Grønne fødevarekæder

Senest opdateret d. 7/12-2010
Teknologisk Institut (AgroTech)
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer

De Grønne Fødevarekæder relaterer sig til aktivitetsbeskrivelsen ”Sunde fødevarer starter i marken”, hvor en styrket videnopbygning tidligt i fødevarers værdikæder skal føre til bæredygtig udnyttelse af fødevarers naturligt funktionelle egenskaber ud fra en kvalitetsvinkel.

Vision
Forestil dig en fremtid, hvor fødevarer er naturligt funktionelle og endnu friskere, end du kender det i dag, når de lander i indkøbskurven. Effektiv produktion er ikke længere nok for at drive en profitabel forretning, nu stilles der helt andre krav til producenterne. Bæredygtighed bliver fremtidens konkur-renceparameter. Fødevarer produceres under hensyntagen til miljø og klima. De skal også være sunde, friske og let tilgængelige. Det er kort fortalt, hvad AgroTechs resultatkontrakt De Grønne Fødeva-rekæder handler om.

Danskerne – tilsammen med indbyggerne i resten af den vestlige verden - bliver tungere og tungere. Det har negative konsekvenser for den enkelte og det er dyrt for samfundet, særligt sundhedssektoren. Sundhed bliver styrende for produktudvikling i fødevaresektoren. Samtidig stiller forbrugere og detailhandel krav om ansvarlig produktion, der helt enkelt er blevet en del af grundspillet, hvis virk-somheden vil bevare konkurrencekraft fremadrettet.

Formål og forretningspotentiale
AgroTechs ambition er at udvikle teknologiske serviceydelser, der kan hjælpe værdikædens aktører med at udvikle samlede strategier for optimering af kvalitets- og ressourceparametre.
Aktører langs værdikæder, som samarbejder om at udnytte kædens muligheder, står stærkere i den globale konkurrence end enkeltvirksomheder. På kvalitets- og ressourceområdet mangler der dog forskningsmæssig viden om kobling af parametre i primærproduktionen med forædlingsleddet, som kan fungere som fælles beslutningsgrundlag for værdikædens aktører.

Vi vil udvikle disse redskaber:

• Teknologiske serviceydelser baseret på forhold i primærproduktionen, så effektiv og bæredygtig udvikling og produktion af naturligt funktionelle fødevarer muliggøres.
• Skabe et videnbaseret operationelt beslutningsgrundlag for opstilling af nødvendige kvalitetskrav til udvikling og produktion af fødevarer med skræddersyede egenskaber.
• Øge den værdikædebaserede forretningsforståelse for aktører langs mælke- samt frugt og grøntkæderne radikalt.
• Sikre videnspredning af resultater fra aktiviteterne til andre værdikæder inden for jordbrugs- og fødevareproduktion.

Redskaberne vil for en stor dels vedkommende blive udviklet i et nyt eksperimentarium, hvor vi kan demonstrere og validere viden og sætte den i et praktisk perspektiv.

Målgruppe
I denne kontrakt er fokus mælk, frugt og grønt. Vi har derfor disse målgrupper:
Mælkeværdikæden:
• Virksomheder inden for kvæg- og græsfrøavl
• Mælkeproducenter og disses rådgivere
• Virksomheder der fremstiller øvrige foderstoffer til kvægsektoren
• Virksomheder, der producerer malkeanlæg, proces- og måleudstyr til mælkeproduktion
• Mejerier
• Mælkesektorens brancheorganisationer i Landbrug & Fødevarer.

Frugt- og grøntværdikæden:
• Frø – og forædlingsvirksomheder, frugt- og grøntprodukter
• Rådgivere
• Producenter af frugt og grønt på råvareniveau på friland og i væksthuse
• Virksomheder, der udvikler og producerer væksthuse samt produktionsteknologi til frugt- og grøntproducenter såsom beskærings- og høstudstyr.

Teknologiske serviceydelser
Følgende teknologiske serviceydelser udvikles:

• Designkriterier for ressourceeffektiv produktion af kvalitetsfødevarer.
• IKT-baserede løsninger til opsamling og modellering af kritiske data til dokumentation og beslutningsstøtte.
• Rådgivningskoncept om identifikation af kritiske data ift. kvalitet og ressourceudnyttelse.
• Model for samlet analyse af kvalitetsparametre og ressourceeffektivitet.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 3 mio. kr.
2011: 3 mio. kr.
2012: 3 mio. kr.

Kontaktinformation
Projektleder, Mælk
Søren Rosenkrantz Riber
Projektkoordinator
AgroTech
Udkærsvej 15
8200 Århus N Danmark
Telefon: +45 8743 8449
Mobil: +45 3092 1777
srr@agrotech.dkProjektleder, Grønt og Frugt
Brian Christensen
Seniorkonsulent
AgroTech
Højbakkegård Allé 21
2630 Taastrup
Telefon: +45 8743 8479
Mobil: +45 2018 5928
brc@agrotech.dk