Grøn teknologi til blå vækst

Senest opdateret d. 13/1-2021
DHI
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Byggeri og anlæg, Klima og miljø og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Anders Chr. Erichsen
Head of Environmental Solutions

Bedre, hurtigere og mere kosteffektive beslutninger om miljøet giver den bedste mulighed for et samfund i balance, hvor den blå vækst går hånd i hånd med et sundt havmiljø i dag og for de kommende generationer

En bæredygtig grøn omstilling kræver, at beslutninger om aktiviteter, der påvirker miljøet, tages på baggrund af velfunderet kvantitativ viden om miljøets tilstand og de enkelte presfaktorer. I dag er vores viden begrænset af langsomme og ressourcekrævende miljøundersøgelser og af, at de bedste metoder til at kvantificere presfaktorer og deres påvirkninger er svært tilgængelige. Visionen er at udvikle digitale værktøjer til bedre, hurtigere og mere kosteffektive miljøbeslutninger, der aktivt styrker natur og biodiversitet og sætter fart på Danmarks grønne omstilling.

Indsatsområdet understøtter danske virksomheders og samfundets muligheder for at nå de ambitiøse mål, der er sat for bæredygtig blå vækst, gennem udvikling af let tilgængelige digitale værktøjer anvendt til realtidsmiljøvurderinger, optimeret spildregulering og risikovurderinger. Aktiviteter er opdelt i tre områder:

1. Digitale miljøvurderinger og miljøudsigter til bæredygtig udnyttelse af havet
Webbaseret platform, der på basis af state-of-the-art modeller og metoder beregner effekter på økosystemet fra aktiviteter i havet og dermed giver let adgang for ikke-eksperter til miljøvurderingsværktøjer. Det ambitiøse mål er Havmiljøudsigten - en ny digital miljøservice, der kan formidle information om miljøets faktiske status i realtid og som prognose.

2. Digital beslutningsstøtteplatform til marine anlægsopgaver
Prognose- og beslutningsstøtteværktøj, der baserer sig på integration af overvågningsdata i realtid (fx fra satellit, bøje og drone) med avancerede modeller for spredning af sedimentspild og på baggrund af vejrprognoser og operationsplaner for de næste dage estimerer miljøkonsekvensen af deponerings- og gravearbejder i havet.

3. Digital platform for marin biosikkerhed
Værktøj til kvantificering af risikoen for udbredelsen af invasive arter, der kan medføre varige ændringer i marine økosystemer. Den globale skibstrafik er en væsentlig kilde til spredning af invasive arter via skibenes overflader (biofouling) eller udledning af ballastvand. Værktøjet kan benyttes til at vurdere forskellige strategier, kvantificere deres effekt og støtte valget af den mest effektive løsning.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Planlagt

Kvantificering af Biodiversitet 2023

Aktiviteten vil udvikle og levere services for private aktører og myndigheder til brug for løbende evaluering og kvantificering af biodiversitet i forbindelse med miljøvurderinger og konsekvensanalyser

Under temaerne Byggeri og anlæg, Klima og miljø og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
DHI
Planlagt

Digital platform for marin biosikkerhed 2023

I denne aktivitet udvikles metoder, der kan reducere usikkerheder og markant forbedre vurderinger af risici for spredning af invasive arter med skibstrafik. Disse demonstreres via en cloud-service til samlet håndtering af skibes biosikkerhedsdata.

Under temaerne Klima og miljø og Transport
DHI
Planlagt

Beslutningsstøtte til marine anlægsopgaver 2023

Aktiviteten laver grundkomponenter til et nyt system til realtidsovervågning og -prognoser af sedimentfaner ved marint gravearbejde. Den kombinerer drone-monitering med procesbaserede modeller samt viden om forudgående og planlagte graveaktiviteter.

Under temaerne Byggeri og anlæg, Klima og miljø og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
DHI
Planlagt

Digitale miljøvurderinger og miljøudsigter 2023

Denne aktivitet vil skabe miljøudsigter og digitale miljøvurderingsværktøjer med nem integration af eksisterende viden, og bygge på kriterier og grænseværdier tilpasset faktiske forhold, forekommende arter og habitater, inklusive naturlige variationer

Under temaerne Byggeri og anlæg, Klima og miljø og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
DHI
Aktiv

Digitale miljøvurderinger og miljøudsigter 2022

Denne aktivitet vil skabe miljøudsigter og digitale miljøvurderingsværktøjer med nem integration af eksisterende viden, og bygge på kriterier og grænseværdier tilpasset faktiske forhold, forekommende arter og habitater, inklusive naturlige variationer

Under temaerne Byggeri og anlæg, Klima og miljø og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
DHI
Aktiv

Beslutningsstøtte til marine anlægsopgaver 2022

Aktiviteten laver grundkomponenter til et nyt system til realtidsovervågning og -prognoser af sedimentfaner ved marint gravearbejde. Den kombinerer drone-monitering med procesbaserede modeller samt viden om forudgående og planlagte graveaktiviteter.

Under temaerne Byggeri og anlæg, Klima og miljø og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
DHI
Aktiv

Digital platform for marin biosikkerhed 2022

I denne aktivitet udvikles metoder, der kan reducere usikkerheder og markant forbedre vurderinger af risici for spredning af invasive arter med skibstrafik. Disse demonstreres via en cloud-service til samlet håndtering af skibes biosikkerhedsdata.

Under temaerne Klima og miljø og Transport
DHI
Afsluttet

Digitale miljøvurderinger og miljøudsigter

Denne aktivitet vil skabe miljøudsigter og digitale miljøvurderingsværktøjer med nem integration af eksisterende viden, og bygge på kriterier og grænseværdier tilpasset faktiske forhold, forekommende arter og habitater, inklusive naturlige variationer

Under temaerne Byggeri og anlæg, Klima og miljø og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
DHI
Afsluttet

Beslutningsstøtte til marine anlægsopgaver

Aktiviteten laver grundkomponenter til et nyt system til realtidsovervågning og -prognoser af sedimentfaner ved marint gravearbejde. Den kombinerer drone-monitering med procesbaserede modeller samt viden om forudgående og planlagte graveaktiviteter.

Under temaerne Byggeri og anlæg, Klima og miljø og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
DHI
Afsluttet

Digital platform for marin biosikkerhed

I denne aktivitet udvikles metoder, der kan reducere usikkerheder og markant forbedre vurderinger af risici for spredning af invasive arter med skibstrafik. Disse demonstreres via en cloud-service til samlet håndtering af skibes biosikkerhedsdata.

Under temaerne Klima og miljø og Transport
DHI
Aktiv

Inddragelse og videnspredning, grøn teknologi til blå vækst

Aktiviteten sikrer en stærk inddragelse af indsatsområdets målgruppe, der dækker miljømyndigheder, skibsfart, rådgivere, universiteter og udviklere, samt kendskab til de nye services gennem effektiv videnspredning

Under temaerne Byggeri og anlæg, Klima og miljø og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
DHI
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.