Grøn omstilling af den danske vandsektor

Senest opdateret d. 13/1-2021
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klimatilpasning og vandressourcer og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Sune Dowler Nygaard
Direktør

Rent vand er en livsnødvendighed. Indsatsen sikrer udvikling af teknologi til rent vand og optimal udnyttelse af vandets ressourcer. Dermed understøttes FN´s 6. Verdensmål, Regeringens klimamålsætning samt eksport af dansk vandteknologi.

En grøn omstilling af den danske vandsektor understøtter ikke alene regeringens og FN´s klimamål for 2030, men også eksportpotentialet for den danske vandbranche. Omstillingen sker gennem udvikling af klimaoptimal teknologi til renere vand og gennem bedre udnyttelse af potentialet i vandstrømme i form af energi og ressourcer.
Målet med indsatsen er igennem partnerskaber med hele vandsektoren, herunder forsyninger, teknologileverandører, universiteter og videninstitutioner, at opnå bæredygtig produktion og distribution af rent drikkevand, øget vandeffektivitet i industrien, energieffektiv spildevandsbehandling samt minimering af miljøfremmede stoffer til vandmiljøet gennem udviklingsaktiviteter og opbygning af viden- og testcenter.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Afsluttet

Bæredygtig vandteknologi – kortlægning og udvikling

Rent vand er en livsnødvendighed. Indsatsen sikrer udvikling af teknologi til rent vand og optimal udnyttelse af vandets ressourcer. Dermed understøttes FN´s 6. Verdensmål, Regeringens klimamålsætning samt eksport af dansk vandteknologi.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Klimatilpasning og vandressourcer og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Teknologisk Institut
Aktiv

Bæredygtig vandteknologi – kortlægning og udvikling

Rent vand er en livsnødvendighed. Indsatsen sikrer udvikling af teknologi til rent vand og optimal udnyttelse af vandets ressourcer. Dermed understøttes FN´s 6. Verdensmål, Regeringens klimamålsætning samt eksport af dansk vandteknologi.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Klimatilpasning og vandressourcer og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Teknologisk Institut
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.