Håndbog for fysisk terrorsikring af byrum og bygninger i Danmark

Senest opdateret d. 10/4-2018
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Service og offentlig innovation
Jesper Florin
Afdelingsleder

Digitalt værktøj og uvildig rådgivning om generelle retningslinjer for fysisk terrorsikring i Danmark.

Med terrorhændelsen i bl.a. Nice kom fysisk terrorsikring af byrum og bygninger på dagsordenen. Men både bygherrer, rådgivere og sikkerhedsbranchen mangler viden om og retningslinjer for terrorsikringen. Det betyder, at erhvervslivet bremses i at udvikle nye, innovative løsninger til fysisk terrorsikring. DBI vil udnytte erfaringer fra de andre skandinaviske lande samt resten af Europa til at udvikle og tilbyde et digitalt værktøj i kombination med uvildig rådgivning. Det skal gøre det nemmere for bygherrer, rådgivere og entreprenører at forholde sig til behovet for og kravene til fysisk terrorsikring, så samfundets behov kan mødes samtidig med at potentialet for innovation realiseres.

Nøgleord

95 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jan Stilling Sørensen
Torsdag d. 19/4-18 kl. 12:44

Interessant og godt initiativ fra DBI, at behovet er tilstede understreges også af, at der er nedsat en international arbejdsgruppe med henblik på at udvikle en international standard for Sikkerhed i bebygget område.

Jesper Florin
Mandag d. 23/4-18 kl. 11:46

Hej Jan,
Tak for din kommentar, vi har fuldt fokus på at medinddrage alle de eksisterende videnspunkter (Standarder, vejledninger) omkring Fysisk Terrorsikring.

Med venlig hilsen

Jesper Florin

John Radmer
Mandag d. 23/4-18 kl. 08:49

Jeg har med stor fornøjelse gennemlæst dit/jeres oplæg til ovennævnte håndbog.
Det er et meget interessant og højaktuelt emne, som helt givet fortjener DBI's opmærksomhed.
Hvad der glæder mig endnu mere er, at dette emne skal sætte DBI-Sikring på "kortet" i.f.t. at blive førende inden for rådgivning om Design af Terrorsikring.

Jesper Florin
Mandag d. 23/4-18 kl. 11:51

Kære John

Tak for dit bidrag, og du har at det er et område hvor mange har givet udtryk for vi mangler en fælles vejledning.

Med venlig hilsen

Jesper

Dennis Hansen
Mandag d. 23/4-18 kl. 09:53

Dette projektforslag har fokus på et højaktuelt og relevant emne, som er til gavn for hele samfundet, og det er svært at argumentere imod behovet for en håndbog i terrorsikring. Det stigende antal af udfordringer, som vi på tværs af Europa har oplevet, har i den grad sat fokus på terrorsikring som et nødvendigt onde for at sikre det offentlige rum. DBI har i forvejen meget erfaring med og viden om terrorsikring, så det er glædeligt at læse deres forslag til en håndbog, som konsoliderer erfaringer og vide fra nabolande - så vi også i Danmark kan få gavn af dette.

Jesper Florin
Mandag d. 23/4-18 kl. 11:52

Kære Dennis,

Tak for dit bidrag, det er uden tvivl et af de områder vi i fremtiden bliver nød til at have en fælles tilgang til, og DBI vil gerne bidrage med dette

Med venlig hilsen

Jesper

Henrik Færch (CEO, Damasec Physical Protection Systems)
Mandag d. 23/4-18 kl. 21:16

Det er med stor glæde at se at DBI tager bolden op og sætter dette initiativ i søen.
Danmark, læs; myndigheder, bygherrer, arkitekter, rådgivere, entreprenører og leverandører, har mere end brug for en Dansk Sikringshåndbog, i stil med den norske som i den grad har skabt værdi for de sikringsprojekter der blev initieret efter Breivik angrebene.
Der er politisk velvilje men der er også modvilje fra en række myndigheder og spillere i markedet, men det er et faktum, at en sikringshåndbog og gerne med ref fra Bygningsreglementet vil skabe det helt rigtige fundament for fremtidige sikringstiltag i Danmark.
Inden for området "Brand" er der forholdsvis klare regelsæt og der er ingen i byggeprocesserne der er i tvivl om hvad lovkravene er og til hvilke standarder man skal arbejde ud fra, Sådan SKAL det også være inden for specielt de terrorbeskyttelsestiltag som sættes igang i fremtiden i Danmark.
Typisk for Danmark, så er mange spillere igang med tiltag inden for deres respektive brancher og det fører næppe til en national håndbog som alle kan følge, så det bør være et mål at få så mange i bygge-, rådgiver- og sikringsbranchen til at deltage i dette.
Vi har mange års erfaring på området, også fra entrepriser fra Norge, og kan I se at vi kan bidrage til proces og resultat, så er vi med.
Håber I kan få projektet skudt igang!!!!

Jesper Florin
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 07:01

Kære Henrik,

Tak fordi du har givet dig tid til at skrive en kommentar på vores idé, vi skal have så mange bidragsyder med som muligt i projektet så en fremtidig håndbog kan anvendes af alle og i alle faser set i forhold til at beskytte mod et terroranslag.

Med venlig hilsen

Jesper

Meik Christensen (Risikokoordinator, Egedal Kommune)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 07:35

Det vil give rigtig god mening at DBI udarbejder håndbogen og ikke mindst rådgiver på området. Generelt findes der ikke ret mange brugbare råd og best practices på området i relation til danske forhold, til gengæld falbyder den ene leverandør efter den anden, den ene obskure løsning efter den anden. Der kan meget let spildes rigtig mange skatte kroner på forkerte løsninger. Jeg ved ikke hvad der virker og ikke virker, men jeg ved at løsningerne skal tage højde for rigtig mange ting. Kan beredskabet komme frem når de skal, har handicappede og svagtseende stadig adgang, osv. Det er nu meget normalt at man får kvajet sig i den generelle indretning af byrummene (vi glemte selv at lave de lovpligtige guide linjer til svagtseende da vi lavede nyt rådhus og måtte lave en grim løsning efterfølgende, samt at vi havde fået lavet et sving der var så skarpt at beredskabet ikke kunne få en brandbil igennem) og derfor tænker jeg at man hurtigt kan kvaje sig endnu mere, når man forhaster et terrorsikringsprojekt igennem.
Derudover savner jeg også lidt realisme i forhold til udpegning af terrormål. Har hørt flere af mine kollegaer som har udpeget alle mulige steder som oplagte terrormål, hvor jeg tænker hvordan dælen kom de lige frem til at det var et terrormål. Det virker lidt som om at man har skulle opfinde et terrormål fordi de andre også har et.
Så ja, der er et reelt behov, manglende viden, manglende kvalificeret rådgivning og for mange kvaksalvere.
Kunne vi ende med nogle brugbare løsninger, der også tager hensyn til at hverdagen skal kunne fungere for alle og tager sig bare nogenlunde æstetiske ud, så tror jeg at alle kan se fornuften i det.

Jesper Florin
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 12:58

Kære Meik,

Tak for dine kommentar og der er uden tvivl udfordringer med at projektere og udføre disse tiltag, din bemærkning omkring hvad er egentligt et mål og hvordan identificere vi disse.

Med venlig hilsen
Jesper

Mikael Balslev Rasmussen (Security Operations Manager, Sky News Arabia)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 09:33

Meget fint tiltag, som bestemt kun bliver mere og mere relevant. Her i Mellem Oesten tages emnet ogsaa mere og mere serioest, med involvering af private virksomheder og specialister udefra. Maa jeg i den forbindelse ikke opfordre til, at I tager kontakt til Craig Gundry fra S2 Institute ogsaa. Hans/deres viden ift. terrorsikring er imponerende og jeg laerte selv en del nyt paa deres Anti Terrorism Officers Course. Det er min fornemmelse, at mange kun taenker terror tiltag generelt, men ikke forholde sig til "terroristens" vilje, evne og kapacitet til at gennemfoere et successfuldt angreb, naar fysisk sikring tilkoebes. Dette syntes, at goere hele omraedet svaert at forholde sig til som kunde, samtidigt med, at for mange leverandoerer har fokus paa salget og ikke produktets reelle relevans for kunden og dennes risiko. Den uvildige raadgivning fra jer, samt jeres "goer det selv" haandbog vil derfor vaere kaerkommen. For mig er terrorsikring er ingen "black art", men noget der kraever viden om baade hvem der kan geoere en noget, hvordan og hvorfor dette kunne gennemfoeres, samt viden om de tiltag som kan mindske "terroristens" succes, saafremt han/hun skulle proeve. Her er jeg sikker paa, at DBI vil kunne bidrage saerdeles positivt og forholdvist uvildigt.

Jesper Florin
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 12:54

Kære Mikael

Tak for dine kommentar, vi vil i projektet lægge meget vægt på at inddrage andre videnspersoner, producenter og myndigheder i arbejdet for at skabe den bedste vidensbank for terrorsikring i Danmark.

Bh
Jesper

Egil Blaabjerg
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 14:16

Det er en rigtig god ide for DBI at udarbejde en sådan håndbogen med afsæt i internationale standarder og best-practice og ikke mindst rådgive på området, dette så de gode råd kan sættes i rette sammenhæng.
Det er i Danmark tydeligt hvordan (de få der reelt prøver) ofte famler lidt i blinde i deres arbejde med fysisk terrorsikring og i mangel på andet desværre alene tyer til i velmenende lokale politifolks ikke altid lige kvalificerede rådgivning. Her vil det være godt om DBI, Damasec, Gunnebo m.fl. kunne have en tydeligere stemme i samfundet omkring hvad der reelt behøves.
Som i alle ved kan et fysisk tiltag aldrig stå alene men skal tænkes ind i hele virksomhedens samlede resilience strategi og derfor er det naturligvis vigtigt, at en håndbog gør det tydeligt at den fysisk terrorsikring kun er én lille brik blandt mange brikker i den samlede forberedelse imod, hændelseshåndtering af samt recovery efter en evt terrorhændelse.
Det sidste vi har brug for er at stat, kommuner og virksomheder lever i en falsk tryghed efter at have sat pullerter op, men har glemt alt det andet og derfor er næsten ligeså sårbare som de hele tiden har været.

Jesper Florin
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 19:54

Hej Egil,

Mange tak for dit bidrag, og du har nogle gode synspunkter i forhold til vores oplæg og de udfordringer som vi står overfor. Dit synspunkt omkring hele recovery fasen efter en terrorhændelse er vigtig at få belyst.

Med venlig hilsen
Jesper

Fanny Guay (Public Affairs Manager, ROCKWOOL)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 08:45

Hej Jesper,
Det er selvfølgelig en god idé at samle erfaringer omkring Europa for at udvikle en håndbog, men vil I også kigge på erfaringer andre steder end europa? Konteksten kan være meget anderles men jeg tænker at der kunne være noget relevant andre steder som USA, Canada eller Asien.

Jesper Florin
Onsdag d. 25/4-18 kl. 16:09

Hej Fanny
Formålet er at få skabt en håndbog, med så bred en vidensbase som grundlag, vi kommer til at kigge på de vejledninger og håndbøger der bliver anvendt i projekteringsfasen i USA, Canada og Asien

Tak for din kommentar.

Med venlig hilsen
Jesper

Christian Pejtersen (Ejer, YourCompany)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 18:48

En håndbog om terrorsikring vil være en god start og give mulighed for tilføjelser, løbende revisioner mv, altså et dynamisk værktøj. Som tidligere skribenter fremhæver er der mange områder der kan ske en styrkelse omkring. Jeg ser følgende punkter som relevante:
- Dialog og tidlig inddragelse af byggeriets parter kan ende med færre fejl og forglemmelser og måske bedre og billigere løsninger. Virtual Design and Construction giver udover mulighed for bedste indretning også muligheder f.eks. inden for bomb blast beregninger.
- Ikke kun byens rum men også terrorsikring af vores skoler, rådhuse mv. er yderste relevant i en tid hvor vi alle er vilde med glas og lys. Den undervisning YourCompany tilbyder lærergrupper i tilfælde af skoleskyderier kunne fint indeholde punkter der var synkroniseret med en sådan håndbogs resultater.
- Fokus på terroristens vilje og succeskriterie er også vigtig. Jeg har interviewet og kendt en del terrorister og potentielle terrorister. Deres verdensopfattelse kan være meget anderledes end vores og der kan formentlig arbejdes med sådanne områder som supplement til de mere "firkantede" områder.
- Et opgør med "gammeldags" sikringstilgang og standarder der sætter alle mulige forudsætninger og begrænsninger op - ting som kriminelle og terrorister ikke respekter og som derfor giver falsk tryghed.

Så alt i alt en rigtig god ide med et sådant værk - og inddragelse af udenlandske erfaringer gir jo sig selv.
Held og lykke med det DBI.

Jesper Florin
Onsdag d. 25/4-18 kl. 19:21

Hej Christian,

Tak for din kommentar, og der er et stort behov for at inddrage byggeriets parter og bygherrerne i dette projekt.
og det er vigtigt at det er et dynamisk værktøj som løbende kan tilpasses som verdensbillede ændre sig.

Med venlig hilsen
Jesper

Henrik Bramsborg (Afdelingschef, Vasik ApS)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 19:17

DBIs tiltag til at skrive en håndbog i terrorforebyggelse er kærkommen.
De tidlige håndbøger talte om bombesprængninger, ballistiske vinkler, kilojoule og nedfald. Der blev ikke taget højde for vinklede akser for at undgå påkørsler, flaskehalse for at begrænse indtrængende eller intelligent byrum, der kan begrænse følgeskader. Terror er blevet mere specialiseret og mere polariseret i takt med at viden kan deles hurtigere. Derfor bør løsningerne, både de passive og de aktive, også være specialiserede og fokuserede på moderne terrorismes paradigmer, der ikke går hånd i hånd med "gammel" viden om terrorsikring.

Jeg glæder mig til at følge udviklingen.

Jesper Florin
Onsdag d. 25/4-18 kl. 19:29

Hej Henrik,

Tak for din kommentar, du har ret i truslen kan udvikle sig hastigt, ved at terrorister får viden via nyheds medier og Sociale medie platforme og derved er der behov for løbende tilpasning af de nuværende løsninger og fremtidige løsninger.

Med venlig hilsen

Jesper

Rolf Jullum (Utredningsleder (eierstyring av sikringsprosjekter for den norske stat), Kommunal og moderniseringsdepartementet)
Fredag d. 27/4-18 kl. 08:06

Jeg vil støtte prosjektet. Tiden er overmoden for å skrive og publisere faglitteratur inne sikring og beskyttelse. Det finnes lite slik litteratur i verden. Det meste er laget om sikkerhetsadministrasjon, men lite om sikring. Dette er to ulike fagområder, men vi ser ofte at sikkerhetsadministrasjon benytter egne fagmetoder inn i sikringsfaget. Detvil ha liten mulighet til å lykkes. Jeg anbefaler at håndboken som nå ønskes utviklet baserer seg på en riktig forståelse av hvert av fagene sikkerhetsadministrasjon og sikring/beskyttelse. Etter 30 år med sikring av statlig bygg og anlegg vet vi mye om hva som fungerer og hva som blir galt. Dette gjelder såvel metoder, arbeidsprosesser, og tilnærminger for fagforståelse forøvrig og valg av tiltak. Hvis prosjektet blir godkjent tilbyr jeg bistand til det faglige innholdet.

Bidragene vil eksempelvis hentes fra erfaringen fra utviklingen av norske standarder innen sikring, fra etablering av sikring i regjeringskvartlet, fra ledelse av ekspertgruppe for sikring som hadde den formelle gjennomgangen av alle bygningene i regjeringskvartalet i Oslo etter bomben 22.juli 2011.

Jesper Florin
Fredag d. 27/4-18 kl. 11:48

Kære Rolf,
Tak for din støtte til vores ide, der er ingen tvivl om at den viden I har opbygget i Norge ville kunne gavne tilblivelsen af en Håndbog for fysisk terrorsikring i Danmark og netop udfordringen mellem de forskellige fagområder er en udfordring.
Vi vil kigge på jeres tilgang med den Norske sikringshåndbog.

Med venlig hilsen
Jesper

Klaus Hedegaard
Mandag d. 30/4-18 kl. 09:15

Hej Jesper. Tak for et yderst relevant og aktuelt initiativ. En sådan "One Stop Shop" og uafhængig håndbog vil være meget velkommen og yderst brugbar for både private virksomheder, institutioner og andre organisationer, som arbejder direkte eller indirekte med sikkerhed. Glæder mig til at læse første udgave (også gerne i en engelsk version) og giver gerne mit besyv med, såfremt det måtte være relevant/have interesse. Jeg ser mange indgangsvinkler til emnet og mange interessenter, der kan bidrage med viden til projektet. Mvh. Klaus

Jesper Florin
Mandag d. 30/4-18 kl. 14:22

Hej Klaus,
Tak for dit bidrag, og du har ganske ret i at mange virksomheder, Institutioner og andre ville drage nytte af en håndbog til at støtte dem i deres arbejde med sikkerhed.

Med venlig hilsen
Jesper

Alexandar Henrick Barmose (Dansk Sikrings Service)
Mandag d. 30/4-18 kl. 19:44

Hej Jesper
DBI´s idé til en håndbog omkring fysisk terrorsikring ville medføre at der kommer et værktøj som de projekterende rådgivere og os som sikrings installatører vil kunne anvende i vores løsninger med at sikre danske virksomheder mod en terrortrussel. Der bør være fokus på hvordan vi kommer fra de fysisk beskyttelses tiltag til de elektroniske detekteringer/overvågnings systemer (TVO, AIA mv.)

Med venlig hilsen
Alexandar

Jesper Florin
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 14:04

Hej Alexandar,

Tak for din kommentar, du har fat i et af de problemer vi gerne skal have løst med at lave en håndbog, nemlig at vi ikke mister overblikket over hvilke elektroniske systemer der skal implementeres sammen med den fysiske sikkerhed, således at vi får alle aspekter med i projekterings fasen.

Med venlig hilsen

Jesper

Mogens Dam (Projektleder, Forretningsudvikling, R&D., Damasec)
Fredag d. 4/5-18 kl. 12:44

Hej Jesper
En håndbog er et af de værktøjer vi mangler i Danmark, for at kunne hæve videns- og kvalitetsniveauet i branchen.
Grundlæggende passe på de mennesker der bor, arbejder og færdes steder hvor der kan komme et terrorangreb.

Der er brug for, at vi får mere end en håndbog; som med andre løsninger i byggeriet har vi brug for lovgivning, der er tidlige her henvist til eksemplet med brand, det kunne også være en spærkonstruktion på et hus og næsten alt andet der har med bygninger og bygværker at gøre, hvor der er lovgivning for hvordan man skal forholde sig.
1. Der står i bygningsreglementet, at man skal tage stilling til forskellige punkter når man opføre en bygning: brand, U-værdier, tæthed, styrkekrav osv. b.la. for at mindske konsekvenserne af en ekstrem begivenhed.
Hvis det er en sportshal, hvor der kan være 5000 mennesker tilstede, skal der er ganges større sikkerhedsfaktor på tagkonstruktionen end hvis det er et parcelhus hvor der kan sidde to personer i stuen og se Matador blive genudsendt for gang nr 16. Det giver god mening.

2. Der er normer og standarder der kan og skal knyttes til bygningsreglementet inden for dette felt. Hvor man kan se testkrav. Der er i standarderne nogle faldgruber man være opmærksom på, dette kan blive skrevet ind i en håndbog, sådan man som rådgiver eller leverandør kan hjælpe en bygherre til at foretage oplyste valg.

3. Der er SBI anvisninger om hvordan man skal monterer et sømbeslag på spæret i parcelhuset eller sportshallen, det kunne være et af punkterne i "vores sikringshåndbog" !

Jeg er sikker på det vil tilføre værdi til bygge- og sikringsprojekter, men lovgivning og en håndbog der beskriver processerne gennem et byggeri, fra idefasen frem til driftsfasen.

Dette projekt med at få udarbejdet en dansk Sikringshåndbog m.m vil jeg gerne støtte op om og give min viden og erfaring.

MVH Mogens Dam

Jesper Florin
Lørdag d. 5/5-18 kl. 02:47

Hej Mogens,
Du har nogle gode synspunkter, og der uden tvivl brug for både en håndbog og etablering af uddannelsesmuligheder samt opdatering af lovgivning, så hvis man vil bygge en ny bygning eller oprette et byrum som skal kunne rumme mange mennesker eller har et højt trusselsniveau, skal kunne gennemføre en risiko/trusselsvurdering af projektet i forhold til hvilke tiltag og styrker der skal anvendes i bygningen/området.

Med venlig hilsen
Jesper

Rami Ezzeddine (Security Advisor, SecuriGroup)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 08:00

Det er et super relevant projekt - og jeg vil se frem til at læse den færdige håndbog! Jeg håber DBI også inddrager noget omkring risikovurdering i håndbogen - da det ofte er grundet en manglende (kvalificeret) risikovurdering at mange bygherrer, kommuner etc. Ikke får tænkt rette foranstaltninger ind fra starten. Jeg tænker en simpel og overskuelig Impact/Likelihood matrix der giver de sikringsansvarlige (uden de store kompetencer inden for faget), et værktøj til at præsentere behovet for ledelse/ejer/styrelse etc.

Jesper Florin
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 08:55

Hej Rami,

Tak for dit bidrag, det er planen at vi kigger på hele tilgangen fra start med risikovurdering og videre til valg af miltigerende tiltag og projekteringen og implementering.

Med venlig hilsen
Jesper

Martin Stuchly (Group Director BCHG Security , BCHG )
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 11:02

Hej Jesper
jeg tillader mig også en lille kommentar til initiativet som ikke kræver det store RM kasket at hilsen velkommet.
Og nu hvor der fra myndighedernes side tilsyneladende ikke er sat udadvendte og koordinerede projekter i gang, synes det naturligt for DBI at tage kampen op.
En masse professionelle kloge ord og pointer er allerede blevet skrevet af de mange kommentatorer og derfor vil jeg ikke supplere med yderligere end netop vigtigheden i at inddrage de mange vinkler samt eftersætter de desværre også mange blinde vinkler for området, herunder inddrage alle relevante interessenter i jeres første fase af kortlægningen og tilgang til temaet. Denne første videnstilgang og vinkling af projektet vil herefter determinere i bedste " the tail is wagging the dog" stil. Jeres metode valg er vigtigt.
Nogle nævner meget relevant et fuldstændig andet mindset hos dem vi er oppe i mod, som kræver en dristighed og opfindsomhed i vores mitigations tankegang og beredskabs kapabilitet med inddragelse af både "aktør/struktur" tankegang.
Projektet skal være drevet i denne første fase en slags "Renegade" kultur hvor alle tanker og muligheder er i spil for netop at forstå bæstet og deraf kunne anticipere det bedst muligt.
Og slutteligt, arbejdet må ikke stoppe ved håndbog for fysisk sikring, som kun er en del af det samlede trusselsbillede.

Bh. Martin

Jesper Florin
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 13:43

Hej Martin

Tak for dine bemærkninger til vores Idé, du har ret i at vi ikke må begrænse os i valget til metoder og under kortlægningen af viden omkring fysisk terrorsikring, det skal være et værktøj der kan bruges af mange og ikke de få.

Med venlig hilsen

Jesper

Jakob Schultz Holstein (Studerende på Katastrofe- og risikomanager uddannelsen )
Mandag d. 14/5-18 kl. 12:24

Hej Jesper.
Det virker som en rigtig interessant ide at få sat mere fokus på dette område, og en håndbog hvor der kan findes retningslinjer inden for terrorsikring af bygninger og byrum virker som et godt værktøj.
Behovet virker ihvertfald til at skulle være der.

Jesper Florin
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:49

Hej Jakob,

Tak for din tilkendegivelse og det er uden tvivl et værktøj I som studerende på KATRISK kunne benytte i jeres undervisningsforløb.

Med venlig hilsen

Jesper

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:51

Vi støtter dette rigtigt gode og håndgribelige initiativ. Der er en åbenlys samfunds- og borgersikkerhedsmæssig interesse i sådan en håndbog og fra et virksomhedsperspektiv vil håndbogen desuden bidrage til en bedre brobygning og koordinering af innovation og implementering af fysiske sikkerhedsforanstaltninger.

Jesper Florin
Onsdag d. 16/5-18 kl. 21:31

Hej Klaus,

Tak for støtten, og du har ret i at det ville kunne hjælpe danske virksomheder til at sikre sig bedre i fremtiden.

Med venlig hilsen

Jesper

Carsten Jensen (Facility Manager, 21-5)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 21:32

Spændende og nødvendigt skridt henimod at sikre borgerne endnu bedre. Præmissen er svær, men det virker som en god begyndelse i den civile sektor med et værktøj, der kan binde interessenterne sammen og forankre mod mere intelligent byggeri og indretning af byrum med tanke for lokale og globale trusselsbilleder.
Håber I får mulighed for at starte rejsen med håndbogen - den vil være i kompetente hænder.
Mvh. Carsten Jensen

Jesper Florin
Onsdag d. 16/5-18 kl. 21:43

Hej Carsten,

Tak for din kommentar, og du har ret i at dette kun er begyndelsen med en håndbog, der skal følge muligheden for uddannelse med.

Med venlig hilsen

Jesper

Mette Møller Pedersen (Beredskabskonsulent, Røde Kors)
Fredag d. 18/5-18 kl. 08:46

Det er et højaktuelt emne, som vækker mange følelser hos alle. Alle har en holdning. Min oplevelse er, at der er meget utryghed omkring fysisk terrorsikring, da mange bliver bange. Vi er på en måde vant til terror - og så alligevel ikke. Der er en stor forskel på at se det i fjernsynet til se store betonkummer sat op på strøget eller andre steder, hvor man har kunnet færdes frit. Vi bliver pludselig mindet om at det er virkeligt. Fysisk terrorsikring Som den ser ud idag) er er meget konkret og gør det pludseligt meget virkeligt for dig og mig, at truslen er tilstede - og det kunne også ske, hvor jeg bor. Vi har lige haft en ombygning af landskontoret på Blegdamsvej, hvor der er blevet opsat en meget stor betonkumme til sikring af vores glasindgang. Der er mange som ikke rigtig forstår, at det kunne være nødvendigt - og så er den jo grim! Så kom der flere følelser ind. Det tager uden tvivl tid og bearbejdning af vores følelser og forståelsen af verdenen som den nu er blevet, før vi føler os trygge ved at terrorsikre vores bygninger. Jeg tænker - og tillader mig at sammenligne med den gang man indførte sikkerhedsseler i bilerne. Det er en proces - som uden tvivl kan hjælpes godt på vej af en håndbog. Hvis der skabes en naturlig proces om terrorsikring af bygninger og offentlige rum på lige fod med etablering af brandtrapper og flugtveje - så kommer vi også i mål med denne forandring. Jeres tilgang i forhold til at involvere bredt i dette arbejde, er ligeledes en god ide. Jeg er også overbevidst om, at der også findes mange dygtige arkitekter, som kan skabe en god og sikker løsning, som måske endda kan være køn at se på. Det er et godt initiativ. Vi skal ikke vente til det bliver forsent. Jo mere vi kan gøre for at gøre det naturligt og almindeligt i gadebilledet - jo mere tryghed vil blive genskabt. Jeg håber, at du kan bruge mine kommentarer. Jeg uddyber gerne. Det er i øvrigt et emner som - sammen meget en masse andet - optager mig meget i mit arbejde med beredskab. Jeg arbejder i øjeblikket med forebyggelsesområdet, hvor jeg har en ambition om at løfte borgernes selvhjulpenhed gennem fællesskab - så vi generelt set bliver bedre til at håndtere store som som ulykker.

Jesper Florin
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:55

Kære Mette,

Tak for dit bidrag, Din kommentar er en vigtig pointe i forhold til at kunne designe og implementere løsninger som sikre og beskytter mennesker og værdier i form af bygninger uden at øge frygten hos brugeren af en bygning eller et byrum.

Med venlig hilsen

Jesper

Ib Mogensen (Adm. direktør, out-sider a/s)
Fredag d. 18/5-18 kl. 12:49

Kære Brand & Sikring,
Ønsker naturligvis også et sådant projekt velkommen ! Godt initiativ.
Jeg vil ikke gentage de andre mht. de mange gode vinkler på den tekniske del, men kun komme med andre input/holdninger:

Selv med en håndbog i Norge ser Oslo bymidte forfærdelig ud. Nice har brugt millioner af kroner på at højsikre promenaden, men gågaden med lave grimme blomsterkummer ligner xxxx.
En ny håndbog - også en for DK - kan sandsynligvis skabe klarhed (og sikkerhed), men ikke nødvendigvis en løsning der opfylder andre parametre (tryghed, æstetik, anvendelse etc.).
Derfor: Få integreret et afsnit om "den danske sikringsmodel", hvor der også tages andre formål/holdninger med.

Hilsen og god arbejdslyst fra
Ib Mogensen/indehaver af out-sider a/s

Jesper Florin
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:33

Kære Ib,

Tak for din kommentar, dine synspunkter er vigtige og hvis det er muligt at få et udtryk på de fysiske sikringsløsninger som tilgodeser både beskyttelsen og et udtryk som kunne falde ind i de områder og bygninger som de passer på ville dette være perfekt.

Med venlig hilsen

Jesper

David Udbjørg (Fysisk sikkerhedsrådgiver , Udenrigsministeriets sikkerheds- og ejendomskontor)
Lørdag d. 19/5-18 kl. 14:10

Kære Jesper, endelig kommer der en visionær op på den danske sikkerhedsscene, en som har tanker om at samle kræfterne i forbindelse med sikkerhed i Danmark. Dine tanker er vel i princippet at danne et fundament, give et fælles fodslag for sikkerheden i Danmark, udfra den samme erkendelse at man, som nation, ikke kan vedblive med at have en fragmenteret tilgang til sikkerhed, men må forsøge at samle kræfterne.
Det starter vel med at samle informationer og blive enige om hvad og hvordan, lidt på samme måde som Forsvarsbygg i Norge har gjort med deres sikringshåndbokk, som giver en bred og dyb vejledning i forhold til alle aspekter omkring sikkerhed, et værk som kan anvendes af alle, både statslige og private organisationer. Der ligger en forståelse for, at vi alle skal være deltagere, hvis vi ønsker at sikre vores land, til grund for denne udmærkede håndbog.

Det peger måske også i retning af et behov for at der bliver dannet en overordnet institution, som kan balancere alle landets sikkerhedbehov, et tohovedet væsen som både kan tilgodese det offentliges og de private interesser, måske på samme måde som englænderne har skabt med CPNI, Centre for Protection of National Infrastructure, som lige netop er dette tohovede væsen og som i særdeleshed er dygtige til at informere det private på det grundlag af viden som staten har udviklet og bruger. Man kan håbe at vi med tiden følger i englændernes fodspor og at det i første omgang stareter med at vi følger det gode eksempel fra vores norske brødre. Jeg bifalder dine tanker til fulde og deltager gerne, på det private plan med min viden, tanker og ideer.

Jesper Florin
Søndag d. 20/5-18 kl. 22:07

Kære David,

Tak for din kommentar, jeg kan ikke tage æren for hele denne idé alene, men du har ret i at DBI gerne ser at vi får et fundament i form af en håndbog/værktøj omkring terrorsikringen i Danmark.

Du har ret i dine synspunkter i forhold til at vi skal tilgodese at håndbogen og alt det der følger med i udviklingen af denne gerne skulle ende ud med at vi på sigt får etableret et national videnscenter, og her er både den norske model og CPNI steder hvor vi kan finde inspiration og viden til hvordan vi i Danmark kan hjemtage og formidle deres erfaringer og samtidig opbygge mere ekspertise i Danmark.

Med venlig hilsen

Jesper

Lars Hjordt (BM , Atea )
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:26

Meget intrassant og ikke mindst super brugbart.
Området er meget dynamisk og forandres heletiden af nye trusler, om det skal være en håndbog i ordetsforstand ved jeg ikke, jeg vil selv fortrække at der laves en dynamisk web, hvor der er konkrete danske / nordiske test af truslerne og ikke en test som i ikke har haft fingerne i, det vil virke meget mere overbevisende på installatørere og slut bruger.

Konstant udvikling i trusler og løsninger, vil kræve at i er meget på "udebane" og får mulighed for at undersøge og teste udstyr inden det kommer her til landet, det vil også medføre at eventuelle leverandøre skal holde sig opdateret og uddannet.

Dbh Lars

Jesper Florin
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:40

Hej Lars,

Tak for din kommentar, Det er et dynamisk område hvor truslen ændre sig og derfor bliver den håndbog/værktøj nok en form for dynamisk web, som du selv skriver det, således at vi kan ændre anbefalinger på baggrund af videnindhentning eller praktiske forsøg eller angreb der har fundet sted.

Med venlig hilsen

Jesper

Margrethe Tjell (Marketingansvarlig, GPP Perimeter Protection A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 13:58

Supert initiativ som vi kun kan støtte. I vore bestræbelser på at sikre mod terror har vi mødt forskellige holdninger til emnet. Hvad betyder terrorsikring. Skal produkterne kunne modstå et vist tryk. Eller er det nok at placere en bænk eller en betonklods for enden af gågaden. Så mange spørgsmål. Så mange forskellige løsninger. For at undgå tvivl om hvad der er det rigtige, hvad der virker, og hvad vi egentlig ønsker, så ville det være fantastisk at få retningslinjer, således vi alle kan trække i samme retning.
Med erfaring fra andre skandinaviske lande samt Europa og måske USA, der også gør en del i terrorsikring, tror jeg på, at I kan finde retningslinjer, der kan komme os alle til gode.

Jesper Florin
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 19:43

Kære Margrethe,

Tak for din kommentar, og en af grundpillerne i dette forslag er at kunden, rådgiveren og leverandøren forstår hinanden i forhold til truslen der skal imødegås og får en løsning implementeret så den sikre kunden og dennes beboer, medarbejdere og værdier.

Med venlig hilsen

Jesper

Brian Wahl Olsen (Skadedirektør, Alm. Brand Forsikring)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 08:12

Desværre et meget relevant projekt. Efter at have læst forslaget tænkte jeg, at hvis man nu også kunne kombinere med vand/skybrudssikring af bygning - som ud fra et forsikrings synspunkt sker meget oftere med naturligvis kun med materialle skader, men kan man ikke lave terrosikring der også gavner det andet og samtidig være pænt ? Kunne man lave vandmiljør i stedet for betonklodser osv. - Blot et input til et spændende projekt

Jesper Florin
Onsdag d. 23/5-18 kl. 08:33

Kære Brian,

Tak for din kommentar, du har ret i at andre typer af skader rammer virksomhederne, og kunne man som du nævner indtænke flere ting i designet af terrorsikringen kunne man måske også opnå en bedre økonomi i implementeringen af disse tiltag.

Med venlig hilsen

Jesper

Jesper Kilstrup (Skadeinspektør, Eksamineret Sikringsleder, If Forsikring)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 08:30

Super spændende projekt. Set fra et forsikringsmæssigt / Loss Prevention perspektiv, vil en form for håndbog, give rigtig god mening, og være et særdeles anvendeligt værktøj til brug ved risiko vurderinger i kunde relationer. Det kan samtidigt være et "idekatalog" ved projektering/ nyopførsler og vi bør i høj grad skele til andre lande og se deres smarte løsninger på præventiv miljø design. Sikring behøver ikke være betonpiller og pullerter, det kan sagtes være designmæssigt helt i top.

Jesper Florin
Onsdag d. 23/5-18 kl. 08:37

Hej Jesper,

Tak for din kommentar, det er nemlig helt i tråd med hvad projektet skal opnå, at lave et værktøj der kan understøtte de valg man skal tage i designfasen eller renoveringen i forhold til en evt. terrorsikring.

Med venlig hilsen

Jesper

Morten Knudsen
Onsdag d. 23/5-18 kl. 08:58

Det er et rigtig godt initiativ med en håndbog og et samlingspunkt for dette vigtige emne. Jeg læner mig op ad Egil (og andre), der understreger vigtigheden af at huske at tænke holistisk omkring det. At tå tænkt helhederne ind, så det ikke bliver alt for fokuseret på selve terrorsikringen. Terrorfrygten er et underligt spøgelse, som alligevel kigger alvorligt frem indimellem, og som netop derfor skal tages meget seriøst. Det er en afgørende formulering i materialet, at selve risikovurderingen og trusselsbilledet hos den enkelte virksomhed eller institution skal være fundamentet for tanker og valg af selve den fysiske sikring - og øvrige sikkerhedsmæssige tiltag. Der er måske en lille tendens til, at der bliver kigget med en meget kraftig kikkert efter, hvad der kan gøres lige nu og her i den enkelte situation, når man generelt taler terrorsikring. Det kan være fint nok i momentet, men på den lange bane - og især hvis man har mulighed for at lave alle forberedelser optimalt - så er det klart, at selve sikringen og de enkelte tiltag skal stå mål med den risikovurdering og trusselsbillede, som man nu engang er kommet frem til. Jeg tænker også, at ingeniørers og arkitekters input kan være givende til processen, når det gælder om at udvikle måder at "indrette" pladser, bygninger og områder i forhold til tilgangen om "crime prevention through environmental design". Det er et ret spændende område, som vil udvikle sig enormt de næste år. Brian Wahl Olsens kommentar om muligheden for at kombinere andre former for "sikringer", som fx skybrudssikring mv er også super relevant. Det kunne være interessant, hvis nogle af disse ting også kunne indgå i idé-kataloget. Jeg glæder mig til at følge udviklingen af jeres arbejde med denne håndbog - det bliver meget spændende.

Jesper Florin
Onsdag d. 23/5-18 kl. 09:12

Hej Morten,

Tak for din kommentar, at opnå en helhedsløsning på baggrund af trusselsbilledet og risikovurderingen er en af de vigtige områder i vores oplæg og dette kommet til at være en af de områder hvor fokus vil være ekstra stort.

Du har helt ret i at man tit/ofte kigger på løsningen meget ensidigt for at løse en trussel og ikke får en holistisk tilgang til løsningerne.

Med venlig hilsen

Jesper

Hans Scheving (arkitekt, stiftende partner, sikk chef, Bertelsen & Scheving Arkitekter)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 13:03

Initiativet er virkelig godt, og forankringen hos Jer virker helt oplagt. Det er - som oplægget redegør fint for - nødvendigt med en vifte af aktører og interessenter for at få håndteret de mange delaspekter og udfordringer, som emnet rummer, for både bygherrer, kommuner og andre myndigheder. Om noget vil jeg mene at dette er det rigtige hjem for tilvejebringelse af de hårdt tiltrængte generelle retningslinjer og vejledninger. Med DBI som garanti for såvel uvildighed, teknisk kunnen og lang erfaring med vejledninger på beslægtede områder, samt med DBIs kobling til alle de øvrige beredskabsmæssige udfordringer i forbindelse med at løse opgaven kan det næsten kun blive en succes.

Jesper Florin
Onsdag d. 23/5-18 kl. 14:40

Kære Hans,

Tak for din kommentar, vi vil i projektet inddrage så mange som muligt i forhold til viden omkring dette område, således at allerede opbygget erfaring med at projektere og implementere løsninger ikke går tabt i forhold til en fremtidig platform.

Med venlig hilsen

Jesper

peter olsen (Senior Instructor, Riwal & Søfartysstyrelsen)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 22:39

Jeg har med stor respekt, for det arbejde i/du gør læst dette oplæg.
Det er et ekstremt højaktuelt område, som i den grad har brug for at sådan et organ som jer løfter denne udfordring.
Jeg vil mene at hele samfundet, kun kan have glæde og tilfredshed at DBI nu sætter sig på landkortet over leverandører til denne type opgaver også.
DBI har gentagende gange vist hvilket styrker de bestrider, og derfor kan man kun føle en tilfredshed ved at i nu har udarbejdet dette.Og håber derfor også dette projekt lykkedes for dig/jer.

Jesper Florin
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:44

Hej Peter,

Tak for din kommentar, Vi vil gerne løse denne udfordring med en fælles vejledning for terrorsikring i Danmark.

Med venlig hilsen

Jesper

Christian Morcas-Rasmussen (Senior sikkerhedsrådgiver, CERTA)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 23:40

DBI rører her ved et område, hvor der er en ganske omfattende udfordring for det danske samfund.
Det må konstateres, at terror bliver en stadig større bekymring for danskerne. Det er derfor også nødvendigt at forholde sig mere struktureret i forhold til emnet terrorsikring.
Jeg har med stor interesse fulgt udviklingen i Norge som følge af terrorhændelsen i juli 2011.
Forløbet understreger vigtigheden af en proaktiv tilgang til dette område. Vi har været lykkeligt forskånet for denne type større hændelser, men med det efterhånden vedvarende risikobillede fra Center for Terroranalyse (CTA) er det på ingen måde sikkert, at denne situation varer ved.
Det er bydende nødvendigt, at der arbejdes med dette område nu fremfor når en hændelse har fundet sted. I kølvandet på en sådan hændelse bliver tiltag oftest dimensioneret af følelser og politik. Denne type arbejde bør have fagligt og objektivt fokus.
En sikringshåndbog vil bidrage til indsigt på mulige løsninger, men ikke mindst mener jeg - som flere også har nævnt, at der i Danmark i langt højere grad skal fokuseres på risikostyring. Sikkerhedsmæssig risikostyring i forhold til byggeri er ikke en disciplin, der nyder tilstrækkelig opmærksomhed. Dette medfører en betydelig risiko for, at de ressourcer, der anvendes ikke bidrager til en helhedsorienteret sikkerhedstilgang, hvilket igen i yderste konsekvens kan medføre sikkerhed med alvorlige huller.
Ofte vil det ikke være et spørgsmål om hvorvidt der skal bruges flere penge på sikkerhed, men derimod hvordan man anvender ressourcerne mest effektivt i forhold til det risikobillede, projektet har.
Der er utroligt meget erfaring at hente i udlandet - både hos vore nordiske venner, men også hos briterne, der siden "The Troubles" har gjort sig meget umage for at beskytte sig mod terror.
Jeg ønsker DBI held og lykke med dette vigtige arbejde og står gerne til rådighed såfremt det ønskes.

Jesper Florin
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:47

Hej Christian

Tak for din kommentar, i projektet vil vi inddrage alle de erfaringer vi kan få adgang til og risiko tilgangen vil være en en af de vigtige områder som er vigtig for at dette projekt kan blive et et godt værktøj.

Takker for din interesse for vores projekt.

Med venlig hilsen

Jesper

Jan Julin (Formand foreningen af eksaminert sikringsleder i Danmark, Eksaminert sikringsleder i Danmark)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:26

Kære DBI

jeg har med stor intresse læst forslaget igennem - som jeg helt klart støtter, vi er mange som kan bruge en Håndbog for fysisk terrorsikring af byrum og bygninger i Danmark

Det er et rigtig godt initiativ med en håndbog - det er helt sikker at vi som branche må gøre vores bedste for at sikker mod disse "hændelser"

Som formand for foreningen af eksaminert sikringsleder i Danmark, kan jeg kun støtte dette projekt

/
Jan Julin

Jesper Florin
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:49

Hej Jan

Tak for din kommentar, vi takker for interessen for vores projekt som gerne skulle styrke den danske Sikkerhedsbranche.

Med venlig hilsen

Jesper

Morten Villadsen (CEO, conVIL ApS)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:06

Meget relevant at få lavet en håndbog - det vil skabe mere kvalitet i arbejdet på området for fysisk sikring af byrum.
Glæder mig til at se resultatet, og ikke mindst højne forståelse for kvalitet i sikkerhedsbranchen.
/Morten Villadsen

Jesper Florin
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:59

Hej Morten,

Tak for din kommentar, og målet er nemlig bedre løsninger/vejledninger med høj kvalitet som alle kan arbejde med i hverdagen.

Med venlig hilsen

Jesper

Rune Hernø (Sikringschef, Nationalmuseet)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:41

Et kærkomment initiativ - branchen har længe savnet nogle nationale retningslinjer.
Der findes en del faglitteratur om emnet, hovedsageligt fra USA - hvor der desværre ofte mangler fokus på det arkitektoniske i løsningerne.
Dette er vi ganske enkelt bedre til at medindtænke i vores løsninger i Danmark.

Nationalmuseet formidler kulturarven fra og i en lang række historiske bygninger, hvor æstetik og det arkitektoniske i sikringsløsningerne, vægtes tungt.

Vi ser meget frem til håndbogen tilblivelse og stiller os gerne til rådighed i arbejdet.

Jesper Florin
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:57

Kære Rune,

Tak for din kommentar, din bemærkning omkring at vi i Danmark er bedre til at medindtænke sikring i vores design er vigtig, da det er noget af det vi skal bygge videre på i projektet så vi får en række tiltag og anbefalinger som kan anvendes i hverdagen.

Med venlig hilsen

Christian Pedersen - BDM, Hikvision (Business Devolpment Manager, Hikvision Europe)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:45

En glimrende idé som rigtig mange vil få gavn af.
Har selv mange års erfaring fra installatør siden i sikringsbranchen, og der bliver tænkt rigtig mange gode tanker derude idag, men vi har brug for at få samlet alle disse gode tanker og ideer, så vi kan gå i en fælles og rigtig vej.

Jesper Florin
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:53

Hej Christian

Tak for din kommentar, og vi vil forsøge netop dette med vores projekt.

Med venlig hilsen

Jesper

Fredrik Jørgensen
Fredag d. 25/5-18 kl. 06:55

Jeg har læst oplægget og det er et super godt initiativ jo før jo bedre - vi går alle rundt og opfinder løsninger sammen med leverandører og rådgivere, men er alligevel lidt i tvivl om det holder vand i forhold øknomi og scope.
Har vi nok baggrundsviden til at gennemskue hvad en trussel/handling vil afstedkomme fra start til slut ? Det bliver godt at få en "bibel", hvor alle erfaringer bliver samlet, så vi kan komme hele vejen rundt, om ikke andet så tæt på som muligt og finde den bedste løsning.
Når der ikke er en decideret lovgivning på området, er det godt der kommer noget på skrift, som kan bruges opad i systemet og give en bedre rygdækning samt forståelse for de udfordringer vi kommer med.
Jeg læder mig til at høre mere og sig til hvis vi kan være til nogen hjælp.
Med venlig hilsen
Fredrik

Jesper Florin
Fredag d. 25/5-18 kl. 07:11

Kære Frederik,

Tak for din kommentar, en af formålene er netop at vi kan træffe bedre beslutninger på baggrund af en risikovurdering og derefter vælge en mitigering mod den trussel i en samlede løsning, og med en vejledning som grundlag vil dette hjælpe den enkelte eller virksomheden i dette arbejde.

Med venlig hilsen

Jesper

Michael Vach (CEO - Sikkerhedsrådgiver, Defence Security)
Fredag d. 25/5-18 kl. 07:51

Det vil være rigtig godt, hvis vi kunne få skabt et veldokumenteret grundlag, standarder og vejledninger for et område som ikke er særligt gennemarbejdet her i DK. Vi mangler noget som skaber et anerkendt set up/principper for fysisk terrorsikring.

Michael Vach

Jesper Florin
Fredag d. 25/5-18 kl. 08:01

Hej Michael,

Tak for din kommentar, Vi vil forsøge at skabe dette grundlag med vores projekt til at støtte branchen.

Med venlig hilsen

Jesper

Peter Oriat (Formand, Danske Risikorådgivere)
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:21

Danske Risikorådgivere hilser initiativet velkommen. Alt for mange kommuner har ikke forholdt sig til udfordringen, idet den virker stor og uoverskuelig, hvad skal man prioritere, hvor meget skal man gøre, ud fra hvilke standarter osv. En håndbog, der angiver metode og skaber overblik vil være et kærkomment værktøj for kommunerne.

Jesper Florin
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:32

Kære Peter,

Tak for din kommentar, dette værktøj ville hjælpe dine medlemmer og kommunerne i deres arbejde i forhold til implementering af løsninger mod terror og andre trusler.

Med venlig hilsen

Jesper

Thomas Larsen (Rådgiver, Falck Assistance Nordic Brand DK)
Søndag d. 27/5-18 kl. 16:18

Det vil være en rigtig god idé, at få et dansk opslagsværk som også kan beskrive muligheder som både tager højde for mulig niveauer i terrorsikring, som kan udføres så det også tager højde i bygningsreglementet. Den bør nok også indtænke muligheder ved nye skolebyggeriet i forhold til væbnet overfald som er fuldstændig overset ved byggerier.

Jesper Florin
Søndag d. 27/5-18 kl. 20:42

Kære Thomas,

Tak for din kommentar, vi sigter med projektet på at kunne opfylde både krav til beskyttelse og design og herunder også bygningsreglementet.

I forhold til skoleskyderi og væbnet overfald vil disse blive afdækket i en risikovurdering i forhold til de trusler som en person, virksomhed eller skole måtte stå overfor, og derved ville man kunne indtænke både løsninger og uddannelse/øvelser i forhold til disse trusler.

Med venlig hilsen

Jesper

Kasper Skov-Mikkelsen (Direktør, SikkerhedsBranchen)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:05

Danmark er ifølge politiet blandt de fem mest terrortruede nationer i verden! Det til trods er vi som nation stort set uforberedte på terrorangreb. Det er kun efterretningstjenesternes arbejde, der hidtil har forhindret alvorlige terroranslag på dansk jord. Det er derfor på høje tid, at danske virksomheder, offentlige myndigheder, kommuner, transportselskaber og andre får en dansk vejledning i hvordan man griber terrorsikring an. Der er et enormt behov og en tilsvarende mangel på viden, så SikkerhedsBranchen støtter helhjertet en dansk vejledning og ser frem til at indgå aktivt i arbejdet.

Jesper Florin
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:45

Kære Kasper,

Tak for din kommentar, DBI vil i vores arbejde med projektet inddrage så meget viden og erfaring som muligt i udformningen af værktøjer og anbefalinger, så vi får en vejledning der er brugbar for Sikkerhedsbranchen, bygherrer og bruger af en ejendom/ byrum.

Med venlig hilsen

Jesper

Christian Spohr (Adm. Direktør, EAGLE SHARK A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:00

Generelt
I forhold til terrorforebyggelse og terrorsikring, så ser jeg de samme tendenser som man har set i IT ”verdenen” gennem de sidste mange år, og som har vist sig at skabe et stort hul i sikkerheden.
Her er der primært fokuseret på bedre hardware og software og man har i virksomhederne glemt at uddanne og træne det medarbejderne i almindelig sund IT adfærd.

Informationsindhentningsfasen
Inden ethvert seriøst angreb, hvad enten det er terror, IT angreb eller tyveri, vil personen med onde hensigter (Herefter kaldes ”Tango”), indsamle information om deres mål. og denne fase kaldes informationsindhentning fasen. I foreningssprog kan man sige at de er ude og lave en SWAT analyse af målet.

Med baggrund i den information ”Tango” har indhentet vil de nu stå stærkt til et angreb. De er nu klar over hvad der er vigtigt for organisationen, hvor organisationens fokus er, og netop hvor fokusset er. Det betyder de har en stærk idé om hvor de kan trænge igennem sikkerhedsforanstaltningerne og hvordan de kan gøre det uset eller med mindst mulig risiko.

Det er i informationsindhentningfasen, hvor har man den største mulighed for at identificere og standse et forstående angreb. informationsindhentningfasen vil altid skille sig ud fra normalbilledet på virksomheden. Noget vil være anderledes end det normalt har været. Hvis ens medarbejdere eller egent sikkerhedspersonel er uddannet og blevet trænet i at iagttage og reagere på disse afvigelser, så vil man som organisation stå tilbage som et yderst effektivt forsvar imod angreb.

Skjult eller synlig sikkerhed?

Synlig sikkerhed:
Hvis man ønsker at sikre sin virksomhed imod terror, så er det nødvendigt at installere nogle fysiske sikkerhedsforanstaltninger. Man kan her vælge at gøre disse foranstaltninger meget tydlige, for også at opnå en præventiv effekt.
Den præventive installation, vil i nogle tilfælde medføre at angriberen vælger at angribe et ”lettere” mål. Denne metode beskrives bedst via ordsproget:
”Du behøver ikke løbe hurtigere end bjørnen, du skal blot løbe hurtigere end din makker”.

Den præventiv metode kan være effektiv, men kan også sende et voldsomt signal som i sidste ende kan resultere i at medarbejdere og andre ender med at blive unødigt utrygge.

Skjult sikkerhed:
Den skjulte sikkerhed kan være fysiske foranstaltninger som skjules så godt som muligt. Ydermere kan man træne medarbejdere eller/og anvende eksterne konsulenter med erfaring i at spotte et unormalt adfærd, også kaldet for kontraobservation.
Det er vigtigt i denne proces, at der er klare meldeprocedure til når man spotter et unormalt adfærd, og denne procedure skal være tydlige, enkel og effektiv.
Denne procedure kan deles ind i tre faser:
1) spotte unormalt adfærd
2) reaktion ved unormalt adfærd
3) evalurere hændelsen.
Fase 2 og 3 bør ske i tæt samarbejde med myndighed (politiet).
Hvis de 3 faser ikke fungere optimalt, kan dette have store konsekvenser.
Noget af det der typisk går galt er, at man ser ”spøgelser” alle vegne og man ”drukner” i anmeldelser, og det kan skabe en ”ulven kommer” effekt.
Omvendt kan det også have stor konsekvens at være får tilbageholdende i sin anmeldelser, da der herved kan være stor chance for, at en terrorist i informationsindhentningsfasen ”slippe” uset igennem denne fase.

Udover en godt terrorforsvar, så er det mindst lige så vigtigt at have en godberedskabsplan til under og efter et angreb.
Dette skal være med til at minimere den fysiske skade under angrebet, og den økonomiske skade efter angrebet.

VH
Christian

Jesper Florin
Mandag d. 28/5-18 kl. 18:24

Hej Christian,

Tak for din kommentar, dine synspunkter dækker over en del af de udfordringer der netop ligger i at lave fysisk sikring og elektronisk overvågning, hvis de ansatte eller brugerne ikke har modtaget træning og information omkring de tiltag der er implementeret, vil løsningerne uden tvivl fejle i forhold til de personer som skal beskyttes, mange sikringsansvarlige oplever dagligt at de implementeret løsninger bliver omgået af de ansatte pga. manglende forståelse eller at funktionen af sikringstiltag er for langsom og derved bliver et irritations punkt for de daglige brugere.

I forhold til informationsindhentning fra en mulig angriber, vil kombinationen af høj awareness hos de ansatte og uddannelse af ansatte/vagter i forhold til counter observation, kunne hjælpe i kombination med synlige sikringstiltag og skjulte tiltag. og her kommer uddannelsen af de ansatte i roller og en beredskabsplanen ind i forhold til hvilken reaktion skal den enkelt ansatte eller udsatte have, ved mistanke om eller et påbegyndt angreb. Og derved minimere skader på personer og bygning.

Tak for dit bidrag

Med venlig hilsen
Jesper

Ivan Langmach Jacobsen
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:20

En håndbog for terrorsikring vil være et godt værktøj.
Håndbøger og vejledninger for brandsikring har i rigtig mange år, været et anerkendt værktøj, når der skal henvises til godkendte standardløsninger. Det er bl.a. flittigt brugt af myndighederne og af forsikringsbranchen. Det gør det nemmere at kommunikere løsningsforslag mellem forsikringsbranchen, myndigheder, bygherre og rådgiver, når der kan henvises til allerede anerkendte og godkendte løsninger.
På samme måde ser jeg det meget nyttigt og brugbart for sikringsbranchen og her under terrorsikring, at håndbøger og vejledninger kan være med til, at der anvendes anerkendte og godkendte standard sikringsløsninger og på samme måde gør det nemmere at kommunikere mellem forsikringsbramchem, myndigheder, bygherre og rådgiver, på et område med stadig stigende fokus.
En håndbog om terrorsikring der kan skabe sikkerhed mod hændelser, uden at løsningerne skaber en øget frygt, vil blive hilst velkommen herfra.

Med venlig hilsen
Ivan Langmach Jacobsen

Jesper Florin
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:01

Kære Ivan,

Tak for din kommentar, Du har ret i at vi allerede har en lang række vejledninger i forhold til brand og disse hjælper myndigheder og forsikringsbranchen med at sikre mennesker og værdier. en tilsvarende vejledning eller håndbog ville kunne danne grundlag for at sikre menneskeliv og værdier, samt gør danske virksomheder mere robuste mod en evt. terrorhændelse.

Med venlig hilsen

Jesper

Torben Schiøtt (Sikkerhedschef, JPPOL)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:50

Det er et godt initiativ, som DBI udviser. En håndbog i fysisk terrorsikring kan være med til at vejlede de sikringsansvarlige, så sikringsniveauet og procedurer rammer mere præcist og effektivt i forhold til den på forhånd definerede terrortrussel. Ved at fokusere på risikostyring vil det være muligt at kosteffektivisere på sikringsprocessen.

Slutteligt bør kompendiet understrege vigtigheden af, at et effektivt sikringsniveau med tilhørende procedurer forudsætter fuld opbakning fra øverste ledelse. Og kompendiet bør endvidere understrege vigtigheden af, en målrettet og præcis krisestyring forudsætter tilstedeværelse af en beredskabsplan, der øves jævnligt.

Jesper Florin
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:00

Kære Torben,

Tak for din kommentar, dine synspunkter er meget præcise og yderst relevante, ingen fysisk beskyttelse kan stå alene, de ansatte skal kende deres roller og ansvar i tilfældet af en hændelse.
En beredskabsplan med klare instrukser for ledelsen og de ansatte samt uddannelse og træning af disse vil støtte virksomheden i en krisesituation.

Med venlig hilsen

Jesper

Jesper Florin
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:54

Kære Ivan,

Tak for din kommentar, Du har ret i at vi allerede har en lang række vejledninger i forhold til brand og disse hjælper myndigheder og forsikringsbranchen med at sikre mennesker og værdier. en tilsvarende vejledning eller håndbog ville kunne danne grundlag for at sikre menneskeliv og værdier, samt gør danske virksomheder mere robuste mod en evt. terrorhændelse.

Med venlig hilsen

Jesper

Nikolaj
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:00

Bestemt et nyttefuldt værktøj til at imødekomme en virkelig højaktuelt udfordring, om at designe løsninger ud fra diverse retningslinier. Mon ikke det kan bidrage til at designe bedre løsninger end "blot" at sætte betonklodser i bybilledet?

Jesper Florin
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:36

Kære Nicolaj,

Tak for din kommentar, en vejledning med anbefalinger vil give den projekterende mulighed for at indtænke alle muligheder i designet af en løsning.

Med venlig hilsen

Jesper

Troels Stær
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:52

Et meget interessant oplæg og et utrolig vigtigt område hvor vi i Danmark mangler en fælles retning.
En vejledning af denne type, vil være et stort skridt mod at skabe reel og virkende terrorsikring i Danmark.

Jesper Florin
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:35

Kære Troels,

Tak for din kommentar, vi takker for støtten

Med venlig hilsen

Jesper

Helle Harms (Standardiseringskonsulent, Dansk Standard)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:20

Adfærden i det offentlige rum har ændret sig væsentligt de seneste år, og trusler om terror har gjort det nødvendigt at se på en fremtidig sikring af et ansvarligt byliv for alle. Der er forskellige behov for logistik og sikkerhed og hensyn, hvor man skal tænke i integrerede løsninger med respekt for omgivelserne, og hvor bæredygtighed skal indtænkes som et væsentligt element ift. design af det byggede miljø. Krav til sikkerhed, æstetik, tilgængelighed skal defineres. Derfor er det vigtigt at få klarlagt nogle retningslinjer, og her er standarder en vigtig parameter at arbejde ud fra. Et prioriteret og efterspurgt område, hvor Dansk Standard mener det vil være yderst relevant med GTS-institutternes deltagelse til sikring af dansk indflydelse, når et fælles europæisk/internationalt regelsæt skal udarbejdes.
Det offentlige rum, vil flere steder kræve radikale løsninger for at sikre tryghed og tilgængelighed. Hvordan kommer man ind i ift. redningsaktioner, fx ved brand. Anvendelsen af og adfæren i byrummet ved store events og arrangementer, kendte turistmål, byens pladser, skoler, banker, hospitaler, veje og industri-områder mv., vil kræve en anti-terror arkitektur og et design, der muliggør forskellige sikkerhedszoner, hvor det behøves. Arkitektonisk vil udfordringen være at tænke funktionelt, vedligeholdelsesfrit, æstetisk og bæredygtigt, hvor digitale løsninger vil være en del af udviklingen.
Der er igangsat både europæisk og internationalt arbejde med at udvikle standarder for dette område og erfaringer og resultatet fra udvikling af denne håndbog burde indgå i dette arbejde. Derfor bør GTS-institutterne være en vigtig medspiller i udviklingen af standarder til identificering af behovene og fastlæggelse af rammerne for en målbar tryghedsfaktor ud fra forebyggelse og beskyttelse, synliggørelse af trusler samt fastlægning af værdi ud fra risici.

Jesper Florin
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:51

Kære Helle,

Tak for din kommentar, Det er korrekt at der er behov for standarder til at understøtte dette område, og som du selv skrive er der allerede en række tiltag til nye standarder på vej, disse skal understøttes af praktisk erfaring og en egentlig håndbog/værktøj så bygherrer, arkitekter og rådgivere kan designe og udbyde opgaver på baggrund af en konkret trussels- og risikovurdering som munder ud i løsningsforslag med certificeret produkter eller prøvet løsninger.

DBI støtter gerne op om dette arbejde med at udvikle fremtidige standarder indenfor dette område.

Med venlig hilsen

Jesper

Stine Ilum (PhD-stipendiat , Gemeinschaft)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:41

Kære Jesper,

Meget interessant projekt, som jeg vil glæde mig til at følge! Jeg er netop igang med en erhvervs-ph.d. ved Københavns Universitet og virksomheden Gemeinschaft, der (1) dels undersøger hvorledes borgere oplever terrortruslen og terrorsikring som del af deres hverdagsliv og (2) dels kortlægger hvorledes der arbejdes professionelt med terrorsikring i Danmark i dag. Som del af dette ph.d.-projekt vil vi hos Gemeinschaft oprette et Netværk for Smart Terrorsikring, der har til formål at udvikle et fælles sprog og en ny praksis for terrorsikring, der kombinerer æstetiske, teknologiske og fysiske sikkerhedsløsninger med menneskelige og samfundsmæssige værdier. Hvis DBI's projekt opnår finansiering, vil dette netværk være et oplagt forum at trykteste håndbogen i.

Hos Gemeinschaft krydser vi fingre for jeres projekt og ser frem til et potentielt samarbejde.

Med venlig hilsen,
Stine Ilum
Antropolog & Ph.d.-stipendiat
KU/Gemeinschaft

Jesper Florin
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:25

Kære Stine,

Tak for din kommentar, det lyder til et spændende projekt du har gang med din erhvervs-ph.d i og kunne godt bidrage med viden i forhold til hvordan vi i Danmark i dag med fysisk terrorsikring i forhold til den model der vælges for projektet, du er velkommen til at kontakte mig direkte hvis du har spørgsmål.

Med venlig hilsen

Jesper

Henrik L Bang
Onsdag d. 30/5-18 kl. 23:51

Vigtigt emne, som kræver et bredt samarbejde mellem bla. bygherrer, rådgivere, myndigheder og politiet. Afgørende at der kommer styr på trussels- og risikovurdering samt at løsninger samtænkes fx med bedredskabsplaner, byudvikling osv.
Vh. Henrik Bang, Bygherreforeningen

Jesper Florin
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:48

Kære Henrik,

Tak for din kommentar, I er vigtige i Bygherreforeningen fordi jeres medlemmer er dem der står med udfordringen, når der bygges nye ellers skal tilføjes løsninger til eksisterende byggeri, en Samtænkning af hele løsningen på baggrund af en trussels- og risikovurdering er vigtig.

Med venlig hilsen

Jesper