Grøn vækst gennem accelereret innovation i produktion, materialer og kvalitetssikring

Senest opdateret d. 13/1-2021
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Dansk industri er begyndt en grøn omstilling, men savner konkrete virkemidler med langsigtet, positiv effekt på både klima og bundlinje. Omstilling til smarte, grønne produktionsmetoder kræver optimering af materialevalg og minimering af materialeforbrug.

Indsatsområdet vil, i tråd med Regeringens ambitioner for bedre ressourceudnyttelse og anbefalingerne fra Klimapartnerskaberne, understøtte den grønne omstilling gennem øget ressourceoptimering i ressourcetunge industrier i danske styrkepositioner. Indsatsområdet vil sikre en omstilling til smartere og grønnere produktionsmetoder gennem optimering af materialevalg og minimering af materialeforbrug. Indsatsen vil have en både direkte og indirekte betydning for CO2-reduktion med afsæt i optimering af ressourcer, processer og produktionsmetoder.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Aktiv

FT05.01 Økosystemer og videnformidling i Grøn vækst gennem acceleret innovation i produktion, materialer og kvalitetssikring

Denne beskrivelse rummer plan for formidling vedr. indsatsområdet FT05: ”Grøn omstilling gennem accelereret innovation indenfor produktion, materialer og kvalitetssikring” samt plan for opbygning og/eller styrkelse af økosystemet på området.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT05.03 Validering og overvågning af produktion og produkter i omstillingen til grøn produktion

Aktivitetsplanen bidrager til aktivitetens mål igennem at identificere og tilvejebringe metoder til effektiv bedømmelse af produktegenskaber og metoder til proceskontrol. Metoder som kan bidrage til minimering af ressourcespild og et grønnere aftryk.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT05.02 Nye produktionsmetoder i omstillingen til grøn produktion

De primære mål for aktiviteterne i denne periode er dels at identificere nye metoder for additiv opbygning af komponenter med forbedrede egenskaber, dels at etablere metoder til kvalitetssikring, som kan skabe tryghed ved disse metoders kvalitet.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.