Grønne livsmiljøer

Senest opdateret d. 9/12-2010
Teknologisk Institut (AgroTech)
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi og energieffektivitet og Sundhed og medicoteknologi

De Grønne Livsmiljøer relaterer sig til aktivitetsbeskrivelsen ’Livskvalitet baseret på grønne livsmiljøer (plants for people)’. Særligt er fokus tilpasset efter indlægget af anlægsgartnermester Per Malmos, om vigtigheden af at der afdækkes viden og udvikles teknologier for anvendelse af grønne miljøer i forhold til beskyttelse mod klimatiske ændringer.

Vision
Forestil dig en fremtid, hvor bybilledet ikke bare er en samling af bygninger, veje og en enkelt park hist og her, men derimod er et sted, hvor det grønne miljø er integreret i, på og omkring byggeriet og tænkt ind som en helhed. Forestil dig yderligere, at det grønne ikke bare giver øget livskvalitet for byens indbyggere, men også spiller en hovedrolle i kampen mod de kraftigt voksende nedbørsproblemer og biologisk rensning af både luft og vand. Og at en urban bioproduktion også kan muliggøres som en del af visionen. Det handler kort sagt om bæredygtige byrum og bomiljøer.

Danmark er generelt bagud både hvad angår grønne livsmiljøer i bybilledet og grønne byer. Flere andre lande har en decideret tagpolitik fx Tyskland. Det har blandt andet resulteret i, at der i en by som Stuttgart er rigtig mange grønne tage faktisk 80 % af alle flade tage. Andre steder er hele grøn-ne byer ved at blive etableret fx Masdar i Abu Dhabi, Treasure Island i USA og Dongtan i Kina. Det er således nu, Danmark skal iværksætte F&U aktiviteter hvis danske virksomheder skal være med til at levere teknologi og know how til området.

Formål og forretningspotentiale
AgroTechs ambition er at forene biologiske og teknologiske kompetencer på tværs af brancher, så danske virksomheder ikke blot kommer med på vognen, men kommer helt frem i førersædet. Vi ser et stort potentiale i en verden hvor andelen af befolkningen, der bor i byer vil stige fra 50 % til 70 % frem mod 2050. Der stilles høje krav til videnniveauet for at kunne opnå denne position og få del i det nye marked. Aktiviteterne under denne resultatkontrakt vil:

• Udvikle teknologiske løsninger baseret på biologiske krav, så der både kan videreudvikles på eksisterende grønne miljøer og skabes helt nye løsninger på byens problemer fx systemer til luftrensning
• Bidrage til at realisere visioner og planer om klimaneutralitet og medvirke til at løse de store nedbørsproblemer
• Øge livskvaliteten ved at sikre adgang til grønne miljøer og nærhed til naturen.

Udover videnopbygning vil vi gennemføre en række demonstrationsaktiviteter som en del af AgroTechs eksperimentarium.

Målgruppe
Resultaterne vil være anvendelige for en bred vifte af aktører:

• Teknologileverandører til grønne miljøer og bygninger
• Udstyrsleverandører til glasbygninger, vandingssystemer og indendørsbeplantning
• Boligforeninger og andre større ejendomsbesiddere – særligt almennyttigt byggeri - der står overfor renoveringsopgaver
• Virksomheder, der planlægger og udfører arbejde i forbindelse med grønne miljøer og byggerier
• Planteproducenter – gartnerier – og forhandlere af planter
• Virksomheder, der arbejder med kontorbeplantning, beplantning af centre og andre offentlige rum
• Arkitektfirmaer.

Teknologiske serviceydelser
Følgende teknologiske serviceydelser udvikles:

• Tekniske og biologiske kravspecifikationer for grønne livsmiljøer
• Dyrkning af planter i grønne miljøer
• Rådgivning af bygningsentrepenører om fx krav til dimensionering
• Optimal effekt af grønne miljøer i kontorer, institutioner og private hjem
• Vugge til vugge analyse (Cradle to Cradle/C2C).

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 3,2 mio. kr.
2011: 3,2 mio. kr.
2012: 3,2 mio. kr.

Kontaktinformation
Lene Jakobsen
Innovationskonsulent
AgroTech
Grønne livsmiljøer
Højbakkegård Allé 21
2630 Taastrup
Telefon: +45 8743 8473
Mobil: +45 3091 0963
lzj@agrotech.dk