Højværdiplast - genanvendelse og bæredygtig substitution

Senest opdateret d. 12/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Mikkel Agerbæk
Direktør

Plast er et holdbart materiale med talrige anvendelsesmuligheder. Bedre genanvendelse og bæredygtige løsninger efterlyses af lovgivning og forbrugere, mens industrien har brug for udvikling af pålidelige teknologier for at kunne indfri behovet.

Vi vil med udgangspunkt i den danske ekspertise på miljøområdet gå foran i kampen mod plastaffald i miljøet og sikre danske virksomheder muligheden for markant værdiskabelse gennem genanvendelse af højværdiplast. Med denne aktivitetsplan vil vi ruste danske plastvirksomheder til kommende markedskrav og lovgivning omhandlende plast. Aktivitetsplanen skal 1) udvikle teknologier og strategier for genanvendelse af plast med renere kvalitet og med højere værdi og 2) udvikle bæredygtige alternativer i bio- og fiberbaserede materialer.

Indsatsen skal sikre, at plastvirksomheder har de teknologiske forudsætninger for at udnytte de nye forretningsmuligheder, som både lovgivning og markedsefterspørgsel vil skabe. Aktivitetsplanen vil udarbejde løsninger og demonstrationsfaciliteter til bedre genanvendelse og bæredygtige alternativer i en form, så de umiddelbart kan implementeres i industrien.

Nøgleord

77 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

John Sørensen (Fabrikschef, Monier A/S)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 13:47

Projektet lyder meget spændende og det har rigtigt mange gode aspekter, der vil have godt udviklingspotentiale også på længere sigt. Som producent anvender vi allerede i dag en god del plast emballage til vore egne produkter og får mange råvarer ,der er plastemballerede. Vores eget restplast kan vi naturligvis sikre den rette håndtering af og sørge for genanvendelse af, men alle de produkter vi levere ud til byggepladser mv. er vi jo ikke herre over håndteringen af. En større plan for genanvendelse af plast vil være meget positivt. På verdensplan vil plastforurening kun være et stadigt tiltagende problem og et dansk forspring på området vil kunne få kolossal betydning for dansk eksport af know-how og løsninger på dette enorme problem ude i den store verden.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 10:11

Kære John Sørensen
Tak for din kommentar. Som en repræsentant for bygge og anlægssektoren er dine bemærkninger et godt eksempel på, at den rette håndtering af plasten er en kompliceret problemstilling på tværs af mange brancher. Uanset man som producent selv har styr på egen håndtering i produktionen, havner dele af plasten hurtigt udenfor ens egen rækkevidde, og dermed mistes muligheden for at sikre en høj grad af genanvendelse. Her kan f.eks. effektiv mærkning og proceskemiske teknologier sikre en høj kvalitet af genbrugsplasten, som herefter kan indgå i nye højværdiprodukter.
mvh
Mikkel Agerbæk

Guggi Kofod (CEO // Seniorkonsulent, Rel8 Aps // Inmold A/S)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 17:43

De resultater der søges opnået af dette projekt er særdeles interessante. Både afsøgning af teknologiske muligheder og den dermed forbundne procesøkonomi er af stor samfundsmæssig betydning og kan vise sig meget værdifuld. Vi ser sporbarhed som essentiel for genanvendelse, og forventer at vores unikke sporbarhedsteknologi for sprøjtestøbt plastik (unik serienummer på hvert støbt emne) kan få et kæmpe rygstød af den viden der dannes i det foreslåede projekt.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 14:47

Kære Guggi Kofod, mange tak for kommentaren. Ja sporbarhed er ekstrem vigtigt, hvis vi skal nå et cirkulært samfund, hvor plasten er en ressource, der genanvendes. Vi fokuserer både på, hvordan fraktioner, der faktisk er sorteret i rene komponenter så kan genanvendes, således at blødgører, proceshjælpemidler, farve og brandhæmmere delvist fjernes, men også på, om blandede fraktioner kan adskilles proceskemisk. Vi håber vi får mulighed til at forfølge begge spor - også sammen med InMold A/S.
mvh
Mikkel Agerbæk

Torben Lenau (Lektor, Civilingeniør, DTU Mekanik)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 10:15

Plast er et fantastisk materiale med uendelig mange anvendeslsesmuligheder - kun er det ærgerligt, at så lidt af det der genanvendes, på trods af at det teorestisk som materiale har gode genbrugsmuligheder. Jeg hilser iInititativer velkommen, der gør det mere realistisk for virksomheder at genanvende plastprodukter så de bliver til en ressource istedet for at ende som affald. Når vi ser på naturen, er de fleste levende organismer opbygget af polymerlignende strukturer, som efter endt brug fungerer som råstof for andre organismer. Der er en enorm videnressource i naturen, som viser os hvordan denne genanvendelse kan foregå, herunder hvordan energieffektiv kemisk dekomponering danner de nye byggesten, der kan genanvendes.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 14:47

Kære Torben Lenau, mange tak for kommentaren. Vi er glade for, at du med din livslange erfaring inden for brug og forarbejdning af plast ser perspektivet i og nødvendigheden af fortsat at udvikle og afprøve forfronten af teknologier til genanvendelse. Og ja, vi er helt enige i at naturen er en fantastisk læremester i denne sammenhæng. Vi forventer også, at bæredygtige løsninger følger grønne kemiske principper såvel som biobaserede mekanismer.
mvh
Mikkel Agerbæk

Maja Duelund (Produktchef, Procudan A/S)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 07:11

Forslaget er meget aktuelt for en virksomhed som Procudan A/S. Vi mærker tydeligt en markedsefterspørgsel på mere bæredygtige løsninger for vores produkter af plast eller anden fossil oprindelse - herunder krav om genanvendelse og genbrug. Procudan er en mindre virksomhed (ca. 40 ansatte), og selv om vores ambitioner er høje, kan vi ikke selv drive den nødvendige teknologiudvikling, som forslaget beskriver. Derfor må vi søge samarbejde og partnerskaber for at nå i mål. Den rolle kan Teknologisk Institut udfylde. Vi støtter op om forslaget og glæder os til at følge denne teknologiske rejse.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 10:10

Kære Maja
Tak for din kommentar og din støtte til forslaget. Du kommer ind på de helt centrale emner i forslaget: Marked og kommende lovgivning sætter kravene til fremtidens plastprodukter eller kalder på andre løsninger af alternative materialer. Teknologiudviklingen er krævende men nødvendig for at klare udfordringen. Og endelig er løsningen for mindre virksomheder at søge samarbejde og partnerskaber.
Mvh
Mikkel Agerbæk

Linda Rebien (Miljø- og Udviklingskonsulent, Amager Ressourcecenter)
Fredag d. 4/5-18 kl. 11:23

Det er et super relevant og interessant projekt, som har store udviklingspotentialer. Og projektet er helt i tråd Amager Ressourcecenters strategi om at forvalte ressourcerne på bedst mulig miljømæssig måde og under økonomisk ansvarlighed. Vi forvalter ressourcerne for vore fem ejerkommuner (Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby); bl.a. ved at drive genbrugspladser og afsætte diverse fraktioner. Det er ingen hemmelighed, at genanvendelse af plast giver os udfordringer, idet vi jo indsamler plast fra mange kilder og i mange kvaliteter. Så udviklingen af teknologier og strategier for genanvendelse af plast med renere kvalitet og med højere værdi, vil vi og vore ejerkommuner have stor interesse i.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 08:35

Kære Linda
Mange tak for din kommentar. Vi er glade for, at du ser udviklingsmuligheder, hvor ARC specifikt kan have interesser. Ingen diskussion, genbrug og genanvendelse af plast har mange udfordringer og mange vinkler. Vores aktivitetsforslag fokuserer på en af dem – nemlig nye behandlingsteknologier til at sikre renere fraktioner. Vi har gennem vores mange kontakter til plast- og genanvendelsessektoren konstateret, at værdien af genanvendt plast svinger voldsomt afhængigt af renhed, forarbejdningsgrad og dokumentation for oprindelse. Vi mener, at højere værdi samtidig sikrer en lang større genanvendelsesgrad – til glæde for miljø og klima – men også med en mulighed for danske virksomheder for at skabe nye forretningsområder. Det er vurderet, at der er 2,5 mia. tons plast i brug på globalt plan – det er altså en enorm ressource vi skal udnytte. Vi ser frem til at føre en løbende dialog med Jer, når vi starter aktiviteten.
Mvh
Mikkel

Hans Gammelgaard (productmanager, Jiffy A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 14:21

Det er klart alle midler må tages i brug for at undgå, at plast havner uhensigtsmæssige steder. Her er bæredygtig og rentable genbrug uden tvivl virkningsfuldt og det beskrevne projekt, har da også stort udviklingspotentiale. En endnu bedre metode til at undgå, at plast havner uhensigtsmæssige steder er imidlertid helt at undgå deciderede plast produkter. Istedet bør der stræbes efter fremstilling af materialer baseret på alternative bio- og eller plantebaserede råvarer. Således kan produkterne blive "selfrecykleable", idet der vil kunne ske en direkte kompostering efter brug. Dermed er forureningsproblemet løst, men der skal masser af forskning til for at sikre, at disse produkter som er fremstillet af bio- og eller plantematerialer, er konkurrencedygtige økonomisk, men også når det kommer til CO2 fodaftryk.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 08:36

Mange tak for dine kommentarer. Det er rigtigt interessant, at du peger på det biobaserede kredsløb som et alternativ til eksiterende plastmaterialer. Og selvfølgelig skal vi den vej – og du har ret, plast er udviklet og forfinet siden 1930, og nogle plaster erstattes allerede af biobaserede materialer, men så langt fra alle. Der er en lang udvikling. Samtidig er det vurderet, at der på globalt plan er 2,5 mia. ton plast i brug. Det er altså en enorm ressource, som vi skal udnytte og genanvende, mens vi udvikler flere og flere biobaserede løsninger. Vi ved ikke, hvor balancepunktet mellem biomaterialer og plast (biobasseret eller fossilt baseret) kommer til at ligge. Men der er brug for alle teknologier, der sikrer en cirkulær udnyttelse af ressourcerne, og at ressourcerne har en værdi.
Lidt baggrundsmateriale om såvel genanvendelse som biobaserede plast kan findes på https://www.linkedin.com/pulse/plast-bioplast-og-den-cirkul%C3%A6re-ress...
Mvh
Mikkel

Søren Dyhr-Jensen (Udviklingschef, Afatek A/S)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 21:01

Et relevant projekt som bidrag til miljømæssig og økonomisk bæredygtig genanvendelse af brugt plast, og hvor værdierne bibeholdes. Projektet vil fremme den teknologiske udvikling og bidrage til at sikre danske virksomheder et forspring. Da plast i mange henseender har gode egenskaber og er vanskeligt at erstatte, er det meget relevant at også alternativer til den traditionelle plast inddrages i projektet. Inddragelsen af brancheaktører og markedet i projektet er vigtigt, idet dette er afgørende for den senere implementering og udbredelse. Vi har selv gennemgået en tilsvarende teknologisk udvikling i forbindelse med genanvendelse af ressourcer i slagge fra affaldsforbrænding.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 08:20

Kære Søren
Tak for dine reflektioner og din støtte. Plast er et fantastisk materiale med unikke egenskaber. Der er det svært at erstatte, men det kan lade sig gøre at skabe bæredygtige alternativer. Der hvor det ikke kan lade sig gøre er genanvendt plast med højværdi-egenskaber en oplagt mulighed. Din sammenligning med Afatek’s forretningsområde og den teknisk udvikling i har gennemgået, handler om præcist det samme. Genanvendelse af kostbare ressourcer ved hjælp af den rigtige teknologi.
Mvh
Mikkel Agerbæk

franz cuculiza (Adm. direktør, Aage Vestergaard Larsen A/S)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 12:35

At udvikle teknologier og strategier for genanvendelse af plast med renere kvalitet og med højere er ikke kun et prisværdigt mål, det er også et nødvendigt mål. Vi genererer i DK årligt cirka 350.000 t plastaffald årligt, og vi formår i DK kun at genanvende 50.000 t af de 350.000 t. Det er ikke godt nok! Hvis vores nuværende plastaffald skal genanvendes med fornuft, så kræver det netop, at vores plastaffald genanvendes i høj kvalitet, så produkter lavet af genanvendt plast kan genanvendes igen og igen. Det er cirkulær økonomi til gavn for den danske plastindustri, og det er også rigtig godt miljøet, så stor opbakning til jeres ide fra vores side.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:01

Kære Franz
Tak for dine kommentarer. AVL ved jo bedst, hvor vigtigt det er at sikre en høj kvalitet af genanvendt plast – og hvor vigtigt værdien af den genanvendte plast er, for at sikre at plasten faktisk bliver genanvendt. Derfor betyder dine kommentarer rigtigt meget, og vi håber også at kunne samarbejde med Jer undervejs i aktivitetsplanen.
Mvh
Mikkel

Martin Grosen Petersen (CEO, ecoXpac A/S)
Mandag d. 14/5-18 kl. 14:09

EcoXpac arbejder på at bringe vores løsning om en grøn fiberflaske på markedet. Når vi læser forslaget: Højværdiplast - genanvendelse og bæredygtig substitution, så kan man ikke være uenig i forslagets formål. Vi mener dog, at man først og fremmest skal satse på den bæredygtige substitution med fiber emballage. Samfundet her og i udlandet har så negative holdninger til plast, så man bør parallelt prioritere bionedbrydelige emballager i fibre fx pap og papir. Mvh/Martin Grosen

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:43

Kære Martin
Du har ret i at det er vigtig også at se på oplagte alternativer til produkter, som er fremstillet i plast. Derfor har vi også medtaget dette emne i vores forslag. EcoXpac har vist vejen for, hvor langt man kan nå med den rette viden og teknologi, og jeres fiberflaske vil kunne finde anvendelse i mange applikationer – både fødevarer og FMCG. Det er også rigtigt, at der er opbygget en negativ holdning til plast – primært på grund af de uløste miljøproblemer – men plast er på mange måder et fremragende materiale, som finder en så ekstrem bred anvendelse, at vi også må undersøge hvordan vi bedre kan genbruge og oparbejde plast til nye råvarer. Tak for dit input.
Mvh
Mikkel

Adam Rubin (R&D Director, Material Technology, NOV Flexibles)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 07:37

Som global leverandør af et materiale tungt industriprodukt til off-shore olie-gas sektoren oplever vi et stigende krav om specifikationer på materiale genanvendelse som en del af den produkt dokumentation vi leverer med, og i det hele taget indarbejdelse af et livscyklusperspektiv. For de metalliske materialer er der allerede en veletableret genanvendelsesindustri som bygger på normer og standarder der sikre at materiale genbrug kan ske rentabelt og på en effektiv måde.

For polymer materialer er situationen en noget anden. Der findes mig bekendt ikke nogen globalt anerkendte standarder og specifikationer for genanvendelse af mere avancerede og højt spækkede plast typer og selv den nye europæiske strategi ”European Strategy for Plastics in a Circular Economy” har hovedfokus på plast til emballage der typisk er lavt spækkede plast typer. Med det skitserede projekt er det mit håb, at der netop kan blive sat fokus og ske en udvikling inden for genanvendelse af højværdiplast. Særligt vil det være værdifuldt for NOV Flexibles hvis arbejdet i projektet arbejder hen i mod at få skabt internationalt anerkendte standarder omkring højt spækket plast affald og genanvendelse af denne, og være med til at understøtte skabelsen af en industri på området.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:47

Kære Adam
Mange tak for dine kommentarer. Det er en vigtig pointe, at NOV Flexibles, som fremstiller rør til off-shore sektoren i meget store mængder og kombinerer plast og stål i produktet, ser især plastområdet som en udfordring i genanvendelsesperspektiv. Du peger på behovet for harmoniserede standarder, efter hvilke plastens genanvendbarhed kan dokumenteres. Det er en god pointe og vi vil tage den med i det endelige forslag tak.
Arbejdet med at skabe standarder bygger naturligvis også på, at der faktisk etableres en værdikæde for genanvendt plast. Den eksisterer for nogle fraktioner, men en værdiforøgelse ser vi stadig som et driver for at etablere en bæredygtig cyklus, der kan understøttes af accepterede standarder. Vi ser meget gerne på rørsektoren som et område, hvor meget store mængder polymermateriale bruges. Og selvom cyklus tid er særdeles lang, ja så udskiftes rørledninger løbende og der er et behov for genanvendelsesordninger og teknologier her.
Mvh
Mikkel

Jesper Christiansen (Professor, AAU)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:18

Det er godt med et projekt som dette, som på den ene side ser på vores ressourceforvaltning og miljø, og på den anden side på Industriens behov for sikre produkter som lever op egenskaberne gennem hele livsforløbet. Plast er et super materiale, som sparer ressourcer, fordi det er let og holdbart, emballerer vores fødevarer så vi undgår madspild, er en stor del af vindmøller og elektronig og biler, og kan laves fra f.eks. biomasse. Vores samfund afhænger at plast. Med et så stort forbrug, så et det åbenbart, at der er behov for at se kritisk på livscyklusforløbet. At tage kulstof fra naturen, eller fra olie, til plastfremstilling for så at bortskaffe det gennem forbrænding eller deponering er klart en dårligere løsning end genanvendelse.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:36

Kære Jesper
Mange tak for kommentaren og støtten til aktivitetsforslaget. Ja vi kan kun være enige i dine betragtninger og håber vi får muligheden for at samarbejde også på dette felt. Genanvendelse er vigtig ja og af to grunde: For at minimere affald og for at sænke klimabelastningen ved forbrænding. Vi vil også arbejde mod en dagsorden, der understøtter brug af biobaseret plast på langt sigt – og den vil kun blive aktuel for industrien, hvis bioplast eksisterer som reelt alternativ. De efterhånden meget berømte Braskem, der fremstiller grøn polyethylen baseret på bioethanol, har en produktionskapacitet på 300 ktons/år. Til sammenligning fremstiller samme Braskem 8 mio. tons polymer i alt, altså 7.7 mio. tons polymer fra fossile kilder. Med Poul Nyrups ord – kan vi ikke gøre det lidt bedre? (Jakob Ellemann-Jensen indledte i øvrigt rapportfremlæggelsen af Plastindustriens Forum for Cirkulær Emballage ved Plastdag18 med dette citat)
Mvh
Mikkel

Torben Baun (Specialist , Vestas)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 13:59

Dette er helt sikkert et arbejde jeg vil kigge efter, der er rigtig mange muligheder i dette som kan bruges i vores industri, hvor genanvendelse bliver en meget stor del af det at levere grøn energi i fremtiden!.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:37

Kære Torben
Tak for kommentaren. Vi håber da på, at vi også kan trække på Jeres aktive interesse, når genanvendelse af kompositmaterialer kommer på dagsorden. Vindenergiindustrien bliver uden tvivl den helt store aktør på genanvendelse af vingemateriale – det er simpelt hen svært, at se andre industrier have brug for de massive mængder kompositmateriale om en årrække, når dekommissionering af møller kommer på tale for alvor.
Mvh
Mikkel

Bent Hübertz (CMO, KLS PurePrint A/S)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 10:41

Jeg finder jeres projekt særdeles relevant og vigtigt. Vi har selv udviklet 100 % bæredygtig kartonemballage, produceret helt uden tilsætning af nogen former for skadelige kemikalier eller tungmetaller. Produktet er endda Cradle to Cradle certificeret. Derfor er især mange fødevareproducenter, ikke mindst de der udbyder økologiske produkter, interesserede i en løsning, som er så bæredygtig som muligt. De spørger os så, om vi kan henvise til bæredygtige plastløsninger til de funktioner hvor kartonemballagen ikke ville kunne fungere, f.eks. i forbindelse med væske, vacuum m.v., og det er her vi kommer til kort. Derfor glæder det os, at der arbejdes målrettet på at finde en løsning, som er så bæredygtig som muligt. Vi vil foretrække en løsning med bæredygtige alternativer i bio- og fiberbaserede materialer, men hvis det ikke på nuværende tidspunkt er en kommerciel mulighed, vil bedre genanvendelse føre os et stykke ad vejen. Vi ser frem til at følge projektet og høre mere.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 07:41

Kære Bent
Tak for din kommentar og bemærkninger til de udfordringer din virksomhed møder fra jeres kunder. Der er mange muligheder for at udvikle fiberbaserede løsninger, men som du nævner mangler der kommercielt tilgængelige løsninger. De kræver endnu nogen udvikling inden de er klar til markedet og det er den opgave vi vil tage fat på i vores forslag til aktivitetsplan. Du nævner også bedre genanvendelse. Det er det andet fokuspunkt i aktivitetsplanen. I plastgenanvendelseskæden er der grundlæggende to behov 1) forsyningssikkerhed i den rette kvalitet og 2) bæredygtighed i produktets kredsløb, hvor vi vil lægge vægt på værdiforøgelse i de fraktioner, der genanvendes i dag. Vi skal sørge for, at du holdes orienteret om projektet.
Mvh
Mikkel

Mathias Hvam (Projektleder, CSR Udvikling, Coop Denmark)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:55

Emballage, cirkularitet og herunder særligt plasten, fylder enormt meget hos os i Coop. Det er et område hvor vi nødvendigvis må forbedre os. Der kan i udgangspunktet gøres meget på plastområdet, men for at nå i mål med en cirkulær plastikøkonomi, er der et stort behov for udvikling. Behovet for en styrket genanvendelse er klart nødvendigt, men i et endnu længere perspektiv er særligt udvikling af biobaserede alternativer til den konventionelle plast altafgørende. Projektet lyder enormt spændende, og det har Coop's fulde opbakning.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:49

Hej Mathias
Tak for dine kommentarer og din støtte. Ja, vi er langt fra i mål og dette er en udvikling, der kommer til at foregå i partnerskab mellem hele værdikæden af virksomheder, affaldsbehandlere, vidensinstitutioner, brancheorganisationer, NGO’er og det politiske system. Vi fokuserer på teknologisk udvikling og rådgivning her, men vi håber i udstrakt grad, at kunne trække på dagligvarebranchen, når det kommer til demonstration af fx emballageprodukter af biobaserede alternativer. Som du ved, ser vi rigtig meget på cellulosebaserede produkter, med vi vil gerne nævne her, at bioplast også er et alternativ. Et alternativ, der skal vurderes fra case til case. Der er i øjeblikket, en masse debat om bioplast, biobaseret plast og bionedbrydelig plast. Efter vores mening skal man holde fast i det helt overordnede mål, at en større del af vores plast og emballage bliver biobaseret. Det kræver, at alternativer som bioplast kommer på markedet, i en langt større grad end den 1-2 % andel bioplast udgør af den samlede plastproduktion. Så vi vil arbejde både med anvendelsen af fiberbaserede alternativer og anvendelsen af bioplast og kompositter af bioplast og fibre.
Mht til genanvendelse af plast, så er der produceret 8,7 mia. tons plast til dato world wide. De 30 % antages stadig, at være i omløb. Det er altså en enorm materialeressource og den SKAL genanvendes. Det er også en målsætning.
Mvh
Mikkel

Bente N. Christensen (Polymerspecialist , Plast Center Danmark)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:43

Fra Dansk Materiale Netværks side vil vi meget gerne bakke op omkring initiativet.
Emnet har højt politisk fokus og hvis de mange ambitioner om at indsamle og genanvende betydeligt mere plast end der gøres pt. må der nødvendigvis udvikles teknologier, der muliggør dette. Der er store udfordringer forbundet med genanvendelse af en del plast- og kompositprodukter, og hvis der på nationalt plan lovgives på området, vil virksomhederne i plastindustrien få massivt behov for sparring og for de endnu ikke udviklede teknologier, som initiativet vil adressere.
Selv deltager Dansk Materiale Netværk i flere genanvendelsesprojekter og initierer netop nu blandt vores medlemsskare og i samarbejde med viden institutioner et demonstrationsprojekt med henblik på at indsamle og upcykle lavværdifraktionen, så denne ikke ender i det omgivende miljø.
Blandt vores medlemmer oplever vi, at der er stor interesse for at producere mere bæredygtigt – men forretningspotentialet skal fortsat være der, og generelt mangler der viden om, hvad der er muligt, hvordan kvaliteten af regenerat er, hvordan lovgivningen er, og hvordan forsyningssikkerheden skabes.

Vi bakker derfor op om initiativet, og stiller os gerne til rådighed.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:48

Kære Bente
Tak for din kommentar og støtte til vores forslag. Jeg er helt enig i dine betragtninger om de store udfordringer forbundet med genanvendelse af plast- og kompositprodukter.
Mvh
Mikkel

Ole Frost Jensen (Projektleder / industriel designer, Kellpo)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 09:50

Øget genanvendelse af plast er hos os en mærkesag. Vi er emballageproducenter primært til fødevareindustrien, men producerer også tekniske produkter. I dag bruger vi primært den genanvendeligt plast i den tekniske afdeling, da kvaliteten af den genanvendelige plast der er til rådighed er af for dårlig kvalitet til at kunne godkendes til fødevareproduktion. Det er vigtigt at vi får forlænget værdikæden på den genanvendelige plast, så vi aldrig i produkterne bruger bedre plast end hvad der er nødvendigt. Der skal høj fokus på at øge anvendelses længden "fra krybbe til grav". Vi skal udvikle bedre metoder for genanvendelse, men også reglerne omkring det har stor betydning for succes.
Det er vigtigt at der kommer mere gang i genanvendelsen af fødevare emballage, da plast materialet til dette formål pt. overgår alle andre produkter på markedet.
Alt i dette kommer kun til at ske med øget fokus på området, hvorfor vi selvfølgeligt priser jeres indsats meget velkommen :-)

mvh
Ole

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:51

Kære Ole
Tak fordi du tog dig tid til at kommentere vores forslag. Det du efterlyser, er ret præcist det som vi gerne vil udvikle med branchen: Bedre kvalitet af genbrugsplast, hvor den manglende kvalitet i dag spænder ben for en mere effektiv udnyttelse. Du nævner også det lovgivningsmæssige område. Når EU-kommissionen indfører nye, og mere restriktive krav til genanvendelse er det meget vigtigt, at branchen har det rette forudsætninger og værktøjer til at indfri de nye krav. Jo før danske virksomheder er klar til denne opgave, jo bedre stiller det os i konkurrencen med udlandet. Tak for din støtte.
Mvh Mikkel

Ole Tietze (Plast Ingeniør, Polykemi Danmark ApS - Rondo Plast)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:13

Det lyder til at være et rigtig spændende projekt. Som repræsentant for en minder genanvendelse firma i Sverige, Ystad (RONDO PLAST). Så ved jeg at det er uhyre vigtigt at de plast kvaliteter vi får ind i vores produktion er af en høj og ren kvalitet. Jo højere og renere kvalitet vi kan købe – jo større mulighed har vi for Upcycling af dette brugsmaterialet – således at det bliver en høj kvalitets genanvendt plastmateriale vi kan sælge til vores kunder. Så jo højere kvalitet vi sammen kan lave, jo flere muligheder vil der også være for at bruge det i industrien igen.
Mvh Ole Tietze

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:25

Kære Ole
Du er da vist lidt beskeden når du kalder Rondo plast et mindre genanvendelsesfirma i Sverige! Rondo har jo i hvert fald ikke små ambitioner, jeg citerer lige fra Jeres hjemmeside: ” Denna unika kombination har gjort det möjligt för Rondo att lyfta återvunnen miljövänlig plastråvara till en helt ny kvalitets- och branschnivå. Vi kallar det för RondoMetoden”. Det er jo lige der, vi gerne vil ind og understøtte en udvikling. Tilsætningsstoffer er ofte helt afgørende for om en succesfuld genanvendelsesproces kan etableres og nogle gange skal genanvendelsesprocessen faktisk også gerne kunne fjerne fx brandhæmmere, før plasten genvindes til en fornuftig kvalitet. Et godt eksempel er EPS. Derfor er vi også glade for, at du som repræsentant for (en) af nordens største compounderingsvirksomheder finder forslaget interessant.
Mange tak for dine kommentarer
mvh
Mikkel

Jonas Nedenskov (Miljøchef, ARC)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:32

Som affaldsindsamler og forvalter af affaldets ressourcer oplever vi store udfordringer ifht. at sikre, at plastaffald kan holdes i cirkulation. Vi oplever, at sammensatte (fysisk og kemisk) produkter og beskidte affaldsfraktioner er nogle af de største udfordringer. Vi ser derfor et stort behov for, at affaldsfasen tænkes ind allerede i designfasen og at der udvikles robuste teknologier, der kan upcycle de beskidte plastfraktioner.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:15

Kære Jonas
Mange tak for din kommentar. Vi er glade for din interesse i vores aktivitetsforslag.
Vi ser frem til at arbejde på løsninger af de udfordringer du nævner bl.a. omkring upcycling af beskidte plastfraktioner i løbende dialog med ARC, når aktiviteten starter.
Mvh
Mikkel

Jan Kyster Madsen (Administrerende direktør, SP-EXTRUSION)
Fredag d. 25/5-18 kl. 08:52

Som produktionsvirksomhed, er det et kærkommet tiltag, at der kommer fokus på håndtering, samt en langsigtet strategi for oparbejdelse af en værdiskabelse gennem genanvendelse af plast.
Det kræver fokus på områderne Analyser - design fra start - samt mærkning.
I den sidste ende drejer det sig om at vi alle tager ansvar.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:23

Kære Jan
Mange tak for dine kommentarer. Vi ved at SP-Extrusion i mange år har haft fokus på at anvende sorteret og genanvendt plast, hvor det kan betale sig. Det er imponerende, at I anvender husholdningsaffald til containergulve og kabelskrot til terrasseplanker, og at I har vist, hvordan udstyr kan opbygges til at behandle sådanne fraktioner. Vi håber, at kunne samarbejde fremover mod løsninger, der understøtter industrier som SP Group med meget store volumenproduktioner. Vores forudsætning er, at værdiskabelse er nøglen. Og værdiskabelse skabes når genanvendt plast opnår kvalitet, som ligner nyvarer. Det demonstreres jo hver dag af genanvendelsesvirksomheder som AVL, der aftager produktionsspild fra specifikke plasttyper. Værdiskabelse opnås også, når markedet for genanvendt plast garanterer en stabil forsyning af de typer af plast, som virksomhederne efterspørger. Og ja, mærkning vil blive ekstrem vigtig og en parameter, når diskussionen om producent ansvar for alvor går i gang. Her må det alt andet lige blive en stor fordel, at kunne vise, at ens produkter faktisk genanvendes.
Mvh
Mikkel

Conny Hanghøj (Projektleder, Videncenter for Fødevareudvikling)
Søndag d. 27/5-18 kl. 10:24

Der er blandt både emballageproducerende virksomheder og virksomheder der anvender plastemballage, stor interesse for flere bæredygtige emballage ordninger, herunder plastemballage. Derfor er det vigtigt for både miljø og økonomi at der sættes fokus på genanvendelse af højværdiplast.
I VIFU ser vi frem til at kunne være med til at formidle denne ny viden, samt være en aktiv partner i at få udviklet en bæredygtig emballage som kan anvendes i virksomhederne.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:08

Kære Conny
Det er også vores opfattelse, at mere bæredygtige løsninger efterspørges i stigende grad. Det er sikkert en kombination af forbrugerne ændrede præferencer, som ændrer markedsefterspørgslen, men også den helt nærliggende grund, at virksomhederne ganske enkelt syntes det er en rigtig vej at gå. Et videncenter som VIFU spiller en vigtigt rolle i videnformidlingen, så vi hilser jeres tilsagn om samarbejde velkomment. Tak for din kommentar.
Mvh
Mikkel

Jonas Pagh Jensen (HSE Specialist, Siemens Gamesa Renewable Energy)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:20

Som en virksomhed, hvor bæredygtighed er i højsædet, og hvor ambitionen er, at levere grøn energy til nuværende og kommende generationer, så er ressource-agendaen også meget interessant for os. Vi ser derfor positivt på, hvis der både strategisk og operationelt kan arbejdes med de nævnte forslag, og ser, at det kan skabe værdi. Særligt er det interessant at se på hvilke potentialer der er i alternativer, som bio- og fiberbaserede materialer - sålænge at de udfordringer, der er relatereret hertil tages i betragtning, så man ikke blot flytter udfordringen fra A til B.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:38

Kære Jonas
Mage tak for kommentaren. Det er fantastisk at vide, at Siemens Gamesa Renewable Energy har et fokus allerede på operationelt niveau. Vi har tidligere arbejdet sammen i GENVIND projektet rettet mod direkte genanvendelse af udtjente kompositmaterialer fra vindmølleindustrien. Dine kommentarer om en reel vurdering af alternativer til GFRP og CRFP materialer er yderst relevante, og vi følger meget gerne op med Jer direkte.
Mvh
Mikkel

Arne Hammer (Fabrikant, FARUSA emballage)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:21

FARUSA emballage har samarbejdet med Teknologisk Institut Emballage i gennem mange år. Omdrejningspunktet har været bæredygtig substitution af detail- og transportemballager af forskellig art. Vi hilser dette projektforslag velkommen og ser gerne at TI kan fortsætte med at arbejde med bæredygtig emballage udvikling, med udgangspunkt i fiberbaserede løsninger.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:42

Kære Arne
Tak for din kommentar. Den meget nærværende dagsorden om plast er naturligvis meget vigtig, men dine bemærkninger giver anledning til at huske på, at der i mange tilfælde kan findes gode bæredygtige løsninger – f.eks. i biobaseret fiber. En fortsat teknologisk udvikling af disse – som FARUSA har deltaget i gennem en årrække sammen med Teknologisk Institut – betyder, at f.eks. avancerede coatingsteknologier, hurtige støbeprocesser mv. kan vinde indpas og muliggøre emballager med egenskaber, som for få år siden syntes uopnåelige. Det arbejde forsætter vi gerne sammen med FARUSA og andre udviklingsorienterede virksomheder fra emballagebranchen.
Mvh
Mikkel

Anders E. Daugaard (Assoc. Prof., Chem. Eng. Technical University of Denmark)
Mandag d. 28/5-18 kl. 19:14

Det er bestemt interessant at undersøge mulighederne for at rense plasten og udvinde et renere produkt fra genanvendt plast. Det er utroligt vigtigt at det er muligt at anvende plast af forskellig renhed, som vi ikke umiddelbart kender kilden til, og få det genanvendt til nye produkter. Specielt udfordringerne omkring både tilsigtede og ikke-tilsigtede additiver vil være interessant at undersøge og etablere tekniske løsninger, der kan sikre en bredere genanvendelse. Den analytiske udfordring i at analysere genanvendt plast og specielt sporstoffer fra tidligere anvendelser, vil også være utroligt interessant og kunne bidrage til at opgradere kvaliteten af den plast der bliver genanvendt.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:39

Kære Anders
Mange tak for kommentaren. Der er ingen tvivl om, at du peger på en central udfordring omkring tilsætningsstoffer – lige fra indfarvning, over blødgører, brandhæmmere, stabilisatorer, proceshjælpestoffer til ”legacy chemicals”, der overlever gennem genanvendelsesprocessen, selv om de er udfaset i fx Reach lovgivning. Vi håber vi kan samarbejde omkring nogen af disse problemstillinger.
Mvh
Mikkel

Peter Reimer (Innovative & sustainable packaging advisor, Pack Design)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:44

Det er et meget relevant og højaktuelt projekt. Et vigtigt skridt mod en cirkulær plastøkonomi. Pack Design arbejder med emballagedesign og rådgivning om bl.a. udviklingen indenfor bæredygtig emballage - med særligt henblik på forbrugere og retail. Jeg håber, at indsigterne fra dette spændende projekt også når ud til forbrugerne i "øjenhøjde". Forbrugernes holdninger til bæredygtig emballage og korrekte affaldshåndtering er et meget vigtigt led i den cirkulære plastøkonomi.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:07

Kære Peter
Tak for din kommentar. Det er bestemt meningen at projektets resultater skal være synlige for forbrugerne. Som du selv anfører drives markedet i høj grad af forbrugernes holdninger, og plast er jo som bekendt ikke populært hos forbrugerne, skønt det er et formidabelt materiale til f.eks. fødevareemballage. Den cirkulære økonomi drives primært frem af makkerskabet mellem lovgivning og forbrugerpræferencer. Lovgivningen er ved at komme på plads, men forbrugerne skal fortsat orienteres om nye mere bæredygtige muligheder.
Mvh
Mikkel

Søren Bjerre (Divisional Supply Chain Manager, Trioplast Nyborg)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:21

Trioplast Koncernen producerer ca. 200.000 tons pe-film årligt, heraf er 50.000 tons baseret på genanvendt plast.
Vi har mange års erfaring med indførelse af genanvendt plast i vor produkter.
Trioplast Nyborg indkøber og forarbejder ca. 20..000 tons brugt plast emballage og genanvender det i ca. 40 % af den samlede pe-produktion. Trioplast arbejder tæt sammen med leverandørene om kildesortering og kvalitets gruppering så en målrettet genanvendelse i de mest optimale produkter kan sikres..
Trioplast bidrager til mindre emballage forbrug gennem udvikling af tyndere og stærkere folier.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:09

Kære Søren
Tak for kommentaren. Trioplasts erfaring på anvendelse og kvalitetsgruppering vil vi meget gerne kunne trække på i sammenhæng med nye teknologier til genanvendelse.
Mvh
Mikkel

Rasmus Grusgaard (Innovationskonsulent, Plastindustrien)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:36

Som brancheforening for de danske plastvirksomheder kan vi i højeste grad bakke op om projektet.
Projektets aktivitet nr. 1) omkring genanvendelse af plast er en af de vigtigste dagsordener for vores forening og mange af vores medlemmer, heriblandt AVL o.a. som har kommenteret tidligere. Her er der netop behov for teknologier og strategier, der kan bidrage til at opnå renere - og mere ensartet - kvalitet. Dette skaber højere værdi af det genanvendte materiale og muliggør langt større anvendelsesmuligheder.
Projektets aktivitet nr 2) omkring bio- og fiberbaserede materialer er et af de andre vigtige områder i plastens grønne omstilling og også genstand for stor interesse fra vores medlemsvirksomheder.
Begge områder rummer potentiale for såvel nye produkter og forretningsområder for både etablerede plastvirksomheder og nye opstartsvirksomheder.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:10

Kære Rasmus
Mange tak for støtten og kommentarerne. Det er meget vigtigt for os. At I som brancheorganisation kan bakke op og dokumentere, at der faktisk ikke er nogen virksomheder i branchen, der ikke har fokus på genanvendelse, genbrug, og bæredygtige alternativer. Vi håber, at få mulighed for at inddrage Plastindustrien i en aktiv rolle i forhold til projektet – og gennem projektet, at kunne understøtte Plastindustriens aktiviteter.
Mvh
Mikkel

Laust Ejstrup (Marketingchef, Randers Tegl A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:01

Som storforbruger af plast til både produkter og emballering ser vi et stort potentiale i aktivitetsforslaget. En langsigtet, strategisk grøn indsats inden for dette område er ikke alene en gevinst for vores konkurrencekraft på den korte bane. Det er samtidig en miljømæssig nødvendighed, der kan sikre afgørende konkurrencefordele i forbindelse med et stigende globalt fokus på plastrelateret forurening.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:07

Kære Laust
Tak for dine betragtninger. Det er meget glædeligt, at du ser sammenhængen mellem en strategisk indsats og øget konkurrencekraft. Vores omverden – både i EU og det øvrige verden – ser naturligvis også disse muligheder, og på Teknologisk Institut ved vi, at nogle af de store globale aktører allerede har været i gang længe. Derfor er det det vigtigt at vi i DK også udvikler os – der er ikke rigtigt noget alternativ.
Mvh
Mikkel

Lasse Bastholm (Marketing Manager, Lundberg Tech)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 23:13

Dette forslag er noget vi kan se muligheder i. Vi levere spildhåndteringsudstyr til plast og emballage industien, der kan anvendes til recirkulation af blandt andet plastmateriale. Vores spildhåndteringsløsninger understøtter håndtering af naturlige plast alternativer så som bioplast, kompositter og fiberbaserede materialer.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:11

Kære Lasse
Mange tak for kommentaren. Det er meget aktuelt, at Jeres spildhåndteringssystemer allerede er designet til at håndtere såvel traditionelle plasttyper, som bæredygtige alternativer fra bioplast til fiberbaserede materialer.
Mvh
Mikkel

Morten V. Ørsnæs (Lead Material Specialist - Polymers, GRUNDFOS Holding A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:31

Grundfos udvikler og producerer højkvalitestprodukter med lange levetider, ofte til relativt krævende miljøer. Disse produkter er ofte afhængige af plastkomponenter, fremstillet i materialer, som er forstærkede og optimerede med additiver for at kunne leve op til kravene.
Samtidig ønsker Grundfos at bidrage til en mere bæredygtig udvikling i verden. I mange år har fokus været på reduktion af energiforbrug, men i fremtiden bliver en bæredygtig anvendelse af øvrige ressourcer, herunder materialer og deres bestanddele, af meget stor betydning. Umiddelbart synes det oplagt at genanvende såvel eget procesaffald, som komponenter, der retursendes fra markedet, men de høje kvalitetskrav og den nedbrydning, som materialerne udsættes for i markedet, gør det ikke let.
Alle tiltag, som bidrager til at undersøge, afklare og udvikle mulighederne for at genbruge højværdiplast til nye produkter er derfor mere end velkomne og har vores fulde støtte.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:11

Kære Morten
Tak for støtten og kommentarerne. Grundfos’ erfaring omkring de udfordrende krav til materialets kvalitet og egenskaber i krævende miljøer er samtidigt koblet til anvendelse af plast af særlig kvalitet og i en prisklasse, hvor selv mindre volumener kan have tilstrækkelig værdi til at udvikle genanvendelsesprocesser. Samtidig er vi til fulde klar over Grundfos’ dedikation til en bæredygtig udvikling både gennem produktsortimenter og gennem take-back ordninger organiseret af Grundfos Recycling.
Vi håber også at kunne trække på Jeres erfaringer og viden.
Mvh
Mikkel

Chirag Kareliya (Product Manager, Vestas Wind Systems)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:35

Reducing product waste, and increasing recyclability is bound to be high on the agenda of any wind turbine manufacturer, given the significant usage of advanced plastics. At Vestas, we have supported such initiatives in the past, and will continue to do so, given our mission to lead sustainable development. This project has a potential to support such sustainable development goals, to the benefit of the entire wind insustry, and the planet.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:20

Dear Chiraq
Many thanks for your comments - they are much appreciated. We definitely hope to service the Wind Energy industry by the end of the day – and to work with you to develop the right technologies.
Best regards
Mikkel

Ditte Lysgard Vind (Direktør, Lendager TCW)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:56

Super vigtigt projekt. Efterspørgslen er der men vi skal have accelereret teknologiudviklingen og struktureret marked og infrastruktur til at kunne implementere i skala. DK har et stort potentiale på tværs af værdikæden for at gå forrest og skabe fremtidens globale løsninger. Det vil dette projekt være en vigtig spiller i at sikre.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:24

Kære Ditte
Mange tak for kommentaren. Det er rigtigt vigtigt for os, at få støtte fra virksomheder - der i den grad har engageret sig i bæredygtighedsdagsordnen - som Lendager Group har. Vi håber, at få mulighed for at arbejde sammen med Jer i projektet.
Mvh
Mikkel

Lasse Lind (Direktør, Rönström)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:37

Et interessant forslag til projekt med gode perspektiver for miljørigtig produktion af fremtidige plastprodukter. Rönström arbejder med udvikling og produktion af produkter i bionedbrydeligt/komposterbart plast. Hvor der i dag anvendes både biobaserede og oliebaserede råvarer, er det håbet, at der i fremtiden udvikles bæredygtige og brugbare alternativer kun baseret på biobaserede materialer.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:03

Kære Lasse
Mange tak for kommentaren. Ja, det er rigtigt vigtigt at vi ikke glemmer de overordnede målsætninger. Der er meget plast i cirkulation – og det er en ressource, der skal genanvendes. Deraf det ene fokus for projektet. Men plast er stadig et letvægtsmateriale, der vil få større og større indpas i alle vores produkter – tænk bare biler og transport i øvrigt. Af mange grunde kommer vi derfor aldrig i en fuldstændig cirkulær genanvendelses cyklus. Der skal tilføres nyvarer. Og her er vi helt enige – den må meget gerne være biobaseret. Og vi skal gerne begynde, at øge brugen og dermed produktionen af bioplast nu. I øjeblikket udgør biobaseret plast ca. 1-2 % af den samlede plastproduktion. Hvis det skal øges, så er det fordi, der skabes efterspørgsel efter produkter i bioplast – men også i andre alternative materialer som biofibre. Det er vores andet mål, og vi håber bestemt, at kunne samarbejde med Jer også i fremtiden.
Mvh
Mikkel

Hans Petersen (Direktør, Danpor A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:04

Genanvendelse af plastaffald i EPS

Danpor A/S producerer EPS (Ekspanderet PolyStyren) og har en stor interesse i genanvendelse samt anvendelse af nye typer plastråvarer baseret på fornybare ressourcer.

Plastaffald kan i et vist omfang genavendes i produktionen af EPS. I ny-producerede byggematerialer kan op til 12 % plastaffald genanvendes i materialer til byggeindustrien. Genanvendelse kræver dog høj disciplin ifm sortering af det brugte EPS.

- EPS m/ HBCD skal destrueres, således indhold af HBCD i genanvendelsen absolut minimeres.
- Beskidt EPS skal frasorteres og evt. rengøres.
- Øvrige plastformer (PP-plast, XPS m.fl.) skal frasorteres.

Hele processen ifm sortering kræver personhåndtering, og det er derfor vigtigt, at dette sker på en miljørigtig måde således genbrug ikke bliver en større miljøbelastning end fremstilling af nyt produkt uden indhold af plastaffald.

Som alternativ til EPS indeholdende plastaffald, vil de kommende år byde på nye miljørigtige råvaretyper.

Vi synes, at der er rigtig gode perspektiver i dette projektforslag, som passer rigtig godt til vores virksomheds strategi og fremtidsplaner for øget genanvendelse og miljørigtig produktion.

Danpor A/S
Hans Petersen

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:02

Kære Hans
Tak for dine kommentarer på såvel udfordringen og mulighederne i genanvendelsen af EPS samt den interessante konstatering, at fremtiden vil byde på nye miljørigtige råvarer. EPS er bestemt et af fokusområderne for vores projektforslag – og genanvendelse er jo demonstreret overbevisende. Fødevarekontaktmateriale er også et issue her, når genanvendelsen kræver styr på at ressourcen ikke opblandes med ikke fødevarekontaktmateriale. Vi ser typisk en delvis nedgradering til sort eller gråt EPS fra mekanisk genvundet EPS, der genopskummes eller kværnes op og blandes med nyvarer. Så vi er helt enige, der er nok at tage fat på, når det kommer til EPS.
Mvh
Mikkel

Camilla Haustrup Hermansen (Direktør, Plus Pack)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:46

Der er behov for projekter som dette i Danmark. Projekter, der kan være med til at vise vejen frem ved at belyse og fremme udviklingen af teknologiske løsninger, som kan sikre en øget genanvendelse af eksisterende plastmaterialer og understøtte udviklingen af nye, bio-baserede og - forhåbentligt mere - bæredygtige materialer, der kan levere den nødvendige funktionalitet, kvalitet og sikkerhed, som emballage til fødevarer i særlig grad kræver. Potentialet er kæmpestort, og opgaven for længst lagt i rammer af både FNs Verdensmål og EUs plaststrategi. Lad os rykke sammen nu og i fællesskab søge de mest bæredygtige løsninger. Vi ser spændende forretningsmæssige perspektiver i projektet og det er vores vurdering at strategiske partnerskaber på tværs af værdikæder, vidensinstitutioner, NGO’er, offentlige og private virksomheder er vejen frem. Plus Pack designer, udvikler, producerer og sælger emballageløsninger til den globale fødevareindustri. Vi arbejder i flere materialer, herunder også forskellige typer af plast og støtter derfor op om dette projekt. For os at se handler det om at sikre Danmark en førerposition på området og øge vores fælles konkurrenceevne. Med venlig hilsen Camilla Haustrup Hermansen (Direktør og medejer, Plus Pack)

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:30

Kære Camilla
Mange tak for dine kommentarer og din støtte. Vi er så fuldstændig enige i, at strategiske partnerskaber på tværs af værdikæder og med inddragelse af alle aktører midlet, der kan sikre, at dansk industri får et afsæt for at være førende på bæredygtighedsområdet – til glæde for hele industriens konkurrenceevne. Plus Pack ligger centralt i netop behovet for at kunne genanvende fødevareemballage. Du fremlagde ”Designmanualen for genbrug og genanvendelse af plastemballager til privat brug” udviklet i Plastindustriens partnerskab for ”Forum for cirkulær plastemballage” på #Plastdag18. Her nævnte du, at 80 % af emballagens miljøaftryk bliver fastlagt i designfasen. Med flere og bedre løsninger, der sikrer større værdi i genanvendelse, kan designprocessen forhåbentlig optimeres og skræddersyes til både produktets funktionalitet og dets genanvendelighed. Vi håber, at det arbejde, plastindustrien satte i søen kan fortsætte i mange regi, men også med aftryk af den aktivitetsplan, vi her har skitseret.
Mvh
Mikkel

Jonas Åbo Mortensen (Projektleder , Teknik- og Miljøforvaltningen, København Kommune)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:55

Projektet har en ambition om at højne kvaliteten i genanvendelsen af plast. Dermed tager man fat i en højaktuel problemstilling, som skal løses i fællesskab - bl.a. gennem teknologiudvikling og samarbejde på tværs. Et spændende projekt med masser af innovationshøjde.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:30

Kære Jonas
Tak for kommentaren. Ja det er højaktuelt for alle aktører på tværs af brancher og organisationer. Vi håber meget også at kunne samrbejde med Københavns kommune og ARC i projektet fremover.
Mvh
Mikkel

H.E. Amerley Ollennu Awua-Asamoa (Mrs.) (Ambassador , Embassy of Ghana - Copenhagen)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:19

The European Union has within this week proposed drastic measures to resolve the plastic waste problem that Europe is currently facing. In Denmark, several political parties, supermarket chains, and ordinary citizen groups are proposing regulatory measures for stopping the production and use of plastic in packaging. For several years now, my country, Ghana, has been aware of the emerging plastic waste problem that the country faces. The evidence is everywhere – on the beaches, gutters, rivers, forests, farms, schools, hospitals, etc. It has become impossible to keep our city streets clean from plastic waste in spite of tremendous efforts being made by voluntary organisations and ordinary citizens.

It therefore stands to reason that any research efforts to develop a replacement for plastic packaging will be most beneficial, not only for Denmark but for the world as a whole. The Government of Ghana has expressed an interest in working with DTI to develop packaging that can be made from our natural biomass resources, especially, waste from agriculture and food processing. Until such nature-based biodegradable packaging is developed, countries like Ghana will be unable to enforce laws that restrict the use of non-degradable plastics.

We therefore fully support the proposal from DTI to develop "High Value Plastics - Recycling and Sustainable Substitution".

H.E. Mrs. Amerley Ollennu Awua-Asamoa
Ambassador
Embassy of Ghana - Denmark
Egebjerg Alle 13
2900 Hellerup
Denmark

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:32

Your Excellency, Ambassador Amerley Ollennu Awua-Asamoa

We are very honoured that you have taken time to comment on our proposal “"High Value Plastics - Recycling and Sustainable Substitution".

Three years ago DTI organised a seminar for African Ambassadors at DTI to discuss areas for cooperation. The one area that all of them supported was to help Africa develop suitable alternatives to plastic for packaging as every country on the continent now faces a plastic waste problem. In January 2016, the Executive Board of DTI paid a working visit to Ghana to identify potential areas for project collaboration. Again the issue of plastic waste and the need for alternatives was raised by all the Ministries and organisations we visited. Even though our proposal is for national funding, the expectation is that the results from this project will be useful to Ghana and Africa as a whole. We look forward to your continued support.

Yours faithfully

Mikkel Agerbæk
Executive Vice President, Materials

Martin Spanggaard (CEO, EyeCular Technologies)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:41

EyeCular Technologies er en spin-out virksomhed fra DTU, der søger at bidrage til en fremtidig bæredygtighed i energiforsyning. Vores forretningen er baseret på et super innovativt produkt hvis vi selv skal sige det, og heldigvis er blandt andet Verdensnaturfonden enige med os, hvilket de beviste ved at hædre EyeCular med deres Climate Solver Award 2016. Den centrale og patenterede del af vores produkt, er baseret på en højværdiplast (ETFE). Så mens global opvarmning i vores øjne er klodens største udfordring lige nu, mener vi også at håndtering og genanvendelse af plastaffald, nødvendigvis må være en af de tætte efterfølgere. Vi støtter derfor det beskrevne projekt, der også kan sikre en bæredygtighed i plastressourcen.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:26

Kære Martin
Mange tak for kommentaren. Det er af stor betydning for os, at virksomheder, der fremmer innovative energiteknologier også ser ressourcedagsorden på materialesiden som betydningsfuld, når den samlede bæredygtighed af Jeres produkt bedømmes. Det er en fantastisk anbefaling, at Verdensnaturfonden hædrer Jer og I er et godt eksempel på, at plast kan være en del af en bæredygtig helhedsløsning. Samtidigt er det jo vigtigt, at funktionaliteten kun kan opfyldes med en højværdiplast som ETFE. Igen tak for kommentaren.
Mvh
Mikkel

Sverre Simonsen (Director, VELUX A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:59

VELUX har en ambitiøs strategi omkring bæredygtighed og cirkularitet. Vi anvender allerede i dag i stort omfang fornybare råvarer og råvarer med recyclede materialer, f.eks. udelukkende FSC/PEFC certificeret træ. På råvarer som aluminium, glas o.a. findes der allerede etablerede recycling miljøer, mens det endnu er vanskeligt at finde recyclede polymerer med veldokumenterede, og konstante egenskaber.
VELUX arbejder på at genanvende eget procesaffald og end of life produkter, fra markedet, men de høje kvalitetskrav og lange levetider af vores produkter er en udfordring. VELUX støtter derfor dette projekt fuldt ud.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:28

Kære Sverre
Tusind tak for støtten. Vi tillægger din kommentar stor betydning, fordi vi ved, at bæredygtig spiller en central strategi hos Velux som en global leverandør af indeklima og vinduesløsninger. Når en virksomhed som Velux har svært ved at finde de rigtige genanvendte polymerer med den rigtige kvalitet, bliver udfordringen for en mindre virksomhed utvivlsomt meget større. Specielt fordi danske virksomheder med høje produktionsomkostninger nødvendigvis må kunne levere veldokumenterede kvalitetsprodukter for at kunne opnå den rigtige konkurrenceevne. Jeres støtte er derfor meget væsentlig.
Mvh
Mikkel

Andrew (International Programme Coordinator, Crossing Borders Denmark)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:56

Interesting project. I was not long ago in Kampala - Uganda, and the sight of plastics on the streets is terrifying. Something in the direction of such innovations needs to happen urgently for the country to contain the problem. Looking forward to seeing the project results in the future.