GTS-nettets InnovationsAgent-ordning

Senest opdateret d. 9/4-2018
Alexandra Instituttet
Bioneer
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
DFM
DHI
FORCE Technology
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Særlige Indsatser
Jane Anette Wickmann
Direktør

Nye teknologier kan styrke og fremtidssikre danske SMV’er. Gennem mere end 10 år har InnovationsAgenterne bidraget til at få teknologi ud at virke i SMV’erne. Behovet er større end nogensinde, og InnovationsAgenterne er de rette til at løfte opgaven.

Den hastighed, hvormed nye teknologier ser dagens lys, giver virksomheder mulighed for at udvikle nye produkter, processer og services samt skabe helt nye forretningsmodeller. Danmark er dog udfordret på, at mange SMV’er halter bagefter i forhold til at identificere mulighederne. Og de mangler kompetencerne til at komme i gang eller videre med den digitale omstilling. De teknologiske udviklingsmuligheder kan være med til at styrke og fremtidssikre SMV’erne, og netop den opgave har InnovationsAgenterne bidraget til gennem mere end 10 år. Siden 2007 har InnovationsAgenterne gennemført godt 4.500 Innovationstjek. Derfor kender vi virksomhedernes udfordringer, vi kan hjælpe dem med at se mulighederne i nye teknologier, vi ved, hvor vi skal finde den rette viden, og vi kan få SMV’erne til at tage de nødvendige skridt på vej mod deres teknologiske og digitale omstilling.

Et Innovationstjek er et tilbud til SMV’er med mellem 5 og 250 ansatte om inspiration og vejledning i teknologiske udviklingsmuligheder med henblik på at styrke deres forretning, vækst og konkurrenceevne. Vi sætter fokus på virksomhedernes potentiale og kommer med konkrete forslag til nye udviklingsaktiviteter, hvor private rådgivere, GTS’er, væksthuse, universiteter og øvrige videnmiljøer kan styrke resultatet. Du kan læse mere om Innovationstjekket på www.innovationstjek.dk.

Nøgleord

97 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Arne Vollertsen (Indehaver, Vollertsen Kommunikation)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 13:20

InnovationsAgenterne har henvist en række virksomheder til mig (privat rådgiver inden for PR & kommunikation). Ud fra dette kendskab til ordningen er jeg imponeret over den alsidighed og fleksibilitet agenterne udviser i kontakten med virksomhederne. De er ekstremt lyttende og i øjenhøjde med virksomhederne og forstår både at inspirere dem og skubbe dem i den rigtige retning med præcis og relevant vejledning. Derfor udfylder agenterne en vigtig rolle i innovations-Danmark, efter min mening. De åbner døren til teknologisk innovation for virksomhederne og letter vejen for dem hen imod et innovativt tankesæt og en ny og mere fremadrettet måde at drive virksomhed på.

Klaus Gregorius (PhD, CSO, MipSalus ApS)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 09:46

Vi har brugt Innovationsagent-ordningen med meget tilfredsstillende resultat i forbindelse med at identificere egnede EU bevillinger.

Gert Lai Laursen (Supply Chain Manager, M&J Airlaid Products A/S)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 13:52

For virksomheder i vores størrelse er det vigtigt at der findes nogle teknologiske eksperter, som har et stort faglige netværk som kan komme i spil til udviklingsprojekter. Til et konkret udviklingssprojekt har vi haft stort udbytte af denne mulighed.

Laurits Larsen (Direktør, LL Consult)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 16:00

Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvorfor der genansøges om agentordningen.
Igennem flere omgange er det påpeget fra private rådgivere (som jeg selv), at statsstøttede agentbesøg ser ud til at være på kanten af, hvad der er tilladt ift. statsstøtteregler samt krav til Resultatkontrakter (må ikke konkurrere, og skal være nyskabende ift. indhold).
Jeg er indforstået med, at det kan føre til en tidlig introduktion til videnssystemet for virksomheder.
Det kan andre dog også hjælpe til med. Udover private rådgivere er vidensinstitutionerne jo også blevet dygtige til at opsøge erhvervslivet ift. problemer og cases, som studerende kan løse. Og hvor der følger den ekstra gulerod med, at flere virksomheder efterfølgende vælger at ansætte disse for at beholde kompetencen in house.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 20/4-18 kl. 15:23

Tak for din kommentar. Innovationsagenterne er en vigtig formidler af virksomhedsbehov også til de private rådgivere. Af de 475 innovationstjek er halvdelen netop henvist til private rådgivere. En vigtig pointe ved ordningen er i øvrigt, at den først og fremmest henvender sig til virksomheder, der ikke er vant til at anvende rådgivning udefra. Vi deltager gerne i en dialog om, hvordan vi kan gøre ordningen endnu bedre.

Karen Bladt (Direktør, HASLE Refractories A/S)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 16:07

Vi har haft meget stor gavn af Innovationsagent ordningen. Som led i et Innovationscheck blev vi opmærksomme på Innobooster programmet, som er et supergodt program til innovationsstøtte i SMV. Vi har ved hjælp af Innovationsagent søgt og fået støtte til et tungt udviklingsprojekt i vores virksomhed. Det var en opgave vi ikke havde kunnet løfte ved egen hjælp.

Dragan Milic (Erhvervsrådgiver/Teamkoordinator, Københavns Erhvervshus)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 19:10

Jeg har udnyttet Innovationsgaent ordningen alt for lidt. Jeg kører enkelte workshops for SMV'erne og inkludere innovationsagenten når der kommer en relevant virksomhed, men indrømmer, at jeg og mine kolleger fra Erhvervshuset kan bidrage med mere. Det er meget nyttigt og brugbart at have en stærk "agent" til at forklare og beskrive Innobooster programmet og samtidig kigge på forretningspotentiale i virksomheden. Jeg og mine kolleger kan kun lære mere af det, ikke mindst vores virksomheder og derfor ser jeg gerne at jeg/vi gøre mere brug af "vores innovationsagent":-)!

Lars Dahl (CEO, T-rex Engineering Aps)
Fredag d. 20/4-18 kl. 13:20

T-rex Engineering har haft stor success med Innovationsagent ordningen. Det har betydet, at vi som en lille teknologisk eksport virksomhed, har kunnet løfte større udviklingsopgaver, såsom at få økonomiske ressourcer til at arbejde med udenlandske videns leverandører, og derved kan konkurrer med de store spillere på markedet. Denne support vil bestemt være uundværlig for SMV'er i Danmark.

Morten Jellesen (DTU )
Mandag d. 23/4-18 kl. 15:51

Innovationsagent ordningen har gjort at vi er blevet matchet med virksomheder som har haft behov for netop den viden vi kan tilbyde. Vi har gennemført et InnoBooster projekt med en virksomhed, hvilket har resulteret i at virksomheden har fået løst den først identificerede problemstilling og der er lagt op til yderligere samarbejde. Innovationsagenten hjalp os med at få afdækket hvad virksomhedens udfordringer var og sikrede at alle projektdeltagernes interesser blev tilgodeset. Samarbejdet med innovationsagenten har også ledt til flere projekter med virksomheder – noget som sikkert ellers ikke var sket.

Rolf Hansen (Indehaver, Ove Kock A/S)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 09:11

Innovationsagenterne giver os som virksomhed indsigt i de muligheder vi har, når vi ønsker at udvikle nye teknologier, til gavn for virksomheden og vores samarbejdspartere i branchen, både i Danmark og udlandet.
Vi har haft / har stor gavn af samarbejdet med agenten Susanne Damgaard.

Palle Kuntz (CEO, Danish Fibres A/S)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 10:37

Innovations agent ordningen er fantastisk og har gjort at vi er kommet et kvantesping foran vores konkurrenter. Vi har dermed udviklet nye maskiner til fremme af eksporten. Ordningen har for os betydet at vi har fået et fantastisk samarbejde op at køre med vores samarbejdspartnere i området. Ordningen har givet os blod på tanden og er nu igang med en yderligere udvikling der betyder kraftig udvidelse af kapaciteten. Alt sammen med henblik på yderlig eksport. Vi er serdeles godt tilfreds med ordningen og vil bestemt gøre brug af denne igen.

Else Mejer (EU-Konsulent, Det Syddanske EU-Kontor)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 11:23

Innovationsagenterne spiller en central rolle i formidling og vejledning af virksomhederne, både i forhold til teknologisk udvikling, forretningsudvikling og vedr. relevante tilskudsprogrammer.

Det Syddanske EU-Kontor har haft et tæt samarbejde med Innovationsagenterne, hvor Innovationsagenterne har haft øje for at henvise til os, andre aktører i erhvervsfremmesystemet eller private rådgivere, afhængigt af den enkelte virksomheds behov og udfordringer, ligesom de deltager aktivt i netværk og samarbejde omkring konkrete virksomheder.

Rasmus Byriel (CEO, furnipart)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 13:18

Vores første kontakt innovationsagenterne var afdæmpet; vi bookede møde til innovationstjek over telefonen og havde ikke store forventninger. Vi afholdte mødet og jo længere vi kommer ind i mødet, jo mere relevant blev det. Vi fandt to strategiske områder med behov for udvikling og den målrettede opfølgning efterfølgende, har sat os i gang med et stort strategisk projekt - som gør os til "first-movers" indenfor vores forretningsområde.

Jørgen S. lauritsen (Indehaver, OPTIMAX)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 18:53

Vi har gennem flere år arbejdet sammen med innovationsagenterne, og de har videreført flere virksomheder, som nu er blevet en del af vores kommercielle kunder. Når vi har fået disse virksomheder henvist, har de stået over for en udfordring inden for udvikling af en salgsstrategi eller den telefoniske/fysiske med potentielle kunder.
Vi har typisk hjulpet disse kunder ved at enten at udvikle salgsstrategi for dem og/eller hjælpe dem med salget gennem konceptet ”Lej-en-salgschef koncept”. Der er typisk tale om virksomheder der ”kun” har behov for en deltidssalgschef og som ikke har fået øje for det koncept, som vi tilbyder. Med den hjælp vi tilbyder, medvirker vi således med at videreudvikle virksomhederne, og skabe målbar værdi for virksomhederne.
Innovationsagenterne har således bidraget positivt til udviklingen af min virksomhed, og jeg kan kun anbefale at ordningen fortsættes.

Jakob Lorenzen (Fagcenterchef, Dansk Fagcenter for Biogas)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 12:22

Den danske biogas branche er inde i en god udvikling, men har også behov for at der bliver kigget på hvordan branchen fortsat kan udvikle sig. Vi er derfor begyndt at anvende innovationsagenterne til at lave innovationstjek på biogasanlæg for at undersøge, hvordan vi fremadrettet i branchen kan blive bedre til udnytte biogasmassen og få højere gasudbytte. Typisk er driftspersonalet selvlært og kender anlæggene ind og ud. Derfor kan innovationsagenternes tilgang også nogle gange se på tingene på en anderledes måde end man er vant til. Derudover bidrager de også med meget ny og implementerbar viden. Indtil videre har vi haft rigtig god glæde af at anvende innovationsagenterne og vi ville være meget kede af ikke at have muligheden i fremtiden.

Henrik Frydendal (direktør, Inno-Sign)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 15:41

Inno-Sign har haft stor gavn af Innovationsagent ordningen. Derigennem er vi blevet opmærksomme på Innobooster programmet og vi har fået god hjælp ved ansøgning om støtte til et meget betydende udviklingsprojekt. Desuden har vi modtaget værdifuld hjælp i forbindelse med vores forretningsudvikling.

Kate Christensen (Dynamica Ropes)
Fredag d. 27/4-18 kl. 11:58

Innovationstjek som vi fik igennem FORCE Technology med efterfølgende 2 vellykkede Innobooster projekter var noget som har gjort en stor forskel for vores virksomhed. Vi blev bedre klædt på til at klare komplicerede eksport opgaver og har fået et "ansigt udadtil" og klarer os bedre konkurrencen, selvom at vi et mindre dansk virksomhed.
Den plan som blev tegnet dengang blev efterfulgt af et Strategi Kursus hos FORCE. Uden den hjælp og støtte som vi fik igennem et professionelt forløb som denne har vi mindst taget dobbelt så lang tid om at nå så langt. Og har nok også snublet et par gange undervejs.
Vi har fortsat kontakt med Innovationsagenterne og jeg kan kun opfordre andre til at bestille en tid og få "andre øjne på" jeres virksomhed.
Jeg håber virkeligt at denne ordning fortsætter, det er guld værd for mindre danske virksomheder som skal klædes på til at klare sig på eksport markeder med "Made in Denmark" produkter.

Peder Lomborg (Direktør, DSE Test Solutions A/S)
Søndag d. 29/4-18 kl. 20:39

Vi har brugt Innovations agenterne til at spare med, for at få evalueret på muligheder for at bruge vores teknologi i forskellige sammenhænge. Vi har haft stor glæde af deres netværk, til at få sparing med potentielle interessenter med det nødvendigt branchekendskab, for derigennem at få afklaret nogle muligheden for os. Ordningen er dejlig uburokratisk.

Pia Bolding (KAM, Dacos A/S)
Mandag d. 30/4-18 kl. 09:51

Vi er i gennem FORCE Technology blevet opmærksomme på Innobooster programmet.
Vi har fået stor hjælp af innovationsagenten, som har hjulpet os igennem ansøgningsprocessen til et af vores vigtige projekter, og dermed lagt grundlaget for en god og konstruktiv udviklingsproces.

Per Schorling (Chairman, SmartResQ/CorPatch)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 19:59

Gennem kontakten til en innovationsagent, lykkedes det os at opnå delvis funding af udviklingen af vores prototype, som førte til et bevis for at vores nye teknologi virker. Den test som var en del af projektet er senere udgivet som forskning i anerkendte medier, og har dermed lagt grunden til skabelsen af en virksomhed.
Vi fik desuden i forløbet henvist en studerende ved SDU, som praksisnært og smidigt gennemførte en markedsanalyse i Danmark, som afdækkede både relevansen af vores løsning, og kundernes forventning til prispunkt. At den studerende fik 12 var et fint resultat oveni hatten. Innovationsagenten var igennem forløbet smidig og tilgængelig på de tidspunkter af dagen, som passede os, ligesom responstiden på vores spørgsmål var rigtig kort. Samlet set har vi været meget tilfredse med forløbet, og jeg vil anbefale innovationsagenten til andre, skulle jeg blive spurgt.

Kasper Fiedler Muff Bech (CFO, North Sea Service ApS)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 10:42

Igennem Force Tech. - Innovationsagenterne har North Sea Service været i stand til at identificere & søge nye forretningsmuligheder, der ellers var skuffe-/udviklingsprojekter der pt. ikke kunne realiseres med nuværende aktivitetsniveau i selskabet. Vi ser frem til samarbejdet med Force - Innovationskontoret & forventer således at kunne kapitalisere på forretningsideer & bidrage positivt til vækst/jobskabelse i og omkring Esbjerg Havn. Vi har været yderst tilfreds med dialogen & formidlingen af div. innovationsordninger & forventer således at kunne sende en ansøgning i nærmeste fremtid.

Murad Mahmoud
Torsdag d. 3/5-18 kl. 14:35

Standley har via vores innovationsagent opnået funding af udviklingen af vores prototype, som har resulteret i proof of concept (senere proof of business via salg). Standley har været yderst tilfreds med samarbejdet med den pågældende innovationsagent og forventer således at kunne sende en ansøgning igen i nærmeste fremtid. Jeg vil anbefale innovationsagenten til andre, hvis jeg skulle blive spurgt.

Mvh Muri, CEO, Standley

Jan Kannegaard (Adm. direktør, evikali A/S)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 14:55

Vi var heldige at få uvurderlig hjælp fra Susanne, Innovationsagent hos FORCE Technology, som har informeret os, hjulpet og støttet os i processen og svaret på de mange spørgsmål vi havde og ikke mindst ydet den hjælp der skulle til for at vi turde give os i kast med at søge en InnoBooster. Innovationsagenterne giver en kæmpe værdi for virksomheder, og ikke mindst for en mindre virksomhed som vores. Styrken er den måde de kommer ud til virksomhederne på i en travl og hektisk hverdag, at de har den erfaring og viden med om relevante ordninger og relevante personer, viden, og andre firmaer i netværket som kan være interessante at samarbejde med.
Susanne fra Force Tech er en kæmpe støtte for os i den proces, og det kommer helt sikkert til at påvirke udviklingen af vores virksomhed.
Mvh
Jan Kannegaard, Adm. direktør, evikali A/S

Karsten Larsen (Salgs- og produktionschef, Flex Trim A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 10:25

I 2017 fik vi kendskab til Innovationsagent/ innovationstjek og i den forbindelse fik vi kontakt til Michael Wöhlk fra Force Technology.
Michael hjalp os med at få optimeret både produkter og en række interne processer som har gjort vores flow meget mere strømlinet og der igennem også vores produkt mere konkurrencedygtig.
Vi har været meget glade for den hjælp, sparring og assistance vi har fået, og der har helt konkret resulteret i 1 nyansættelse (with more to come :o)).

Jacob Hvidtfeldt (Adm. direktør, S.E.W. North Filtration A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 11:14

Gennem kontakten til en innovationsagent har vi speedet vores effektiviserings program op.
Innovationsagenten åbnede en ny indgangsvinkel til anskuelse af brug af Robotter til aflastning
af simple processer, samt udvidelse af igangværende robot processer.
Endvidere formidlede innovationsagenten en kontakt til et firma, der muligvis kunne
afhjælpe os med en løsning til en produktions komponent, som skulle lette produktionsgangen for et
givet produkt. Dette har medført at vi i dag, sammen med innovationsagentens kontakt har fået løst en opgave som giver os et større output pr. element.
Innovationsagenten har også været anledningen og hjælp til ansøgning af ” Landdistrikts midler”
til ansættelsen af en viden person, som i dag er ansat som vores ”innovations Manager
Vi kan, ud fra den oplevelse vi har haft af Innovationsagent ordningen, kun anbefale at ordningen fortsætter til gavn for andre SMV virksomheder.

Lars Buch (Erhvervschef, ProVarde Erhvervsudvikling)
Fredag d. 4/5-18 kl. 14:51

GTS institutternes tilbud om innovationsagenter er et fremragende tilbud til især de lidt mindre virksomheder. I Varde Kommune findes masser af virksomheder med innovations- og vækstpotentiale, men som blandt andet pga. størrelse og tradition ikke af sig selv får taget kontakt til en ekstern rådgiver for at igangsætte initiativerne. I ProVarde, som er ansvarlig for den lokale erhvervsfremme i Varde Kommune, har vi rigtig god erfaring med innovationsagenter. Det er vores erfaring af agenterne møder velforberedte op, og med kombinationen af en stærk faglighed og deres store netværk, har de sat masser af nye udviklingsaktiviteter i gang hos virksomhederne i Varde Kommune. Et godt eksempel på at kombinationen af vores lokalkendskab og eksterne sparringspartneres faglighed og netværk kan hjælpe virksomhederne til vækst og udvikling.
Lad os beholde dette gode tilbud - til gavn for virksomhederne, og dermed os alle.

Lone Ryg Olsen (Danish Food Cluster)
Fredag d. 4/5-18 kl. 17:08

Vi har brug for fødevareinnovation - i dag men endnu mere i fremtiden. En voksende befolkning presser de naturlige ressourcer og nye behov hos globale forbrugere udfordrer fødevarebranchen. Der er brug for nye løsninger, og hvis Danmark skal levere og bevare sin position som fødevarenation, spiller SMV'erne en nøglerolle. Derfor bør der i de kommende år gives mere og ikke mindre hjælp til virksomhederne - ubureaukratisk og på virksomhedernes præmisser.

Rasmus Mørk (Copenhagen EU Office)
Fredag d. 4/5-18 kl. 17:09

Mine erfaringer med InnovationsAgenterne har været rigtigt gode. De har hjulpet Copenhagen EU Office helt fra starten med sparring af meget høj kvalitet om, hvilken virksomhedsservice et EU-kontor med fordel kunne tilbyde. Vi samarbejder også løbende om at hjælpe virksomheder bedst muligt i gang med innovationsforløb og ansøgninger om EU-støtte. Vi henviser virksomheder til hinanden og holder events sammen, hvor virksomhederne introduceres til både dansk og europæisk støtte.
Det er også mit indtryk at virksomhederne er glade for InnovationsAgenternes hjælp, og de er helt klart meget mere parate til at søge EU-støtte efter et forløb med InnovationsAgenterne. Jeg har meget svært ved at se andre organisationer end GTS-institutterne løfte opgaven på samme høje faglige niveau. Jeg tror, at den tekniske viden, som InnovationsAgenterne bidrager med, koblet med deres forretningsforståelse er afgørende for rent faktisk at rykke virksomhederne videre i deres innovation, så de kan fortsætte med at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

Kirsten F. Bruhn (CEO, FrieCon Rådgivendeingeniørfirma ApS)
Fredag d. 4/5-18 kl. 19:15

Vi har i flere år brugt InnovationsAgenterne i flere virksomheder i region Midt. Alle innovationstjeks er gennemført med stor professionalisme og har sæt værdiskabende udviklingsprojekter igang. Der er tilført ny viden og der er igangsat tiltag som virksomhederne ikke havde set uden disse kompetente Innovationsagenter. Det er en fantastisk ordning som vi ikke kan undvære.

Erik Sten Andersen (CEO, ANDERTECH A/S)
Lørdag d. 5/5-18 kl. 19:34

ANDERTECH er en familieejet virksomhed med stærke kompetencer indenfor Industriel IT, grundlagt i 1984. Vi har siden 2012 målrettet vores forretningsmodel imod service, som for eksempel omtalt på forsiden af Børsen Industri 2018-02-27.
ANDERTECH har mange nye forretningsideer og Kai Ormstrup Jensen fra Delta/Force i Hørsholm - er en suveræn vidende lytter som via systematikken i Innovationstjekket og forståelsen for vore muligheder, virkelig har givet nogle gode råd som vi har fulgt.
Vi er blevet introduceret til og nu medlem af netværket MADE og på Kai's opfordring deltog vi i Servitization workshop forløbet, som har åbnet helt nye forretningsmuligheder. Efterfølgende har vi fået henvisninger, så vore kompetencer på forskellige områder forhåbentlig kan hjælpe andre virksomheder, der via innovationstjek får åbnet øjnene lidt højre op - og måske ligefrem rettet hele blikket længere ud imod horisonten:-)
Jeg kan på det varmeste anbefale andre at tage et innovationstjek - og er man så heldig at Kai har tid, så vil jeg sige: Bare se at komme i gang.

Robert Borges (Direktør, GAFFA DK ApS)
Mandag d. 7/5-18 kl. 14:37

Vores virksomhed har modtaget stor hjælp og støtte i vores udviklingsarbejde fra idé til næsten færdigt koncept. Da vi ikke tidligere har ansøgt om støtte til udviklingsarbejde var det ligeledes en uvurderlig hjælp og vejledning som vi modtog fra Susanne og Andrew fra Force.

Heidi Svane Pedersen (Projektleder - Iværksætteri & Digital detail , Lifestyle & Design Cluster)
Mandag d. 7/5-18 kl. 17:25

Det har været et godt greb for innovationsnetværk Lifestyle & Design Cluster, samt Service Platform og projektet Digital vækstkultur at kunne få agenterne til at henvise til vores projekter ligesom ved afslutning af vores projekter har agenterne kunne hjælpe vores virksomheder videre.
/Heidi Svane

Fahlén Skilte (Indehaver, Skiltevirksomhed)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 09:47

Vi har haft Andrew til at hjælpe os med at strukturere hele vores lille virksomhed, og det har været helt fantastisk. Alle mindre virksomheder burde kende til dette, så de kunne få samme hjælp. Det er et uvurdérligt redskab, at få fremmede professionelle øjne til at se på éns virksomhed udefra, og så sammen med os få fundet ting vi kan optimere i vores daglige drift, der gør det både nemmere at kommunikere, giver en bedre struktur og sidst men ikke mindst, som giver firmaet et bedre resultat. Vi er super glade for samarbejdet med Force, og det stopper ikke her. Vi vil løbende bevare den dialog, så vi hele tiden er up to date med vores interne procedurer, og har styr på vores struktur.
/Michael Fahlén, indehaver.

Jesper Høvelskov (CEO, AH Metal Solutions A/S)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 09:58

Her hos AH Metal Solutions i Allerød er vi af verdens førende eksperter inden for optræk og formning af ultratynde metalplader. Vi producerer over 1 milliard komponenter pr. år til medico-industrien til brug i f.eks. EKG-elektroder, insulinpenne og høreapparater.
Vi kom i efteråret 2016 i kontakt med innovationsagentordningen og sammen afdækkede vi vore ønsker og udfordringer. Innovationsagenten anvendte sin teknologiske indsigt og netværk kunne og fandt netop de faglige kapaciteter på DTU som supplerer vores faglige viden. Det skal bemærkes at vi ikke tidligere havde været i dialog med DTU. Dette er resulteret i at vi nu har fået udredt nogle af de udfordringer vi havde inden for EKG området og nu med innovationsagentens hjælp har identificeret nye forretningsområder hvor vores viden om optræk og formning kan anvendes.
Havde vi ikke haft besøg af en innovationsagent var vi aldrig kommet i gang med forsknings- og udviklingssamarbejde på det niveau og i det tempo vi gør nu og vi vil derfor anbefale at ordningen fortsættes til gavn for andre af Danmarks SMV virksomheder.

Peter M. Møller
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 13:47

I et innovationscheck forløb med Christian Fundby Schou fra DBI har vi fået kortlagt mulighederne for videreudvikling af af et akustikprodukt.
Vi har en produkt som udfylder markedets behov for tekstilbeklædte akustikpaneler der kan leveres på mål og til en pris, der er markedets laveste. Vi har dog ikke den ønskede brandgodkendelse.
Med DBI har vi søgt Innobooster om midler til at udvikle en produktionsmetode, og/eller materialevalg så vi kan opnå de ønskede godkendelser.

Peter M. Møller, Bestyrelsesformand, Acoustic Panels Scandinavia ApS

Torbjorn Laursen (CEO, Fire Eater A/S)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 15:28

Vi har igennem innovationscheck med DBI fået teknologisk inspiration til at videreudvikle en teknologi, som har et betydeligt potentiale og som ikke ligger direkte i vores normale forretningsområde.
Vi kan anbefale innovationscheck til enhver virksomhed som ønsker input til udvikling, og vi støtter denne ordning fuldt ud.

Jonas Grøn (Innovationskonsulent, Københavns Universitet)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 15:52

Jeg har som innovationskonsulent haft god gavn af InnovationsAgenternes ekspertise og netværk til virksomhederne - blandt andet i forbindelse med udviklingen af et nyt projekt målrettet at forbedre samarbejdsmulighederne mellem virksomheder og forskellige fakulteter og institutter. Her har InnovationsAgenterne fungeret som en perfekt brobygger med input til relevant indhold, netværk og mulige synergieffekter med eksisterende projekter.

Bo Eskerod Madsen (CEO, PhD, ReMoni)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 07:21

Det er en god ide med en meget faglig funderet innovations-rådgivning, da den herved adskiller sig fra de øvrige aktører i markedet.

Per F. Gøse (Projektleder, teknologi, RoboCluster)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 09:53

Kan anbefale Innovationsagentordningen, der giver SMV´erne en unik mulighed for at få en uvildig gennemgang af deres udvklingspotentiale og få skabt relevante kontakter til private rådgiverer såvel som til vidensinstitutioner.

Henrik Siegumfeldt (Associate Professor of Food Microbiology, Department of Food Science, KU)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 10:45

Som ansat på Københavns Universitet har det været en fordel at kunne samarbejde med Innovationsagentordningen, fordi de har et bredt kendskab til især SMV´er, som ikke af sig selv kan/vil involvere sig i samarbejdet med fx mit universitet. De er også gode til at tydeliggøre over for SMV´er hvordan de kan drage nytte af at indgå i et samarbejde med både traditionelle vidensinstitutioner og GTS´er.

Asger Nordlund (Indehaver, Soluno)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 13:33

Som selvstændig iværksætter er det min oplevede erfaring at væksthusene for mig mest har fremstået som et screeningsorgan til diverse innovationspuljer f.eks. 10.000 kr. til brug på personaletimer på et konsulat i udenrigstjenesten til eksport hjælp. Her ligger innovationssparingen så ikke i væksthusregi men ude i udenrigstjenesten. Jeg har prøvet et innovationscheck med en innovationsagent og det var meget konkret, handlingsanvisende og kun fokuseret på styrkelse af process og mål. Jeg mener at et flerstrenget innovationsstøtte system kun kan være en fordel for innovationsbestræbelserne i Danmark og det er mit håb at alt ikke enstrenget bliver med afsæt i væksthusregi, da rigtig meget innovativ faglighed kan tappes fra GTS ud i Danmark.

Christian Buur (CEO, Unisense A/S)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 15:05

Vi har med stor tilfredshed brugt innovationsagentordningen i forbindelse med vores produktudvikling hvor vi havde brug for mere viden om ATEX-godkendelse samt testmuligheder i offshoremiljøer. Innovationstjekket var en rigtig god måde til hurtigt at få sat møder op med de relevante teknologiske partnere og få skabt kontakter.

Frederik C. Krebs (CEO, infinityPV ApS)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 19:16

Innovationschecket er et supergodt tilbud til SMV'er der går og kæmper (med et for dem) økonomisk uoverkommeligt problem. Innovationschecket giver netop den nødvendige indsigt i hvad der skal til, hvad det koster, hvordan en opgave evt. vil kunne finansieres . Vi har haft stort udbytte af tilbuddet.

Paulie Melnyk (CEO, NXØ Brewery - Vandkefirperler)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 21:11

Var super begejstret for mit besøg af innovations agenterne! De er netop de rockstjerner der kan løfte mit projekt til nye højder og glæder mig til et godt samarbejde! Hvor er det fantastisk at der ydes støtte til et så fedt tiltag, der kan højne kvaliteten hos virksomheder som mit eget.

Malene Rossil (CEO, Nordic Fermentation)
Torsdag d. 10/5-18 kl. 10:55

At modtage så stor en gave, som det var at få et innovationscheck, var helt fantastisk. Muligheden for at få gennemgået sine produktionsprocesser ned i detaljen med så kompetente og sympatiske fagfolk, tale forretningsmodeller, nye metoder og muligheder samt finansiering og en masse andet, er guld værd, for alle virksomheder. Udover produktudvikling og uvurderlig mikrobiologisk indsigt mm., fik vi også sat lys på områder, som kunne have kostet dyrt. I Nordic Fermentation ligger der et stort ønske om at kunne fortsætte dette samarbejde, som er helt uvurderligt i en virksomhed som vores.

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE Manufacturing Academy of Denmark)
Fredag d. 11/5-18 kl. 10:05

The Innovation Agent program is a highly effective approach to support SME's across DK. The agents have assisted MADE in increasing our ability to reach out and implement MADE's results across DK and increasing the productivity of Danish SME's. Furthermore the program is considered best in class by our EU partners.

Anders Bo Nielsen (Direktør, Velodromo ApS)
Fredag d. 11/5-18 kl. 13:15

Som privat rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor automation og robotteknik, har vi været rigtig glade for Innovationsagenternes arbejde. Takket være Innovationsagenterne, er vi i flere omgange blevet ’matchet’ med virksomheder med udfordringer inden for vores kompetenceområde, hvilket i flere tilfælde har medført vedvarende samarbejde om spændende udviklingsprojekter. Jeg kan stærkt anbefale at få besøg af Innovationsagenterne!

Thomas Krogh Hansen (Udviklingschef, Turbovex)
Mandag d. 14/5-18 kl. 13:44

Hos Turbovex udvikler og producerer vi ventilationsanlæg med varmegenvinding. Vi er meget tilfredse med innovationsagentordningen. Udover en række praktiske henvisninger til mulige samarbejdspartnere både universiteter, institutter og andre private virksomheder, fik vi konkretiseret og sat retning på vores fremtidige innovative tiltag. Grundet innovationstjekket har vi søgt midler indenfor Innobooster ordningen, hvor vi skal arbejde med industri 4.0. Et innovationstjek er ikke kun snak, der er også handling bag. Vi anbefaler meget innovationsagentordningen til andre virksomheder.

Dorte Walzl Bælum (Centerleder og Netværksdirektør, Plast Center Danmark og Dansk Materiale Netværk)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 20:03

Innovationsagentordningen er en yderst effektiv metode til at understøtte SMV’erne i deres udviklingsarbejde, som de ofte i dagligdagen har alt for lidt tid til at tage sig af.

Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk har fra tid til anden henvist sine medlemmer til Innovationsagenterne for at få hjælp til udarbejdelse af InnoBooster ansøgninger men også bare for at få
en uvildig vurdering af deres udviklingsideer.

Kan anbefale at Innovationsagentordningen fortsætter, og at vi i øvrigt kan fortsætte det gode samarbejde og få så mange af SMV’ernes gode udviklingsprojekter søsat som muligt.

Tommy Christensen (Adm. Direktør, PE-Redskaber A/S)
Mandag d. 14/5-18 kl. 10:27

Vi har hos PE-Redskaber A/S oplevet Innovationsagentordningen er en yderst effektiv metode til at understøtte vores udviklingsarbejde, som vi ellers ofte i dagligdagen har alt for lidt tid til at tage sig af. Vi har med stor fornøjelse og ikke mindst succes benyttet Innovationsagenterne til at få hjælp til udarbejdelse af InnoBooster ansøgninger.
Vi kan derfor kun kan anbefale at Innovationsagentordningen fortsætter, og at vi i øvrigt kan fortsætte det gode samarbejde og få så mange af vores gode udviklingsprojekter søsat som muligt.

Anders Bach-Sørensen (CEO, Abson Industry)
Mandag d. 14/5-18 kl. 10:51

Vi modtog i 2016 et innovationstjek, som i høj grad understøttede vores forretning og bragte os videre imod udvikling af vores produkter. Innovationsagent ordningen er et godt innovations-tilbud til virksomheder som har tekniske udfordringer som de ønsker specialiseret viden for at løse. Vi støtter op om ordningen.

Per Arnmark (Direktør Robcon, Robcon)
Mandag d. 14/5-18 kl. 12:24

Robcon har igennem 2019 arbejdet intensivt med produktudvikling og ”hands on” udvikling af special-maskiner/robotter til forskellige brancher. Force Technology´s innovations-agenter har flere gange henvist virksomheder til mig.
Konkret har det drejet sig om hjælp/assistance til:
- Konstruktion(3D), produktudvikling og prototype-fremstilling (Karossori opbygning)
- Udvikling og projektledelse af en unik special-maskine(Innobooster støttet projekt)

Begge opgaver blev initieret af Innovations-agenternes specifikke afdækning af de pågældende virksomheders:
- Udviklings-behov/muligheder(lavt- og højthængende frugter)
- Tankemæssige/fysiske/financielle forhindringer for at gå i gang
- Hvordan mulighederne kan omsættes til bundlinie
- Hvilke støtteordninger der kan søges
- Hvilke kompetencer/viden og konsulent assistance der kan trækkes ind for at realisere planerne

Det er min opfattelse at Innovations-agenternes arbejde har været afgørende for at virksomhederne kom i gang med de vigtige strategiske og virksomheds-kritiske udviklingsprojekter, der skal sikre dem plads i markedet og indtjening i fremtiden.

Robcon
Projektledelse, Produkt- og maskinudvikling
v. Per Arnmark
Boserupvej 208, Kattinge
DK-4000 Roskilde
@: perarnmark@gmail.com
Web: www.robcon.dk
Mobil: +45 42 27 80 20

Michael Bayer Thomsen (CEO, Letbæk Plast A/S)
Mandag d. 14/5-18 kl. 12:38

Vi har hos Letbæk Plast A/S haft stor hjælp fra innovationsagent ordningen, som har hjulpet os sikkert og godt igennem udarbejdelse af en succesfuld InnoBooster ansøgning. Det har uden tvivl hjulpet os videre med spændende innovationsprojekter, som er med til at løse tekniske udfordringer og som stiller virksomheden stærkere i kampen om kundernes gunst fremadrettet. Vi bakker op om ordningen.

Nicolas Nicolaou (Direktør/ Chefarkitekt, Nicodesign)
Mandag d. 14/5-18 kl. 13:22

Nicodesign teamet har benyttet innovationsagenter to gange og er meget begejstret for deres viden og kompetencer.
Vi har modtaget kompetent rådgivning, som har bragt vores projekter tættere til markedsrealisering, hvilket aldrig er sket med andre offentlige rådgivningsinstanser.
Nicodesign udvikler innovative produkter inden for industriel arkitektur, medical devices, green-tech, social responsibility og innovationsdesign.
Nicodesign teamet har samarbejdet med innovationagenterne vedr. både Innobooster ansøgninger samt ansøgninger til EU.

Nicodesign ville som lille innovativ virksomhed være prisgivet uden rådgivning fra innovationsagenterne og vi bakker 100 % op omkring ordningen. Uden hjælp fra ordningen vil mange kreative/ innovative små virksomheder ikke være i stand til at komme videre med deres projekter - som i sidste instans er dem, som skaber jobs og arbejdspladser.

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Mandag d. 14/5-18 kl. 15:21

Innovationsagenterne er en værdifuld spiller for de mange SMV’er i CenSec og Innovationsnetværket for Produktions virksomhedsnetværk. Symbiosen mellem innovationsagenterne og innovationsnetværket er særdeles effektivt og komplementerende, idet der i samarbejdet sikres en fagligt stærk og let tilgængelig adgang for SMV’erne til såvel matchmaking som værdiskabende og fokuseret innovation.

Dorthe Lynnerup (Specialkonsulent, Science Innovation Hub/Københavns Universitet)
Mandag d. 14/5-18 kl. 21:02

Set fra studentervækshusene på universitetet er det vigtigt at få et styrket samarbejde til innovationsagenterne. Innovationstjek til start-ups med support til at ansøge om innobooster er virkelig værdifuldt. Blød kapital er svær at skaffe for start-ups, og det at få adgang til et innovationstjek er i sig selv at "opnå blød kapital" og et virkeligt boost for vidensbaseret start-ups. På denne måde kan innovationtjekket til start-ups blive en vigtig milepæl, når en start-up opnår den første værdifulde traction. Vi ønsker os flere innovationstjek til start-ups!

Peter Blach (Projektchef, Maskinmestrenes Forening)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 08:43

Maskinmestrenes Forening er en organisation fra 1873 for landets maskinmestre. De over 13.000 medlemmer er beskæftiget inden for en lang række områder i tekniske eller administrative stillinger. Over 60% har lederstillinger i mere end 2.000 virksomheder.

Foreningen udarbejder hvert år en undersøgelse over kompetence behov og efterspørgsel i virksomhederne - og hvor der er brug for at sætte ind. Undersøgelsen kan downloades på mmf.dk/publikationer.

En stor del af maskinmestrene er beskæftiget i SMV' ere indenfor brancherne søfart, industri, energi, byggeri og rådgivning. InnovationsAgenterne kan stille op hos maskinmestrene i deres mange forskelligartede virksomheder og sprede viden om teknologisk innovation til vore medlemmer, herunder ny viden om Industri 4.0, , effektivisering, drift, vedligehehold, servitization, osv., hvor maskinmestrene skal kunne trække på alle i GTS netværket

Maskinmestrenes Forening finder Innovations agent ordningen en vigtig og relevant ordning for vore medlemmer.

Svend Lassen (CEO, P4B)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 14:29

Det er min opfattelse, at innovationsagenterne giver SMVérne værdifuld viden og sparring til hvordan de kan videreudvikle deres virksomhed.
Specielt SMVérne er meget driftsorienteret hvilket betyder, at de ikke får sat udvikling på programmet.
Med innovationsagenternes tilgang og analysearbejde giver de virksomhederne inspiration og er øjenåbner for muligheder.
Som rådgiver inden for udvikling af service og eftersalg, har jeg arbejdet med konkret projekter som er ”født” af et innovationsagentbesøg.
Derfor anbefaler jeg at innovationsagentordning fortsætter

Svend Lassen

Adam Hartmann-Petersen (Adm. Dir., Eupry ApS)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 15:10

Jeg mener at Innovationsagenterne har givet Eupry værdifuld sparring. Formatet er nemt at gennemskue og outcome er mangeartet. Vi har fået en god 3.- partsvurdering af vores udviklingsaktiviteter og vores niveau. Det er sundt at blive kigget efter i sømmene og det er hvad Innovationsagenterne kan. VI har ved samme ombæring fået tilbudt en række ekstra services som er specifikt rettet mod vores behov.

Med venlig hilsen,

Adam Hartmann-Petersen

Hans Christian Hansen (Direktør, Helligsø Teglværk A/S)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 13:16

Hos Helligsø Teglværk var det et innovationstjek, der for alvor satte os i gang med et stort produkt og produktionsudviklingsprojekt. Vi fik hjælp til at finde de rette personer, der kunne hjælpe os med viden til at gennemføre projektet og sikre at produkterne var i orden. Vi fik også sat samarbejdet op med den virksomhed, som kunne udvikle det nye produktionsudstyr. Vi blev hjulpet med at finde ud af de forskellige muligheder, der var for økonomisk støtte til vores projekt, og vi fik bevilliget en innobooster. Her et par år senere har vi en produktion kørende og har netop rundet den første million producerede specialsten (murskaller), som hovedsageligt er afsat til eksport. Jeg tvivler på, at vi var kommet så langt, som vi er nu eller overhovedet gået i gang, hvis vi ikke havde fået innovationtjekket i sin tid.
Med venlig hilsen
Hans Christian Hansen

Tine Aage (Netværksleder, Service Platform)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 15:37

InnovationsAgent-ordningen fungerer, som et vigtigt redskab for innovationsnetværkene, som igennem ordningen kan få identificeret de udfordringer, som virksomhederne har nu og fremadrettet. Det understøtter vores opgave i løbende at tilbyde relevante og efterspørgelsestyrede aktiviteter til vores medlemmer. Herudover sikrer dialogen med virksomhederne, at vi kan gøre brug af kommunikation, som taler ind i virksomhedernes virkelighed, og derved reducerer barrierer for deltagelse af virksomheder, som ofte ikke gør brug af tilbud om deltagelse i innovationsaktiviteter.

Michael Due (Adm. direktør, Arne Elkjær A/S)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 18:00

Vi har haft en stor fornøjelse af InnovationsAgenterne - dels i form at et grundigt innovationstjek i 2 virksomheder og dels i form af faglig sparring i forbindelse med opstart af en ny NGO-virksomhed. InnovationsAgent-ordningen har givet os det nødvendige boost, der skulle til, når nye tanker og idéer skulle afprøves, og når vi var rullet lidt i søvn af dagligdagens gøremål, og derfor glemte fremtiden.
Dialogen og samarbejdet med InnovationsAgenterne har også øget vores udviklingspotentiale, idet vi er kommet i dialog med andre typer af virksomheder, hvor der på tværs kunne skabes gode synergier og relationer. Disse nye relationer har tillige udvidet vores kundeportefølje, idet vi er blevet bragt i spil over for andre virksomheder, der havde været gennem et innovationstjek fra InnovationsAgenterne.
Opstarten af den nye NGO-virksomhed var ikke blevet en realitet uden hjælp og rådgivning fra InnovationsAgenterne, så mange tak for det.
De bedste hilsner Michael Due

Marianne Kristensen (Erhvervschef, ErhvervSkanderborg)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 10:02

Vi har brugt Innovationsagenterne til oplæg for vores medlemmer og til Innovationstjek. God mulighed som vi gerne fortsat vi gøre brug af. Vi kunne tænke os foredrag om IOT i små og SMV virksomhederne.

Karl-Erik Wessmann Severinsen (Ejer, Lamico)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 10:16

Vi har brugt Innovationsagent-ordningen med meget tilfredsstillende resultat i forbindelse med at identificere egnede nye produktions
råvarer i papir istedet for Plastic

Laura Møller (Sekretariatsleder, InfinIT - Innovationsnetværket for IT)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:44

Innovationsagentordningen er yderst værdifuld ift. at afdække SMV'ers teknologiske potentialer og behov, og giver kvalificerede henvisninger til aktører der kan understøtte virksomhedernes behov bedst muligt. I InfinIT anser vi innovationsagenterne som vigtige partnere ift. at understøtte SMV'ers teknologiske - og digitale udvikling, og har stor gavn af både henvisninger målrettet netværkets aktiviteter, samt udbud af fælles indsatser.

Torsten Bak Regueira (Vice President, Aquaporin)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 14:25

Vi har haft meget stor gavn af Innovationsagent-ordningen. Vi var selv opmærksomme på at InnoBooster programmet ville passe til udviklingen af en ny teknologibase i vores virksomhed, men Innovationsagenterne var meget hjælpsomme med at få specificeret ned i detaljen, hvad ansøgningen skulle fokuseres på. Der er således ingen tvivl om, at Innovationsagenterne Lars Pedersen og Søren Madsen fra Bioneer spillede en stor rolle for det positive svar fra InnoBooster. Det galdt både for rådgivning i afsøgningsfasen og i selve ansøgningsfasen. Sidst og ikke mindst var det en meget motiverende oplevelse at samarbejde med Lars og Søren.

Niels Henrik Olesen (CEO, Trusted A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 07:23

Innovationsagent-ordningen er en yderst gavnlig ordning for en teknologivirksomhed som Trusted A/S.
Uden den gode vejledning, støtte og direkte hjælp fra Susanne Reinholdt Damgaard ved FORCE Technology i Vejen var vi ikke lykkedes med vores allerførste InnoBooster ansøgning og det efterfølgende projektforløb. Ansøgningsprocessen og reglerne kan virke uoverskuelige, men med Susannes erfarne vejledning kom vi igennem.

Jeanette Routhe (CEO, Danske Transport Medier ApS)
Fredag d. 18/5-18 kl. 08:36

Vi har haft meget stor gavn af Innovationsagent ordningen. Som led i et Innovationscheck blev vi opmærksomme på Innobooster programmet, som er et supergodt program til innovationsstøtte. Vi har ved hjælp af Innovationsagent fået støtte til at komme igang med et større udviklingsprojekt i vores virksomhed. Det var en opgave vi ikke havde kunnet løfte ved egen hjælp.

Ane Buch (Adm. direktør, SMVdanmark)
Fredag d. 18/5-18 kl. 12:09

Vi har i SMVdanmark rigtig positiv erfaringer med innovationsagent-tilbuddet.
Som vi ser det, er det et særdeles effektivt middel til at sprede viden om nye teknologiske muligheder, og det har vi hårdt brug for. Jeg kan ikke se, at der er andre, der påtager sig at tilbyde uvildig sparring af SMV'erene på en solid teknologisk platform. Innovationsagenternes opgave er ud fra en teknologisk indsigt at bane vejen for, at SMV'er kan opdage og realisere deres innovationspotentiale og derefter finde frem til den relevante samarbejdspartnere, hvad enten dette måtte være en privat rådgiver eller en videnssinstitution. Det er jo en super vigtig erhvervspolitisk opgave, der kan bidrage til innovation, produktivitetsløft og vækst til gavn for hele samfundet.

Christian Nielsen (Business Development Manager, Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:25

Teknologisk udvikling og brug af nye vækstteknologier er udfordrende for mange SMVer. Her spiller Innovationsagenterne (med deres teknologiske afsæt) en vigtig rolle som tidlig "inspirator", sparringspartner og matchmaker til samarbejder, der kan understøtte virksomhedernes udvikling og sikre virksomhedernes udnyttelse af de teknologiske muligheder. Vi er glade for samarbejdet med Innovationsagenterne. Det giver os værdifuld viden om virksomhedernes innovationsbehov, og leads til nye virksomhedssamarbejder.

Flemming Jensen (Direktør, BSV Krantilbehør A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:49

Vi har anvendt Innovationsagent ordningen med meget stor tilfredshed.
Ordningen er blevet introduceret for os via Innovationsagent Susanne Damgaard fra Force Technology, som lavede et innovationstjek hos os.
Vi er bl.a. blevet introduceret til Innobooster ordningen, og efter at have fået en meget professionel vejledning om ordningen, overbeviste det os om det gode potentiale, og gav os mod på at søge et Innobooster projekt. Til ansøgningsprocessen fik vi præcise og relevante svar, hvilket resulterede i et godkendt Innobooster projekt i én ansøgning.
Projektet arbejder vi intenst med i øjeblikket, og Innovationsagenten står hele tiden klar med opfølgning og hurtige svar såfremt vi har spørgsmål til projekt forløbet.
Vi har haft stor hjælp og succes gennem samarbejdet med innovationsagent Susanne Damgaard, og er gennem samarbejdet gjort bevidste om forskellige erhvervsfremmeordninger og udviklingsmuligheder for SMV virksomhederne, som vi i dag gør brug af.

Rene Højmark (Ingeniørforeningen)
Fredag d. 18/5-18 kl. 19:13

Ingeniørforeningen har i mange år bakket op om Innovationsagenterne, da vi oplever, at ordningen giver en god og uvildig rådgivning til de mindre virksomheder inden for især de tekniske områder. Det er særlig vigtigt, fordi vores årlige automatiseringsanalyse viser, at de mindre virksomheder har et kæmpe automatiseringspotentiale, men de mangler især viden og indsigt både hos ledere og medarbejdere, når der skal investeres i ny teknologi.

Christian Aagaard-Brandenborg (CFO, Aros Maler Entreprise A/S)
Søndag d. 20/5-18 kl. 05:36

Jeg støtter op om innovationsagenterne. Jeg er til dagligt leder af egen virksomhed, og leder af søsterselskab til egen virksomhed. Vi har stået overfor komplekse problemstillinger hvor der var brug for eksterne rådgivning. Vi var dog i tvivl om præcis hvilken rådgivning der var brug for. Gennem dialog og professionel metode hjalp Innovationsagenterne med at finde den rette løsning for virksomheden. Innovationsagenterne har gennem hele processen været gode i forhold til sparring og løsning af vores problemer. De har en professionel tilgang til problemstillinger og sikrer gennem kontinuerlig opfølgning af man når i mål med processen. Jeg syntes personligt det er en stor hjælp med en offentlig service som innovationsagenterne da deres fokus ikke er på fakturering af konsulenttimer, men på at finde den optimale løsning. De løser et adverse selection problem ved at skabe gennemsigtighed på markedet.

Klaus Keith (CTO, NanoLink ApS)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:47

Vi har i Nanolink udviklet en radiobrik, der hjælper håndværkere med at spore deres værktøj. Brikken monteres på værktøjet og radiosenderen forbinder sig via Bluetooth til håndværkerens mobiltelefon, så man altid har et overblik hvor værktøj og andet vigtigt grej befinder sig.
InnovationsAgenten hjalp os med at finde samarbejdspartnere, der kunne løse nogle konkrete tekniske udfordringer. Til mødet med agenten havde vi udarbejdet en konkret liste af udfordringer vi skulle have løst. Vi havde brug for henvisning til specialister inden for elektronik-komponenter, antenneteknologi og plastmaterialer. Her kunne InnovationsAgenten hjælpe os videre til fagfolk, der har hjulpet os med at evaluere forskellige tekniske løsninger og har bistået os i at tage de rigtige valg og beslutninger undervejs i udviklingsprocessen. På det punkt er agenterne efter min mening unikke: ingen kan levere den tekniske indsigt som IA ordningen giver.

Lene Helbo Bachmann (Chef konsulent , Norddjurs Kommune)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:00

Vi ser InnovationsAgenterne som et super godt tilbud til vores små- og mellemstore virksomheder på Djursland. Den nemme tilgang og meget hands-on approach gør at virksomhederne nemt får et konkret udbytte, og får afdækket deres nationale og internationale vækstmuligheder med udgangspunkt i eksempelvis teknologi.

Lindy Larsen (Direktør, ACOWA)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:15

Vi har haft stor gavn af Innovationsagenterne i vores virksomhed. Både i form af selve innovationstjekket og den tilhørende rapport, og ikke mindst i forbindelse med rådgivning omkring muligheder for ansøgning af støtte til konkrete innovationsprojekter.

Daniel Lauridsen (Marketing Projektleder, Lauridsen Handel & Import)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 15:17

Innovationsagenterne har sat en del tanker i gang. Både ift. skalering af virksomheden, idéer til branding, nye digitale processer samt netværk. Derudover har de ydet god rådgivning ift. mulige støttepuljer, når man, som os, arbejder med genbrugsplast.

Hossein jelveh (CEO, Audientes)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 10:06

Jeg var lidt heldig at Kai Ormstrup Jensen fra Force Technology kontaktede mig i 2015 angående innovationstjek. Kai hjalp os med at synliggøre de konkrete udfordringer som vi havde. Jeg er glad for den assistance som vi fik til at håndtere de udfordringer som vi havde.

Anders Skeem (Enterprise Europe Network)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 10:19

De danske Enterprise Europe Network-partnere har haft stor gavn af gode dialoger og konkrete samarbejder med flere af innovationsagenterne. Vi har haft flere henvisningssager, hvor det internationale har været omdrejningspunkt og hvor vi kan se klare synergier til gavn for danske virksomheder. Derudover har vi løbende haft en frugtbar dialog om assistance til virksomheders strategiske innovationsarbejde.

Simon Baagøe (Netværksleder, Innovationsnetværk for Miljøteknologi)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:55

Innovationsnetværket for Miljøteknologi støtter fuldt ud forslaget til en ny runde innovationsagenter. Vi har haft glæde af samarbejdet og agenterne har støttet virksomheder i netværket med uvildige henvisninger til eksempelvis universitetsprojekter og hjulpet dem med funding. Det er en service der virker som en forlænget arm for netværket, og vi ser frem til et godt samarbejdet.

Theis (Indehaver, S.E.J. Biler)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 12:47

Vi har haft besøg af Lars Frello som viste stor indlevelse og interesse for vores forretning. Samtidig virker Lars kompetent og vidende omkring den digitale verden og de muligheder den giver os, ligesom han har en "praktikker-tilgang" til tingene. Vi ser frem til den videre dialog!

Kirsten Irgens Bromann (CEO, Handi Life Sport)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 13:10

Vi har haft stor gavn af Innovationsagenterne mht optimering og automatisering af vores produktion. Susanne Damgaard og Andrew Hoff har givet os særdeles kompetent sparing og "nede-på-jorden" rådgivning, der har været meget værdifuld for vores virksomheds vækst og udvikling. Innovationsagenterne er altid til at stole på og stiller op med rådgivning, når vi har brug for det - så tak til dem!

LARS ULRIK NIELSEN (Mr.)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 15:17

2C har flere gange haft fint samarbejde med Innovationsagenterne. Vi hjælper tit opstartsvirksomheder, og kan ved at sætte Innovationsagenterne sammen med iværksætterne samlet set give en bredere fundering for en god start på et projekt. Jens Ulrich Nielsen (fra Force) har hjulpet i forbindelse med dels innovationscheck, ansøgning og projektforløb og kan med en bred kontaktflade altid komme op med nogle relevante kontakter.

Ove K Nielsen (Partner, sure'it)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:44

Jeg er overbevist om at Innovationsagenterne med deres tilgang til virksomhederne giver sædeles relevant sparring og rådgivning om de potentialer der er i virksomhederne. Og det er ganske flot at dette tilbud findes til virksomhederne, - uden beregning. Vi bliver ofte kontaktet af Innovationsagenter som gerne i Innovationsrapporten vil foreslå virksomheden at gøre brug af sure'it rådgivning.
Erfaringen er dog at der herefter ikke sker yderligere (set fra vores stol). Det kan der være mange grunde til, - én af dem kan være at ydelsen netop er gratis hvorfor det er meget let at takke ja til ydelsen, og hvorfor rapporten også let kan ende i skuffen.
Innovationstjekket er en rigtig god service til virksomhederne, og vi ser gerne den fortsætter. Men en mindre betaling for ydelsen vil give en vis sortering og kvalificering af de virksomheder der takker ja, og muligheden for at virksomheden derefter vil realisere nogle af anbefalingerne vil være større.

Jakob Blok Grabow (Direktør, strategylab APS)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 13:18

Jeg har genmem årene haft fornøjelsen af at henvise virksomheder til Innovations-agent ordningen, hvilket gang på gang har vist sig enormt nyttigt og udbytterigt for de involverede virksomheder. Det være sig både i form af et skarpt overblik over teknologiske muligheder der kan flytte/løfte deres forretning, såvel som konkrete og brugbare anbefalinger til at komme i gang med at forløse potentialet. Jeg ser frem til at man kommer videre med ordningen og ikke mindst bygger nye stærke elementer ind i setup'et fremadrettet.

Hanne Rasmussen (Udviklingschef, Hvidovre Kommune)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 17:26

I Hvidovre Kommune er vi rigtig glade for at der findes en ordning som innovationsagenterne til virksomhederne – en ordning som vi mener giver virksomhederne god og faglig sparring i øjenhøjde.

Carsten Tinggaard (Consulent, PointSource Acoustics)
Fredag d. 25/5-18 kl. 02:28

Vi er en lille højteknologisk højttaler konsulent virksomhed, som har drømmen/ambitionen om at skabe en dansk højttaler produktion i verdensklasse. Og det baseret på nyeste automatiseret robot teknologi. Grundet innovations-agent ordningen og den kompetente rådgivning er det lykkedes at konkretisere vores produktionsdrømme. Efter et innovationstjek den 16/2-2018 fik vi indblik i og overblik over den værdiskabende prioritering hvorfra en handlingsplan blev skabt. Innovations-agent ordningen og den rådgivning vi har fået som lille virksomhed, har været afgørende for, hvor vi er i dag. Nu er vi i fuld gang med et MADE projekt, hvor vi sammen med Teknologisk Institut (Odense) kører et demonstrationsprojekt for konkret at få afprøvet forskellige automations teknologier. Resultaterne forsøger vi at bygge videre på gennem en Innobooster ansøgning. Innovations resultaterne vil danne grundlaget for at igangsætte en dansk højttaler produktion og dermed skabe nye produktions arbejdspladser i Danmark. Vi har været super glade for innovations-agent ordningen.

Kim Møller Rasmussen (Direktør, InSourze A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:35

Vi har på forskellig vis været i berøring med InnovationsAgenter.
Dels har vi i virskomheder, som vi arbejder i bestyrelsen for eller som konsulent fået skabt overblik over muligheder i forhold til de udfordringer virksomhederne står overfor.
Dels har vi været anbefalet som rådgiver til virksomheder, som har haft tilsvarende udfordringer, der hvor vi har kompetencerne til at skabe værdi.
I begge typer af tilfælde har vi fået et meget postivt indtryk af ordningen og har oplevet betydelig værdi for virksomhederne.
Vi har naturligvis også oplevet virksomheder, som ikke er gået videre med de forslag InnovationsAgenterne har givet. Imidlertid er det ikke vores indtryk, at disse virksomheder ikke har fået værdi af ordningen - de har fået ny viden og baseret herpå truffet beslutning, hvilket jeg oplever som positivt.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:23

Kære alle bidragydere på denne side
Desværre er vi i dag blevet meddelt, at innovationsagenterne bliver nedlagt per ultimo 2018. Vi får derfor ikke mulighed for at føre denne aktivitet videre. Vi i GTS-institutterne vil på alle måder gøre vores bedste for fortsat at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at afdække og realisere deres innovations og teknologiudviklings potentialer. Vi vil gerne takke alle jer der har givet udtryk for jeres positive erfaringer med ordningen. Innovationsagenterne vil nu koncentrere sig om at føre den nuværende kontrakt til ende. Det skylder vi alle de virksomheder derude som har brug for vores hjælp.

Thomas Krogh Hansen (Udviklingschef, Turbovex)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:16

Det er vi godt nok ikke tilfreds med at høre. Er der forslag til hvem der så skal bygge bro mellem virksomhederne og innovationsmiljøerne i Danmark ?

Mette Stryhn (CEO, Come-Back)
Fredag d. 25/5-18 kl. 21:16

Jeg har i kraft af mit job som CEO i Come-Back oplevet mange offentlige og private rådgivere med svingende kvalitet. Rådgivere som både leverer kvalitet OG oprigtig interesse for at flytte min virksomhed er en sjældenhed men den har jeg fundet her. Jeg er yderst tilfreds med både kvalitet, stabilitet, respekt i samarbejdet og leveringshastighed og jeg vil gerne anbefale alle at få samme rådgivning som jeg. Jeg vil være yderst skuffet hvis et fantastisk tilbud som dette nedlægges for det har bidraget med så meget vækst i min virksomhed at vi har været i stand til at ansætte dobbelt så mange medarbejdere som før rådgivningen. MVH Mette Stryhn, CEO, Come-Back

Carsten Lindschmidt (Bestyrelsesformand og serieiværksætter, Spraywrap Aps)
Søndag d. 27/5-18 kl. 12:27

Jeg har i egenskab både af medejer af start-ups og som ledelsesrådgiver for mindre og mellemstore virksomheder anvendt innovationsagent-ordningen - og med stor gavn og tilfredshed hos virksomhederne. Jeg har også forventninger om at fortsætte at anvende ordningen fremadrettet. Det er derfor med stor beklagelse, at jeg hører, at ordningen muligvis lukkes. En beslutning, jeg anbefaler at ændre - således at ordningen kan fortsætte.

Claus Andersen (CEO, Airtech A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:45

Innovationsagenterne har givet vores virksomhed stor værdi i form af jordnær og relevant introduktion til nye teknologier. Jeg sætter særlig pris på agenternes proaktivitet ifht. at dagsordensætte nye emner samt deres evne at aktivere kompetente specialister i forhold til netop vores behov. På den baggrund kan jeg kun anbefale at ordningen skal fortsætte....

Peter Christensen (Adm. Direktør, TechMedia A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:36

For en medievirksomhed i en meget foranderlig tid, har det været særdeles inspirerende at få input via InnovationsAgent-ordningen. Vi fik såvel en række brugbare værktøjer og øjnene op for sider af vores virksomhed/branche, der bestemt kan drages
fordel af i den yderligere udvikling mod en mere digitaliseret medieverden. Vi kan på den baggrund klart anbefale ordningen, og
støtte op om, at den fortsætter.

Trine Balskilde Stoltenborg (Strategisk projektleder, AquaGlobe v/Skanderborg Forsyningsvirksomhed)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:04

I driften af en Skanderborg forsyningsvirksomhed anvendes utallige og forskellige teknologier for at sikre forbrugeren rent (og billigt) drikkevand, samt at komme af med det omkostningseffektivt og uden risici for miljøet. Ligeledes når vi arbejder med de stigende udfordringer forbundet med klimaændringerne og nye vandudfordringer i vandets kredsløb, er vi bevidste om gevinsten ved nye teknologier og digitalisering. Det er et skærpet fokus, vi får og videregiver i partnerskabet AquaGlobe, der er etableret med danske stærke vandteknologiske virksomheder, herunder Teknologisk Institut. Så vi ser frem til et tæt samarbejde ift. innovationsagentordningen også, da vi mener både at kunne drage nytte heraf, og bidrage til ordningen på området for vand.

Arndt Søndergaard (Salgschef Marine, Skandi-Bo A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:55

Det er vigtigt at små og mellemstore virksomheder kan få teknisk indsigt og sparring til teknologisk udvikling. Innovationstjekket er i vores optik med til at nedbringe risikoen ved at begive sig ud i innovative tiltag, da GTS-netværkets tekniske viden kan højne vidensniveauet. Vi vil klart anbefale innovationstjek ordningen til virksomheder i fremtiden.

Dorte Kulle (Chefkonsulent, SMVdanmark)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:02

Innovationsagenterne er et absolut nødvendig ordning for SMV'er. De hjælper med viden og ser reelle behov, hvorefter de formidler videre til relevant rådgivning. De kommer fysisk ud i virksomhederne og giver vejledning på fagligt grundlag, og fungerer som igangsætter for innovationsprojekter.