Grøn vækst – renere produkter og processer

Senest opdateret d. 8/12-2010
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi og Energi

Den globale mangel på basale ressourcer som vand og biomasse til fødevarer og energiformål tilsiger et stadigt stærkere fokus på teknologi til bedre udnyttelse af disse knappe ressourcer.

Den globale mangel på basale ressourcer som vand og biomasse til fødevarer og energiformål tilsiger et stadigt stærkere fokus på teknologi til bedre udnyttelse af disse knappe ressourcer. Samtidig observeres stigende problemer med infertilitet, astma og allergi samt resistente infektioner, som fordrer en stærk indsats for at reducere udledninger af miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Disse udfordringer matches af et nyt politisk fokus på grøn teknologi (Grøn vækstpakke, New Green Deal) og danner udgangspunkt for denne aktivitetsplan.

Formål
Formålet med denne aktivitetsplan er at medvirke til at sikre danske virksomheder en stærk position i det voksende internationale marked for miljøteknologi gennem:
Styrkelse af det stærke faglige grundlag inden for grøn kemi og bioteknologi og ’state of the art’-laboratoriefaciliteter til kemiske, mikrobiologiske, partikel- og procestekniske analyser.
Udbygning af den teknologiske service inden for området renere produkter og processer.

Fagligt ligger fokus på:
At opnå forbedret forståelse og styring af kemiske og mikrobiologiske omdannelsesprocesser.
At udvikle nye, avancerede renseteknologier og bringe dem i anvendelse.

Derved opnås:
Nye muligheder for renere produkter og processer gennem anvendelse af bæredygtige råvarer.
Reduktion af udledningen af skadelige stoffer under brugen af produkter.
Forbedret effektivitet af vand- og luftrensningsprocesser.
Ressourceoptimering af stærkt vandforbrugende processer.

Målgruppe
Aktivitetsplanen er rettet mod både den spirende nye cleantechbranche, domineret af SMV med fokus på nye teknologier, og den mere etablerede miljøteknologibranche, der domineres af en række mellemstore og store virksomheder med fokus på vandrensning og vandhåndtering. Derudover er aktiviteterne også målrettet virksomheder fra andre segmenter, der kommer i berøring med miljøteknologi, fx producenter, der ønsker at reducere brugen af miljøskadelige stoffer eller at anvende bæredygtige råvarer i deres produkter.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 6,3 M
2011: 6,3 M
2012: 6,3 M
Totalt: 18,9 M

Kontaktinformation
Mikael Poulsen
7220 1861
mpn@teknologisk.dk