Grønne installationer - Energieffektive og bæredygtige installationer til virksomheder og bygninger

Senest opdateret d. 13/1-2021
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Informations- og Kommunikationsteknologi

Indsatsområdet har fokus på energieffektive installationer i virksomheder og bygninger, og bidrager til erhvervslivets konkurrenceevne og eksport af omkostningseffektive, bæredygtige teknologier til den grønne omstilling.

Installationer i bygninger og industri er led mellem energiforsyningen og energiforbruget og er dermed afgørende for den grønne omstilling. Danske virksomheder skal udvikle nye konkurrencedygtige installationer og serviceydelser til bygninger, industri samt handels- og servicesektoren til de voksende markeder for grønne installationer.
Grønne installationer er konkurrencedygtige, energieffektive og bæredygtige ift. livscyklusbetragtninger og bidrager til at opfylde kriterierne for bæredygtigt byggeri. Begrebet dækker bredt bygningsinstallationer, som fx opvarmningsanlæg og ventilationsanlæg, og installationer til industrielle processer – som fx procesventilation og køling.
Instituttet vil opbygge et nyt ”Udviklingsforum for Grønne Installationer”. Med nye avancerede internationale udviklingslaboratorier som centrum bliver det rammen om videnopbygning, forsknings- og udviklingssamarbejder, specialiserede test, dokumentation, demonstration, metodeudvikling og kompetenceopbygning.
Målet er udvikling og implementering af grønne installationer, der vil levere omkostningseffektive, optimerede ydelser – herunder indeklima-, arbejdsmiljø- og produktionsforbedringer. Installationerne vil være intelligente og udnytte IoT-teknologier, og anvendelsen vil blive støttet af brugervenlige dimensioneringsværktøjer og driftsmetoder. Endelig skal de opfylde de nye og omfattende krav knyttet til ecodesign, nationale og internationale standarder under CEN og DS, mærkningsordninger og funktionsafprøvning mv. Løsningerne vil være konkurrencedygtige, så de kan markedsføres og implementeres hurtigt med henblik på at medvirke til at indfri danske og internationale klimamål.
Indsatsområdet udvikler og tilbyder teknologiske serviceydelser baseret på nye rammebetingelser og ny viden. Indsatsen skal sikre, at danske virksomheder får et videnløft og udvikler produkter og ydelser, der møder udfordringerne og udnytter de muligheder, der er knyttet til den grønne omstilling – nationalt og på eksportmarkederne.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Planlagt

Grønne installationer - Energieffektive og bæredygtige installationer til virksomheder og bygninger

Indsatsområdet har fokus på energieffektive installationer i virksomheder og bygninger, og bidrager til erhvervslivets konkurrenceevne og eksport af omkostningseffektive, bæredygtige teknologier til den grønne omstilling.

Under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Informations- og Kommunikationsteknologi
Teknologisk Institut
Afsluttet

Udvikling af grønne løsninger

Indsatsområdet har fokus på energieffektive installationer i virksomheder og bygninger, og bidrager til erhvervslivets konkurrenceevne og eksport af omkostningseffektive, bæredygtige teknologier til den grønne omstilling.

Under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Informations- og Kommunikationsteknologi
Teknologisk Institut
Afsluttet

Videnspredning og kompetenceopbygning

Indsatsområdet har fokus på energieffektive installationer i virksomheder og bygninger, og bidrager til erhvervslivets konkurrenceevne og eksport af omkostningseffektive, bæredygtige teknologier til den grønne omstilling.

Under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Informations- og Kommunikationsteknologi
Teknologisk Institut
Afsluttet

Nye avancerede laboratorier og testområder

Indsatsområdet har fokus på energieffektive installationer i virksomheder og bygninger, og bidrager til erhvervslivets konkurrenceevne og eksport af omkostningseffektive, bæredygtige teknologier til den grønne omstilling.

Under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Informations- og Kommunikationsteknologi
Teknologisk Institut
Afsluttet

Rammebetingelser, marked og viden

Indsatsområdet har fokus på energieffektive installationer i virksomheder og bygninger, og bidrager til erhvervslivets konkurrenceevne og eksport af omkostningseffektive, bæredygtige teknologier til den grønne omstilling.

Under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Informations- og Kommunikationsteknologi
Teknologisk Institut
Aktiv

Grønne installationer - Energieffektive og bæredygtige installationer til virksomheder og bygninger

Indsatsområdet har fokus på energieffektive installationer i virksomheder og bygninger, og bidrager til erhvervslivets konkurrenceevne og eksport af omkostningseffektive, bæredygtige teknologier til den grønne omstilling.

Under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Informations- og Kommunikationsteknologi
Teknologisk Institut
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.