik på at udvikle innovative produkter.

Hensigten er at understøtte danske virksomheder, herunder SMV, og deres muligheder for at udvikle innovative produkter og løsninger til et grønt og bæredygtigt samfund. I et tidsperspektiv på 2-5 år vil Instituttet facilitere virksomheders konkurrencedygtighed på fremtidens markeder. Den forventede efterspørgsel ventes globalt at være på 200.000 tons højværdi nanomaterialer årligt til brug i nicheprodukter.

De konkrete markedssegmenter er:

 • virksomheder, som arbejder med kemiske reaktorer, katalytiske processer, effektive opvarmnings-processer og syntese af energigasser. Dette segment omfatter ca. 50 danske virksomheder
 • virksomheder, som arbejder med udvikling af brændselsceller, solceller, batterier, hybride energi-systemer, elektrolyseproduktion af brint, katalysedrevne diesel udstødningssystemer og energilag-ringsystemer. Dette segment omfatter ca. 150 danske virksomheder
 • virksomheder, som udvikler banebrydende produkter baseret på nanoteknologi (brændselscelledrevne høreapparater; sensorer; brintdrevne droner og servicerobotter). Dette segment omfatter ca. 100 virksomheder
 • virksomheder, der arbejder med test og kvalificering af nye energisystemer i brændselsceller og køretøjer. Dette segment omfatter ca. 40 virksomheder

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Aktiviteten adresserer samfundets interesse for grønne materiale-, proces- og energiløsninger og har som rationale at opbygge og udvikle en kemiteknisk platform for fremtidens grønne produktion af avancerede materialer. Opbygningen af denne platform fordrer opbygning af en række komplementære kompetencer inden for kemi, fysik, design, mekanik og konstruktion.

De nye generiske services er fokuseret omkring udvikling af nano-baseret materiale- og procesteknologi rettet mod SMV og opstartsvirksomheder, herunder:

 • Rådgivning om ressourcebesparelse gennem anvendelse af nano-baserede materialer og grønne fremstillingsprocesser
 • Rådgivnings- og udviklingsforløb omhandlende nye innovative produkter baseret på nano-materialer
 • Testforløb i forhold til produktion og specifik anvendelse af syntesegasser
 • Karakterisering af nano-materialer og syntesegasser
 • Nye laboratorie-serviceydelser vedrørende test og karakterisering af højtemperaturprocesser

Markedet, ikke mindst SMV, kan have svært ved at følge med i den teknologisk udvikling. Det er helt afgørende for virksomhederne, at de efter en relativ kort forsøgsrunde får mulighed for selv at arbejde med processer og nano-materialer. Derved opnår de større uafhængighed af underleverandører, egen innovativ udvikling af helt nye produkter og dermed en større værdiskabelse.

Instituttet har i resultatkontraktperioden 2013-2015 arbejdet med delaktiviteter inden for kemiteknik og etableret samarbejde med de centrale europæiske videncentre. Aktiviteten vil på baggrund af de allerede opnåede kompetencer skabe et signifikant løft af den teknologiske service i Danmark. Nationalt og internationalt samarbejde samt videnhjemtagning via fx deltagelse i Horizon 2020 projekter vil fortsat danne grundlaget for at lancere ny teknologisk service i regi af denne aktivitet. Derudover vil den nye teknologiske service blive udviklet, modnet og transformeret i et tæt samarbejde med virksomheder.

Centrale aktiviteter
De centrale aktiviteter, der ønskes opbygget i aktiviteten, er:

 • Prækvalifikation af de generiske procesteknologier i den kommende platform, som de beskrevne virksomhedssegmenter kan identificere sig med. I aktivitetens 1. år gennemføres virksomhedsbesøg inden for alle delsegmenterne som grundlag for teknologivalg
 • Grøn procesteknologi udvikles/valideres i aktivitetens 1. år. I aktivitetens 2. år testes processerne i samarbejde med virksomhedssegmenterne. Og i aktivitetens 3. år kan procesteknologierne placeres ude i relevante testvirksomheder fra delsegmenterne, og nye avancerede materialer kan produceres lokalt
 • Udvikling af kemiske processer:  I aktivitetens 1. og 2. år udvikles fem fremstillingsprocesser af funktionelle nano-materialer til anvendelse i markedssegmenterne. I 2. og 3. år udføres karakterisering, test og validering af materialerne. I 3. år føres processerne ud i relevante testvirksomheder fra virksomhedssegmenterne
 • Test serviceydelser: I aktivitetens 1. år opbygges testfaciliteter. I aktivitetens 2. og 3. år udbydes og udføres test af højtemperaturprocesser, test af materialer til højtemperaturkemi og test af nye produkter baseret på nano-materialer

Aktiviteten bygger på allerede opnåede og væsentlige kompetencer ved Instituttet inden for fremstilling af katalytiske nano-materialer og kemisk procesteknologi. Sidstnævnte er opbygget sammen med AU. Der arbejdes derudover, i samarbejde med DTU og virksomheder, med prototyper af højtemperaturprocesser. Disse kompetencer vil i fuldt omfang forløses gennem aktiviteten.

Mulige samarbejdspartnere
Samarbejdspartnere i aktiviteten vil være iNano/AU, DTU Fysik, DTU Energikonvertering og virksomheder rekrutteret fra markedssegmenterne. Disse vil være aktive i innovationsforløb og test af proces- og materialeteknologi.

Der er derudover synergi til en række igangværende projekter – fx to innovationskonsortier, to højteknologiske projekter og et strategisk projekt under Innovationsfonden, tre EUDP projekter, to ForskEl projekter og et HORIZON 2020 netværksprojekt med 25 partnere.

Referencer: 

[i] EU Commission: Nanotechnology - the invisible giant tackling Europe's future challenges, DG Research and Innovation, 2013

[ii] Materialer og processer for industrielle anvendelser, DI/DTU, 2012; Teknologi- og innovationsfremsyn: Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri, Styrelsen for Forskning og Innovation, 2015; EU Commission: Successful European Nanotechnology Research - Outstanding science and technology to match the needs of future society, 2011

[iii] A review of international public sector strategies and roadmaps: a case study in advanced materials, University of Cambridge, 2014; EU Commission: Factories of the Future, 2013.

[iv] Center for Green Chemistry & Green Engineering, Yale, USA, http://greenchemistry.yale.edu/green-chemistry-green-engineering-defined

Nøgleord

45 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Guggi Kofod (CEO // Seniorkonsulent, Rel8 Aps // Inmold A/S)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 14:14

Perspektivrigt forslag. Det passer godt sammen med Danmarks satsning på bæredygtige brændstoffer og den store underskov af innovative virksomheder som har kastet sig over dette område. En kompetent service er essentiel for at sikre at Danmark bevarer sin stærke profil på dette område.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 23:14

Kære Guggi Kofod
Tak for støtten til forslaget og din pointering af vigtigheden af, at der udvikles nye serviceydelser inden for området.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Tomas Ussing (CEO, FluimediX)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 15:47

I forhold til de nævnte 'centrale aktiviteter', finder vi det særligt vigtig at der fokuseres på 'fremstillingsprocesser vedr. funktionelle (nano)-materialer'
Der er et stort behov for udvikling af industrielt applicérbare metoder og processer, der vedrører følgende:
* Bulk emnebehandling
* Karakterisering (QA)
* Levetid/holdbarhed
Mvh
Tomas Ussing
FluimediX

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 20/4-15 kl. 12:48

Kære Tomas Ussing

Tak for din støtte til forslaget og din meget relevante kommentar om at teknologierne skal være industriel anvendelige.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Laila Grahl-Madsen (Director of Science and Technology, IRD A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 16:36

Godt initiativ, der på fornuftigvis følger op på de allerede opnåede gode resultater – til stor gavn for dansk industri specielt specialiserede SMVer.
mvh
Laila Grahl-Madsen, IRD A/S

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 16:20

Kære Laila Grahl-Madsen

Tak for opbakningen til vores aktivitetsforslag. Vi er ligeledes overbevist om at udvikling af energieffektive og miljøvenlige procesteknologiske løsninger vil kunne understøtte dansk industriel produktion.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Christian Thomsen (CTO,Partner, Cortex technology)
Mandag d. 4/5-15 kl. 21:13

Bestemt rigtig spændende initiativ. Helt rigtig og godt set, at SMVer har brug for/stor nytte af hurtig at få adgang til og mulighed for selv at benytte seneste teknologi og dermed maksimere innovationen og værdiskabelse.
Rigtig spændende.
Christian Thomsen
T Technology

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 21:30

Kære Christian Thomsen

Tak for støtten til vores aktivitetsforslag. Adgang til innovationsinfrastruktur i form af laboratorier, udstyr og viden er en af de vigtigste faktorer i vores løbende samarbejde med virksomheder.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

hjuler
Mandag d. 4/5-15 kl. 23:17

Fint initiativ. Vi har brug for nanomaterialer til brændselsceller og andre ting.
Mvh
Hans Aage Hjuler
Danish Power Systems

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 16:25

Kære Hans Aage Hjuler

Tak for opbakningen til aktivitetsforslaget. Vi ser ligeledes et stort behov for industriel produktion af nanomaterialer og vi har derfor fokuseret aktivitetsplanen omkring udviklingen af procesteknologi og nye nano-baserede materialer.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Henrik Pranov (CEO, Heliac)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 06:52

Spændende tiltag der vil kunne sikre at de næste gennembrud inden for højtemperatur katalyse og andre teknologier der vil være relevante for os i fremtiden kommer til at ske i Danmark og dermed være tilgængelige for os som SMV. Godt at se at initiativet kommer fra en afdeling der i forvejen har verdensklasse personale og udstyr til at løfte opgaven.

med venlig hilsen Henrik Pranov, Heliac

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 16:31

Kære Henrik Pranov

Tak for din opbakning til aktivitetsforslaget. Vi er enige i, at det er vigtigt, at bygge ovenpå allerede eksisterende laboratorie- og udstyrsfaciliteter for derigennem at maksimere udbyttet af indsatsen, så vi kan sikre teknologiske gennembrud til gavn for de danske virksomheder.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Shuang Ma Andersen (Lektor, University of Southern Denamrk)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 08:52

Essential activity and valuable knowledge for Denmark! Advance of the widely related technologies come from the well-controlled parameters of the nano materials.

MVH
Shuang Ma Andersen - SDU

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 21:34

Dear Shuang Ma Andersen

Thanks very much for your support and your emphasis on the importance of nano-materials.

Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Gert Bo Helt (Akademiker, Novo Nordisk)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 09:37

Interessant og et godt initiativ som kan fremme udviklingen af nanoteknologi. Videreudvikling i nanomaterialer kan hjælpe mindre virksomheder indenfor medico-, bio- og måleapparatområdet.

mvh
Gert Bo Helt, Novo Nordisk A/S

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 16:36

Kære Gert Bo Helt

Tak for din støtte til initiativet. Vi er helt enige i nanomaterialernes potentiale inden for medico, bio og deviceområdet.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Bo Brummerstedt Iversen (Professor, Aarhus Universitet)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 09:55

Meget væsentlig indsats hvis nanoteknologi skal kommercialiseres

Superkritisk syntese spænder fra frontforskning og praktisk implementering af grøn procesteknologi

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 20:09

Kære Bo Brummerstedt Iversen

Tak for din opbakning til aktivitetsforslaget. Vi ser også denne indsats som et væsentligt bidrag i kommercialisering af nanoteknologi, således at de danske virksomheder kan udnytte potentialerne ved teknologien fuldt ud, ved fx at integrere nanomaterialer i deres produkter.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Erik Othel-Jacobsen (CTO, Pnn Medical AS)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 10:05

Det helt rigtige initiativ for Danmark, der ikke kan konkurrere på råstoffer i traditionel forstand. Nanopartikler, kunstigt skabte og vitale materialer er fremtiden, her har Danmark muligheden for at være med. Integration af nano teknologi og grøn process teknologi i den medicinske device sektor er vejen til de næste platforms teknologier samt konkurrencedygtighed. Specielt set i lyset af at de andre nødvendige byggeklodser til vækst allerede er tilstede i og med de danske medico virksomheder idag udgør en betydelig andel af den nationale forskning, produktion og eksport.

Med venlig hilsen
Erik Othel-Jacobsen, Pnn Medical AS

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 21:40

Kære Erik Othel-Jacobsen

Tak for din støtte til initiativet. Vi er helt enige i, at der inden for dette område er store muligheder for danske virksomheder, specielt hvis nanoteknologi kombineres med de allerede eksisterende styrkepositioner i medicoindustrien.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 21:40

Kære Erik Othel-Jacobsen

Tak for din støtte til initiativet. Vi er helt enige i, at der inden for dette område er store muligheder for danske virksomheder, specielt hvis nanoteknologi kombineres med de allerede eksisterende styrkepositioner i medicoindustrien.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Finn Petersen (ChimneyLab Europe ApS)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 10:15

Et godt løft til dansk nano-teknologi.
Et interessant aspekt vil være sensor-teknologi i forbindelse med online målinger på produktgasser.

Med venlig hilsen
Finn Petersen, ChimneyLab Europe ApS

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 21:45

Kære Finn Petersen

Tak for din støtte til initiativet og din kommentar om on-line karakterisering af produktgasser. Det vil bestemt være relevant i mange sammenhænge.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Ib Chorkendorff (Professor, DTU)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 12:04

Glimrende initiativ der er med til at sikre at forskningen og patenter kan bringes frem til anvendelse. På universiteterne kan vi finde løsninger baseret på fundamental insigt, men der skal også være nogen til at sikre at opskalering og implementering.

Mvh Ib Chorkendorff, DTU

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 21:50

Kære Ib Chorkendorff

Tak for din støtte til initiativet. Vi er glade for samarbejdet, og ser frem til et fortsat godt samarbejde med at få opskaleret og implementeret resultaterne fra forskningen til stor gavn for de danske virksomheder.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Christian Weise (Ph.D., Haldor Topsøe A/S)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:06

Fint forslag. Efter et møde i Århus og et besøg af DTI's moderne og avancerede laboratorier ser jeg frem til samarbejdet og gode synergistiske effekter.

Mvh
Christian Weise, Haldor Topsøe A/S

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 21:57

Kære Christian Weise

Tak for støtten til forslaget. Vi ser frem til et tættere samarbejde i årene, der kommer.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Lars Thøgersen (CEO, CPH Inventures A/S)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:30

Absolut et område der skal prioriteres. Øget mobilitet i alle mulige typer af ønskede funktionaliteter i industri, service virksomheder, i samfundet generelt og ned til den enkelte borger eksploderer i disse år. Effektive systemer for "mobile energy" i andre former end kendte batteri løsninger er nødvendige for at understøtte den forudseelige vækst på området.
Bedste hilsner
Lars Thøgersen, CPH Inventures A/S

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 22:01

Kære Lars Thøgersen

Tak for opbakningen til vores aktivitetsforslag. Nye nanomaterialer vil netop være en løftestang i forhold til at udvikle nye mobile energikilder.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Per Kokholm (director of Engineering, Widex A/S)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 16:18

Widex har gennem årene haft stort udbytte af samarbejdet med DTI på dette område, og forventer også at få det i fremtiden, hvor bl.a katalysematerialerne i forbindelse med mikrofuelcells ser spændende ud.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 09:32

Kære Per Kokholm

Tak for din støtte til aktiviteten og Teknologisk Institut. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om kommercialisering af ny teknologi.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Henrik Christensen (Senior Scientist, Dinex A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 09:16

Området er meget spændende for Dinex A/S. Projektet har potentiale til at bidrage til videreudvikling af katalytisk aktive nanomaterialer.
For Dinex er perspektivet udvikling af bedre og mere fleksible materialer til anvendelse i katalysatorer for rensning af udstødningen fra især tunge dieselkøretøjer.
I alt et meget spændende projekt.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 09:35

Kære Henrik Christensen

Tak for din støtte til aktivitetsforslaget. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om udvikling af katalytisk aktive nanomaterialer.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Michael Wahlberg (Direktør, MW Evolve)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 09:33

Glimrende initiativ, som kan accelerere brugen af nanoteknologi her i Danmark.
Uden en stærk sparringspartner, som kan facilitere transformationen af forskningsresultater til praktisk anvendelig teknologi, vil specielt SMV’er have vanskeligt ved at udnytte det potentiale nanoteknologien tilbyder.
Der beskrevne initiativ vil kunne være netop den støtte, som gør at der kan udvikles produkter og processer, der med et højt videns og teknologiindhold vil kunne produceres i Danmark til en konkurrencedygtig pris.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 09:41

Kære Michael Wahlberg

Tak for opbakningen til vores initiativ. Netop transformationen af forskningsresultaterne til praktisk anvendelig teknologi er et hovedtema i aktiviteten. Heri indgår bl.a. opskalering af produktionsprocesser samt den nødvendige efterbehandling således at nanomaterialerne kan anvendes i en industriel kontekst.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Christine Qvistorff (Marketingchef, Aquarden Technologies ApS)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 11:15

Der er afgjort behov for konstant at udvikle nye grønne løsninger, hvor begrænsning af vores knappe ressourcer og genvinding af energi i industrielle processer indtænkes. Vi ser frem til at høre om initiativer og anvendelsemetoder inden for “grøn kemi” - og herunder nye måder at udnytte SCWO-teknikkens mange muligheder.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:13

Kære Christine Qvistorff

Tak for din opbakning til aktivitetsforslaget. Vi ser mange muligheder inden for "grøn kemi" og ser frem til at udvikle disse med interesserede samarbejdspartnere.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jens Oluf Jensen (Professor, DTU Energi)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 14:47

Et rigtigt spændende og relevant område. Jeg kan sagtens se, at det kan komme til at spille fint sammen med aktiviteter andre steder, hvor der foregår udvikling af nano-materialer o.l., med meget lovende resultater. Det kan da være et problem, at det næste skridt, opskalering og modning til en egentlig produktion, ikke er med i projekterne. TI’s initiativ er da kærkomment.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:17

Kære Jens Oluf Jensen

Tak for din interesse for vores aktivitetsforslag. Vi er glade for, at du finder det relevant og spændende og kan se en sammenhæng mellem mange af de eksisterende udviklingsprojekter og dette initiativ.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jesper Bjerre Lauridsen (Division Manager, HYTOR A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 16:35

Rigtig spændende projekt med mange interessenter. Vi er som specialiseret SMV helt på omgangshøjde med mange discipliner i forhold til maskindesign. Men vi har i høj grad brug for nogen som kan bidrage med teknologier som er på forkant i markedet og som kan være løftestang i forhold til at kommercialisere højteknologisk forskning sammen med vores kompetencer.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:23

Kære Jesper Bjerre Lauridsen

Tak for din opbakning til initiativet. Det er netop en af grundtankerne bag initiativet at kombinere nye nano-materialer og andre nye teknologier med eksisterende teknologier og kompetencer, således at der udvikles nye højværdi produkter.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jacob Becker (Ph.D., Aarhus Universitet, Institut for Kemi)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 09:29

Effektiv og billig fremstilling af nanomaterialer har helt klart et enormt potentiale, både indenfor udvikling af ny teknologi samt effektivisering af eksisterende produktion. Begge dele vil bestemt kunne mærkes på bundlinjen, både hos SMV'er og større firmaer. Et glimrende initiativ!

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:25

Kære Jacob Becker

Tak for din opbakning til vores initiativ. Vi er helt enige i potentialet i anvendelse af nanomaterialer - både i eksisterende og nye produkter og produktioner.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Anker Jacobsen ( AMMONGAS A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:53

Set i lyset af det gode udviklingssamarbejde min egen ingeniørvirksomhed p.t. har med instituttet, kan jeg se, at behovet for Teknologisk Institut som professionel sparringspartner i dagens Danmark, er mindst lige så stort for mindre højteknologiske virksomheder. Vi kan derfor kun opfordre til, at TI fastholder og udbygger sine teknologiske og videnskabelige kompetencer, så TI også fremover kan bidrage til at holde Danmarks underskov af højteknologiske virksomheder i den internationale top. I har hermed min fulde støtte til dette aktivitetsforslag.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:30

Kære Anker Jacobsen

Tak for din støtte til aktivitetsforslaget og tak for de pæne ord om Instituttets rolle. Vi skal gøre vores bedste for at leve op til det også fremover.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre