Grøn Test

Senest opdateret d. 7/12-2010
Teknologisk Institut (AgroTech)
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

AgroTechs ambition med denne resultatkontrakt er, at udvikle test og faciliteter, der er skræddersyet til de mange virksomheder, der opererer direkte i landbrug eller i den store følgeindustri. Ikke mindst på effekt-vurderinger er der behov for udvikling af ydelser.

Vision
AgroTech vil gøre det langt nemmere for danske virksomheder, at få verificeret og dokumenteret nye miljø- og klimateknologier inden for jordbrugs- og fødevareområdet. Kort sagt: Vi vil stå i spidsen for etablering af én koordinerende instans, der giver adgang til veldokumenterede, uafhængige og uvil-dige evalueringer, effektvurderinger, analyser og teknologibeskrivelser.

Udvikling og valg af nye teknologier er altid en udfordring for virksomheder. Det gælder uanset om der skal træffes valg mellem forskellige teknologileverandører, eller der er tale om en vurdering af hvilken investering af en række mulige, der giver den største miljømæssige og økonomiske effekt. Et veldokumenteret grundlag er en forudsætning for at kunne træffe den rette beslutning og dette grundlag skal kunne tilvejebringes uden at skulle konsultere et hav af instanser.

Formål og forretningspotentiale
AgroTechs ambition med denne resultatkontrakt er, at udvikle test og faciliteter, der er skræddersyet til de mange virksomheder, der opererer direkte i landbrug eller i den store følgeindustri. Ikke mindst på effekt-vurderinger er der behov for udvikling af ydelser. Aktiviteterne under denne resultatkon-trakt vil:

• Sikre uvildige test- og vurderingsresultater af høj kvalitet
• Tilgængelige test og valideringsaktiviteter for virksomheder
• One-stop-shop for virksomheder med konkrete test og valideringsbehov
• Test og valideringsservices, som inddrager økonomiske og produktionsmæssige overvejelser.

Udover videnopbygning vil vi gennemføre en række demonstrationsaktiviteter som en del af Agro-Techs eksperimentarium hvor vi videreudvikler eksisterende forsøgsmarker, og etablerer reference-landbrug, væksthusforsøg og laboratorieservicefaciliteter.

Målgruppe
Vi henvender os til virksomheder relateret til jordbrugserhvervet og med behov for dokumentation af produkternes værdi for slutbruger, undersøgelse og validering, produktafprøvninger, dataanalyser, miljø og energiberegninger, GMO-bestemmelser, funktionstest og kontrol af udstyr, deklarering af biomasse med mere. Virksomhederne kan inddeles i disse grupper:

• Teknologileverandører til jordbruget
• Øvrige leverandører
• Offentlige myndigheder og interesseorganisationer
• Rådgivningssektoren
• Jordbrugerne
• Energiproducenter.

Teknologiske serviceydelser
Følgende teknologiske serviceydelser udvikles:

• Forsøgs- og referencelandbrug
• Laboratorieservices og kvalitetskontrol
• Testudstyr og protokoller
• Statistisk beregning.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 3 mio. kr.
2011: 3 mio. kr.
2012: 3 mio. kr.

Kontaktinformation
Birgitte Feld Mikkelsen
Seniorkonsulent
AgroTech
Plante- og markforsøg
Udkærsvej 15
8200 Århus N Danmark
Telefon: +45 8743 8489
Mobil: +45 3092 1799
bfm@agrotech.dk