Hav, vand og klimamål 2030

Senest opdateret d. 13/1-2021
DHI
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Transport
Jacob Tornfeldt Sørensen
Digital Lead

Digitale tvillinger, operationelle services og pålidelige data baseret på DHI’s viden om hav og vand bidrager til mere havvindenergi hurtigere samt til større energi- og ressourceoptimering af vandsektoren og sikker maritim transport

DHI samler i ”Hav, vand og klimamål 2030” udviklingen af de digitale og teknologiske ydelser, der direkte bidrager til drivhusgasreduktion og derigennem til opnåelse af Danmarks klimamål i 2030. Disse aktiviteter dækker nye digitale ydelser til offshore vindenergi samt energi- og ressourceoptimering af såvel vandsektoren som maritim transport og operationer til havs. Potentialet for eksport af de nye digitale vand- og energiteknologiske løsninger i EU og resten af verden er stort og vil kunne bidrage til ikke bare dansk, men også international drivhusgasreduktion samt bidrage til vækst og skabelse af danske arbejdspladser.

Indsatsområdets delmål omfatter følgende:

1. Let tilgængelige digitale ydelser, der hurtigere kan give et bedre designgrundlag til havvindenergianlæg og forbedre datagrundlaget til planlægning, drift og vedligehold
2. En digital tvilling af renseanlæg rettet mod energi- og ressourceoptimering, øget automatisering af sensorintegration og samspil med indløb af spildevand og nedstrøms recipienter
3. Operationelle dataservices, som udnytter nye datakilder og modeller til at øge energieffektiviteten af skibe, støtte omstillingen til grønne brændstoffer og den spirende maritime autonome navigation
4. Hybride testfaciliteter til energi-, vandbygnings- og transportsektorerne, der skaber nye løsninger til design og planlægning ved at kombinere fysiske modeltestfaciliteter og digitale tvillinger af samme

Aktiviteter for dette indsatsområde

Aktiv

Digital tvilling af renseanlæg 2022

Aktiviteten fokuserer på at etablere en robust, pålidelig og selvjusterende digital tvilling af renseanlæg, som giver operatøren mulighed for at indarbejde scenarier og forudsige tilstrømning til at optimere driften af renseanlægget

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
DHI
Aktiv

Hybride testfaciliteter 2022

Denne aktivitet kombinerer DHI’s domæneviden inden for fysiske modelforsøg og numerisk modellering med henblik på at etablere en ny hybrid testfacilitet for flydende havvindmøller og et screeningsværktøj til hybride test

Under temaerne Energi og energieffektivitet
DHI
Aktiv

Digitale metocean services til grøn omstilling

Aktiviteten leverer bedre metocean data services, der kan understøtte den ambitiøse grønne omstilling inden for havvindenergi og i den maritime sektor

Under temaerne Energi og energieffektivitet og Transport
DHI
Afsluttet

Digitale services til havvindenergi

Aktiviteten leverer bedre metocean data til havvindmølleparker ved at udnytte den støt stigende mængde model- og observationsdata til robust kvantificering af usikkerhed og globale metoder til automatiseret generering af lokalt nøjagtige data

Under temaerne Energi og energieffektivitet
DHI
Afsluttet

Digital tvilling af renseanlæg

Aktiviteten fokuserer på at etablere en robust, pålidelig og selvjusterende digital tvilling af renseanlæg, som giver operatøren mulighed for at indarbejde scenarier og forudsige tilstrømning til at optimere driften af renseanlægget

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
DHI
Afsluttet

Operationelle dataservices for maritim transport

Aktiviteten udvikler metoder, der forbedrer brugen af data om hav og vejr og disses påvirkning af skibes og havnes operationer. Usikkerheder kvantificeres, tilgængelighed øges, nøjagtighed forbedres, og skibscentres tolkning af data effektiviseres.

Under temaerne Energi og energieffektivitet og Transport
DHI
Afsluttet

Hybride testfaciliteter

Denne aktivitet kombinerer DHI’s domæneviden inden for fysiske modelforsøg og numerisk modellering med henblik på at etablere en ny hybrid testfacilitet for flydende havvindmøller og et screeningsværktøj til hybride test

Under temaerne Energi og energieffektivitet
DHI
Aktiv

Inddragelse og videnspredning - hav, vand og klimamål 2030

Aktiviteten sikrer en stærk inddragelse af indsatsområdets målgruppe, der dækker havvindenergi, energi- og ressourceoptimering af vandsektoren og maritim transport, samt transparens og kendskab til de nye services gennem effektiv videnspredning

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Transport
DHI
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.