High Performance Materialer - Revolutionerende produkter med nye materialer

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Mikkel Agerbæk
Direktør

Anvendelse af High Performance materialer vil gøre danske virksomheder i stand til at konkurrere på parametre som avanceret produktion og produkter med intelligente egenskaber. Dette fordrer, at smart design sammentænkes med optimal udnyttelse af materialerne og opskalleres til industriel produktionsskala. 3D printede plast- og metalmaterialer er i fokus sammen med bæredygtige emballager med højtydende barrierelag og kompositprodukter med ekstrem lang og forudsigelig levetid.

Markeds- og samfundsbehov
I overgangen fra traditionel industriproduktion til fremtidens produktionssystemer er avancerede teknologier en nøgleparameter for at kunne fastholde industriel produktion i Europa. Der investeres således stort i EU's forskningsprogrammer på de såkaldte ’Factories of the Future’ (FOF) under ’Leadership in enabling and industrial technologies’ (LEIT), European Commission, Horizon 2020 Work programme 2014-2015, hvori udnyttelsen af nye materialer med forbedrede egenskaber indgår som en væsentlig faktor.

I Danmark har Dansk Industri og DTU sammen med ledende danske virksomheder identificeret nye materialer som en vigtig nøgle til at understøtte vækst og øge industriens konkurrenceevne [DTU/DI: Materialer og processer for industrielle anvendelser, 2012]. GTS-institutternes innovationsfremsyn: ’Avancerede materialer som Key Enabling Technology for vækst i fremtidens industri’ [FI/GTS 2015] konkluderer, at virksomhederne efterspørger avancerede anvendelser af kendte materialer og avancerede fremstillingsmetoder samt har et ønske om at presse materialer til kanten af deres ydeevne.

Aktivitetens primære målgruppe er danske virksomheder med optimerede hightech produkter og processer inden for følgende segmenter: Fødevarebranchen, plastindustrien, metalforarbejdende virksomheder (herunder leverandører til transportsektoren, samt producenter og brugere af skærende værktøjer), proces-, medico-, samt forsvarsindustrien (herunder også leverandører til fly og rumfart).

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Aktivitetsplanen er funderet på laboratorieinfrastruktur og specialistviden opbygget i samarbejde med førende vidensinstitutioner og universiteter i Europa. Aktiviteten understøttes af eksternt finansierede F&U-projekter, og aktiviteterne vil løbende blive justeret i forhold til prioriteringer fremsat af en følgegruppe.

Med udgangspunkt i eksisterende laboratoriefaciliteter og Instituttets stærke industrikobling vil aktivitetens resultater løbende kunne overføres til danske virksomheder allerede i løbet af projektperioden.

Ved nedenstående teknologier og tjenesteydelser forstås indbyrdes afhængige proceskæder. Fx dækker ”Additive Manufacturing” ikke alene 3D Print-processen, men også simulering, design og optimering af produktet, samt kæden af efterbehandlingsprocesser inkl. kvalitetskontrol og dokumentation.

Nye teknologier og tjenesteydelser, der udvikles i aktivitetsplanen:

 1. Udvikling af nye metoder til 3D Print af metalemner - herunder særligt teknologier til fremstilling af strukturerede materialer med lokalt optimerede og stærkt varierende materialeegenskaber
 2. Udvikling af værktøjer, der understøtter produktion af optimalt strukturerede Additive Manufacturingemner (herunder bl.a Simulerings- og optimeringsværktøjer)
 3. Udvikling af teknologier, der muliggør Additive Manufacturing med nye højtydende materialer, der har forbedrede temperatur-, optiske-, elektriske- eller magnetiske egenskaber
 4. Udvikling af simuleringsværktøjer til vurdering af materialegenskaber under fremstillingsprocesserne, fx under ekstrudering eller ved 3D print. Der opbygges et generisk platform for simulering af egenskaber under fremstilling
 5. Rådgivning og kvantitative metoder til vurdering af materialers ydeevne og restydeevne i et operationelt miljø. Fx vedvarende slid af high performance plast- og kompositmaterialer. Herunder også metoder til bestemmelse af lange levetider for plastemner (>25 år).
 6. Fremstilling af brugertilpassede plastmaterialer til avanceret fremstilling af f.eks Additive Manufacturing-materialer i FDA godkendte kvaliteter, nanomaterialer og/eller materialer til disassembly
 7. Udvikling af bæredygtige emballager via pålægning af funktionelle, aktive lag på konventionelle emballagematerialer – f.eks. printning af metalliske lag til reflektorsystemer/susceptorer til brug i mikrobølgeovne
 8. Forbedring af fiberbaserede emballager (papir, pap og træ), således at disse kan erstatte konventionelle materialer til emballering af fødevarer fx via indbyggede gas-, væskekontakt-, samt toxilogiske barrierer, der gør det muligt at bruge genvundne fibre fra eksempelvis aviser til fødevareemballage.

Centrale aktiviteter
Projektaktiviteterne spænder fra materialeudvikling og produktudvikling til skallering af produktionsprocesserne og formidling. Projektets fokus vil løbende blive justeret i forhold til vurderinger fra en industri følgegruppe.

Følgegruppe

 • Fokusering ud fra krav og ønsker fra industrien, samt fra relevante EU fora, herunder European Factories of the Future Research Association (EFFRA) og European technology Sub-platform in Additive manufacturing (AM-Platform)

 Materialeudvikling

 • Udvikling af High Performance Materialer
 • Test og dokumentation af egenskaber via statistisk databehandling, opbygning af levetidsdatabaser og simulering

Produktudvikling

 • Design og funktionsoptimering, livstidsanalyse, simulering af fremstillingsprocesser og produktegenskaber
 • Opbygning af valideringscases

Produktion

 • Produktion af testbatches og low volume produktion
 • Opstilling af kvalitetsparametre og metoder til verificering
 • Skallering af processer til industriel skala

Inddragelse og videnspredning

 • Via fagkonferencer og indlæg i fagblade
 • Via rådgivning og kurser til industrikunder samt master classes for studerende
 • Via Openlab og pilotproduktion med inddragelse af virksomheder, studerende og organisationer
 • Via implementering af state-of-the-art processer hos danske industripartnere
 • Praktisk demonstration, der kan formidle muligheder og egenskaber

Mulige samarbejdspartnere
Aktiviteten opbygges af aktiviteter, der leder mod industriel anvendelse af de nye materialer og produktionssystemer. Der gennemføres demonstrationsaktiviteter i tæt samarbejde med danske virksomheder, og der gennemføres relaterede EU-projekter, således at de nye teknologier og processer udvikles i tæt samarbejde med førende universiteter og videninstitutioner i EU. Resultaterne formidles via samarbejde med udvalgte brancheorganisationer og initiativer som fx MADE. Herudover formidles den opbyggede viden også til professionshøjskoler, erhvervsakademier og fagbevægelsen.

Nøgleord

81 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ingeborg Rosenvinge (cand.merc.jur, Thürmer Tools )
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 10:55

For Thürmer Tools betyder 3D print med high performance materialer, at vi kan udvikle næste generation af gevindværktøjer. Denne fremstillingsmetode muliggør, at vi kan udnytte kombinationer af geometrisk komplekse udformninger, som giver nye og forbedrede konstruktioner. Med teknologien kan vi sikre en fordeling af materialet, som dels giver værktøjerne en forbedret struktur, og dels optimerer værktøjets skærende egenskaber.
Dermed bliver det færdige værktøj betydelig lettere, stærkere og kan samtidig skære i hårdere grundmaterialer end tidligere. Det er afgørende parametre for vores space, wind and offshore kunder.
Det tidsmæssige aspekt i fremstillingsmetoden er også ganske attraktivt. I dag er der lange leveringstider på specialproduceret gevindværktøj. 3D printede emner i high performance materialer kræver ganske lille efterbearbejdning, og giver langt større fleksibilitet i produktionen. Ved anvendelse af denne teknologi, kan Thürmer Tools tilbyde kunder kort leveringstid, som er et stort forspring i hele den europæiske gevindindustri.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 09:54

Det er helt rigtigt at vi kan opnå en langt bedre fleksibilitet i produktionen, og bedre performance med 3D print teknologi. Indsatsen fremadrettet bør også være på nye printbare materialer, og specielt til Space, Vind og Offshore applikationer stiller nye og højere krav til de færdige produkter. Vi hører altid gerne om specielle udfordringer eller præferencer i forhold materialekvaliteterne. Mange tak for din kommentar og støtte til aktiviteten.

Jeremie Pierre Gay (CEO, Create it REAL)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 13:57

For Create it REAL the use of new type of high performance materials is directly in line with our company strategy. In Additive manufacturing, every new material opens a huge area of new application, we currently focus on machine performance and additive manufacturing core technology development and we are always looking for new materials and processes to improve what additive manufacturing can offer. Along the years we have been in close collaboration with DTI (Danish Technological Institute) which has a long experience with additive manufacturing processes and materials, this has proven very useful for us and helped us to focus on the game changing features that this industry needs to enable mass customization.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 09:57

The market of 3D printing is actually exploding, and it is moving from the prototyping to the production but the needs for new materials is more than ever present. Companies request materials more close to their actual specifications, and the future will bring even more functional materials optimized on the micro scale. Thank you very much for your support and your comment here in this forum.

Kurt Due Petersen (3D Manager, Teccluster A/S)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 21:52

Jeg har beskæftiget mig med salg og service af 3D printere i over 10 år og har derfor fulgt udviklingen på tætteste hold. Markedet har udviklet sig eksplosivt og anvendelsesmulighederne udvides konstant. Især med udviklingen af metalprinterne er der åbnet nogle fantastiske muligheder for direkte produktion (Additiv Manufacturing) Den design frihed som 3D print giver er der uanede muligheder for både produktudvikling og produktoptimering.
Med 3D print råder man over multiproduktionsudstyr og ingen tvivl om at det kan være med til reducere den outsourcing af produktion som vi har oplevet i Danmark i de sidste mange år.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 10:06

Det er helt rigtigt set, at teknologien kan være med til at reducere outsourcing af produktion fra Danmark. Det er også en vigtigt parameter, at 3D print, som er en ultrafleksibel produktionskomponent giver større mulighed for SMV’er at skabe nye produkter ved at reducere startomkostninger ved en ny produktion. På denne måde, vil flere opnå succes med deres ideer. Selv om markedet for 3D print vokser, er det mest med de store virksomheder som drivkraft. De mindre kan med denne aktivitet afprøve teknologien gennem for eksempel en pilotproduktion og først senere selv investere i de nødvendige maskiner, når de er konsolideret i deres marked. Så tusinde tak for din kommentar og dit konstruktive indspil.

Pia Kromann (Ingeniør)
Mandag d. 20/4-15 kl. 13:27

Dækker materialerne i punkt 3 både over metal og plastmaterialer?

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 10:00

Både plast og metal.
Det er rigtigt at punkt 3 dækker såvel plastmaterialer som metaller og endda kompositter af forskellig art. Vores udgangspunkt er at fokusere på anvendelse og fremtidige behov udtrykt af danske industrivirksomheder. Udvalget af printbare materialer i dag er begrænset og det er derfor et klart sigte i vores aktivitet at udvide denne pallette. Der skal derfor både fokuseres på printteknologier, som skal tilpasses, som inden for udvikling af nye og mere funktionelle materialer.

Helle Windfeld (Projektleder, Caljan)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 07:43

Vil et simuleringsværktøj bliver udviklet til anvendelse for almindelig trænede CAD brugere?

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 10:02

Formidling og teknologioverførsel er vigtige punkter i disse aktiviteter og derfor er det også vigtigt at flytte viden til industrien. Simuleringsteknikker er en under stærk udvikling for tiden, men det kræver stadig speciel viden og erfaring og kører i dag ikke i almindelige produktionsmiljøer. Derfor fokusere vi på at udvide mulighederne at anvende simuleringsmodeller sammen med printteknikker. Vi forventer dog ikke inden for aktivitetens råderum at kunne sikre anvendelse gennem standart CAD systemer. Vi forventer nok at den direkte brugerinterface skal integreres i maskinproducentens programpakke og ikke udvikles som stand alone software der kræver udbredt support, opdatering og problemretning fra vores side. Vi vil dog altid være behjælpelig med ekspertviden og analyse ved anvendelse af teknologierne på konkrete industrielle udfordringer præsenteret for os.

Christian (Konstruktør, Saxe Process)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 08:07

Vi burger i stigende grad printede emner i vores konstruktioner, da det giver os nye muligheder for at reducere vægt, spare andre komponenter (f.ex. luftfittings) og nedsætte produktionstiden. Som en følge heraf har vil mulighed for at øge vores konkurrenceevne.
Flere muligheder indenfor dette område, som for eksempel andre materialer/egenskaber eller simuleringsværktøjer, vil være gavnlige for vores forretning.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 10:03

Materialeegenskaber og simuleringsværktøjer er områder som begge vil være med til at udbrede anvendelsen og udbyttet af Additive Manufacturing i produktionsindustrien. Selv om 3D printteknologierne i dag er produktionsteknologier mangler vi stadig i vidt omfang informationer omkring levetider og egenskaber. Derfor er kvalitetssikring, test og dokumentation, i takt med øget komponentkompleksitet meget vigtige faktorer der skal være styr på. Simuleringsværktøjer og gode stabile printbare materialer bliver derfor hurtigt forudsætninger for at vi kan få det fulde udbytte af teknologien.

Tobias Rasmussen (Studerende/CAD specialist, Zenvo Automotive)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 12:53

Punkterne 1, 2 og 3 i ovenstående kunne alle hjælpe Zenvo Automotive til at bruge 3D-printing i endnu større omfang end vi allerede gør. For os er optimeringer ift. vægt og styrke af vores emner essentielt, og kan nye materialer, sumileringer eller printe-metoder betyde mulighed for yderligere optimering har det klart interesse. 3D-printing er helt sikkert det mest essentielle produktions- og materiale område for os, da vi arbejder i et så små styktal, at produktionomkostninger ikke er det mest relevante.

Jeg synes dog, at hvis der udvikles på simuleringsværktøjer og højtydende metal-legeringer/plastmaterialer, at det kunne være relevant også at grave dybere i simulering af/forebyggelse mod korrosion i diverse miljøer. Det virker som en overset mulighed.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 13:21

Tak for din støtte til vores foreslåede udviklingsaktiviteter. Det er klart at når printede produkter skal klare sig i en reel anvendelsessituation i konkurrence med traditionelt frembragte produkter bliver viden om og forholdsregler mod slid og nedbrydning, fx korrosion, vigtige. Vi har ikke overset fænomenet, men da korrosion typisk forebygges gennem valg af legering eller ved efterbehandling med fx coating eller overfladebearbejdning ligger emnet i synergi til en af vore andre aktivitetsplaner, nemlig den som handler om Avanceret Materialesubstitution. Du finder den her:
http://bedreinnovation.dk/avanceret-materialesubstitution#sthash.7PD1DV8...
De to aktiviteter arbejder tæt sammen og vil samlet kunne løfte mange af de forhold som implementeringen af avancerede materialeløsninger i dag udfordres af når de skal bringes til bred industriel anvendelse.

Kenneth Hansen (Mechanical supervisor, Lödige Scandinavia )
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 13:33

Vi ser en klar fordel i anvendelsen af strukturerede 3D printede dele. Vil vi kunne udnytte et optimeret styrke/vægt forhold i flere af vores hurtigkørende applikationer. I den totale livscyklus vil forbedres mht. materiale og energi forbrug vil forbedres samt det vil kunne opnås en langt bedre montage- og installationsvenlighed.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 14:10

Det er netop disse fordele og forbedringer vi sigter mod i vores udviklingsaktiviteter. Det er dejligt at høre fra virksomheder, der i deres daglige virke arbejder med disse problemstillinger og også har erfaringer med anvendelsen af 3D print. Montage og installationsvenlighed er måske en overset feature med den designfrihed Additive Manufacturing giver, men den er ikke desto mindre meget væsentlig ikke mindst gennem en produktdifferentiering overfor konkurrerende produkter i markedet. Tak for dit bidrag til debatten.

Philippe Courrier (Senior Specialist, Terma Aerostructures A/S)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 07:24

I aerospace er det altafgørende at komponenter fremstilles så materialet udnyttes mest effektivt. Her er Additive Manufacturing den metode der giver størst designfrihed og den mest effektive struktur. Ved mindre titaniumemner er det ikke urealistisk at metoden kan konkurrere prismæssigt med investment casting. Udfordringen for aerospacebranchen består primært i at få etableret standarder for kvalifikation og pålidelige materialedata på et passende statisktisk grundlag. På sigt vil Additive Manufacturing sansynligvis udkonkurrere spåntagende bearbejdning til fremstilling af flykomponenter samtidig med at prisen på både råmaterialer og maskiner vil gå ned.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 09:47

Udfordringen, som du beskriver den, at få etableret standarder for kvalifikation og pålidelige materialedata på et passende statisktisk grundlag, er naturligvis meget vigtig for aerospacebranchen. Generelt er det et behov som ikke må negligeres i nogen brancher og vi oplever også tydeligt, at netop manglen på viden om levetid og standarder for kvalifikation er den største barrierer for udbredelsen af AM teknikker i produktionsindustrien. Derfor er det også et område som har vores store opmærksomhed og en lang række af de konkrete udviklingsprojekter vi igangsætter sigter netop på at skabe grundlaget for at kunne etablere pålidelige standarder. Ofte må vi også acceptere, at lokale standarder har begrænset værdi og arbejdet på det internationale plan er nødvendigt for at skabe de relevante industristandarder. Et eksempel herpå er Projektet RepAir som er et EU finansieret projekt under 7. rammeprogram hvor vi sammen med store internationale flyproducenter som Boing og Airbus og internationale videninstitutioner med spidskompetencer inden for AM sammen skaber det nødvendige grundlag for at introducere AM-teknologi i flyindustrien.
Tak for dit bidrag, og som sagt er vi meget enige i og opmærksomme på dine betragtninger.

Rasmus Grusgaard (Innovationskonsulent, Plastindustrien)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 11:23

Materialeviden er nøglen til megen innovation og nyudvikling og Plastindustrien finder overordnet set aktivitetsforslaget meget interessant. Den additive vinkel er uomgængelig og avancerede materialer til disse processer, med forbedrede egenskaber - der kan godkendes - er meget relevant.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 11:46

Tak for din støtte til vores aktivitetsforslag. Nye polymerbaserede materialer til 3D printteknikker kan forhåbentlig overvinde en del af de barrierer der i dag findes mod storskalaaccept af teknikken i brancher der er tvunget gennem lange og vanskelige godkendelsesprocesser og hvor kravet til fx en FDA godkendelse kræver at materialevalget er identisk i det godkendte emne og i de senere sprøjtestøbte og masseproducerede emner.
Det er dejligt at Plastindustrien bakker op og ser de store innovationspotentialer der findes såvel i nye avancerede materialer som i nye teknikker til at forarbejde dem til nye produkter.

jens Jørn Pedersen (Manager Mechanics , Bang & Olufsen Automotive)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 12:23

Forbedrede 3D printede emner vil helt klart kunne styrke vores muligheder for at kunne anvende 3D printede emner til pre-validering og verifikation i de tidlige faser før endelige værktøjer fremstilles, det vil øge sikkerheden for at ramme rigtigt første gang og reducerer rettelser og omkostningerne op til produktionsstart.
Yderligere ser jeg en mulighed for at anvende forbedrede 3D parter til det færdige produkt, ved meget små seriestørrelser og specialversioner.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 12:11

Netop det at anvende teknologien i det færdige produkt forventer vi kan give en lang række fordele som ikke kan opnås ved traditionel teknologi, fx optimering af vægt, vibrationsdæmpning, og lyddæmpning. Allerede nu anvendes teknologien i high end HiFi produkter, hvor teknologien muliggør kvalitetsmæssigt meget differentierede produkter. Tak for din støtte og dit bidrag til forslaget.

Rasmus Chr Andersen (Hr, AU/hih )
Torsdag d. 23/4-15 kl. 15:30

Vi er en Gruppe studerende, der arbejder med AM i møbel industrien,
der er med stor interresse at vi læser at der ønskes forskes inden for netop disse kategorier,
i begyndelsen af vores arbejde kiggede vi især på fleksibilitet i et møbel, og hvordan dette kunne opnås ved hjælp af AM. problemet blev dog hurtigt at for at kunne arbejde med kombinationer af lag og komplekse strukturer var det umuligt at komme med et kvalificeret bud på slut produktet, og vi havde derfor ikke ressourcer til at kigge dybere ind i dette felt, her ser jeg en simulator som den i nævner i punkt 2,3,4. værende en stor hjælp.
Når jeg ser de udfordringer som i ønsker at løse fra et udelukkende virksomheds perspektiv bliver det kun mere interresant, et punkt som AM gør muligt er større grad af personlig tilpasning, her ser vi at møbel fabrikanter vil kunne scanne din krop og tilpasse en lænestol så den støtter de rigtige steder mm, dette kræver dog at teknologien hopper et par år frem, og dette virker som et godt sted at starte.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 12:22

Løbende tilpasning er en vigtig feature ved denne teknologi da man ikke er låst til store serier identiske produkter som fx ved plaststøbeværktøjer. Tilpasning giver nogle muligheder for individualisering både drevet af behov som fx proteser eller kosmeser, eller drevet af smag eller funktion som ved at optimere en møbel. Jo større grad af strukturering og individualisering der efterspørges, des mere behov for modellering og visualisering vil naturligt følge. Jeg håber at også vore resultater og et tættere samarbejde med uddannelsesinstitutionerne fremover, ikke mindst de ingeniørmæssige, vil fremme udbredelsen og anvendelse an AM i industrien.

Irina Kazankova (Lektor, Civilingeniør, Aarhus Universitet Herning)
Søndag d. 26/4-15 kl. 23:35

AU Herning ser et stort potentiale i udvikling af nye metoder til 3D printning af metalemner, herunder nye materialeegenskaber og nye simuleringsværktøjer. Dels kan vi bruge denne viden til gavn for vores studerende i forbindelse med undervisning, dels som en del af vores forskning og vidensdeling i forhold til vores samarbejdsvirksomheder. På sigt vil disse nye materialer og metoder kunne medvirke til at øge innovationshøjden i virksomhederne og dermed skabe nye forretningsområder og arbejdspladser.
Vi har flere gange før inviteret repræsentanterne fra Teknologisk Institut til vores Business Development Engineer uddannelse, hvor TI har bidraget til at løfte vidensniveauet for vores studerende og dermed evnen til at skabe forretning.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 12:25

Tak for roserne. Udvikling af ny viden er nødvendigt, men formidling er ikke mindre vigtig. Det er de nye generationer på arbejdsmarkedet som skal bære teknologien videre, og derfor er det også vigtigt at de er ”up to date” for at kunne udvikle fremtidens business model og produkter.

Eskild S. Herskind (Teknisk projektleder , CeramicSpeed A/S)
Mandag d. 27/4-15 kl. 15:21

Hos CeramicSpeed har vi netop lanceret hule 3D printede Titanium tandhjul udviklet i forbindelse med et tidligere projekt. Det har givet anledning til en betydelig opmærksom og en efterspørgsel der langt overgik vores forventninger ift. at det fra starten var tænkt som et rent udviklingsprojekt. Det viser at der er et potential for 3D printede emner inden for high-end cykeludstyr, hvor styrke og vægt er de vigtigste fokuspunkter. Vi ser et særligt behov for udvikling af simuleringsværktøjer tilpasset udvikling af nye emner og værktøjer til løbende kvalitetskontrol. Begge dele for at kunne garantere en høj kvalitet af produkter der sælges i større styktal.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 12:33

Produktion med 3D print er stadig i dag tilpasset til de forskellige virksomheder og deres behov. Der er derfor behov for standardisering, men også et udpræget behov for at stille krav til producenterne af printmaskiner for at sikre den nødvendige nøjagtighed, reproducerbarhed og kvalitetsverifikation on-line. På udviklingssiden er simuleringsværktøjer nok et af de vigtigste områder der mangler fokus. Det er vigtigt at kunne simulere de produkter og produktionsprocesser som indgår i den samlede produktionskæde, men det er endog mere vigtigt at kunne forudsige materialegenskaber gennem analyse af det digitale materiale. Mulighederne for parametervalg er så stort i 3D print teknologi, at vi forudser en kæmpe udvikling i nye materialer, hybrid materialer eller struktureret materialer.

morten fuglsang-philip (materiale og FEM simulerings specialist, oticon)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 16:35

det er et godt projekt med flere spændende vinkler som er relevante for oticon. Vi er meget interesserede i processer der kan udnyttes til at skabe små komponenter med høj kvalitet. her er materialevalg og overfladeegenskaber centralt. Jeg er især interesserede i punkterne 1,5,6 og 7.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 12:37

Tak for støtten til vores aktivitetsforslag. Høreapparater er jo på mange foregangsprodukter for individualisering, og med de muligheder der er i dag bidrager AM teknologien med en række interessante processer til at skabe små komponenter med høj kvalitet.

Kurt Due Petersen (3D Manager, Teccluster A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 14:45

Nu er fokus lige her i denne interessante debat meget på færdige produkter og industriel brug. Men der ligger også et kæmpe potentiale i Healthcare området hvor behovet for individuelle emner er enormt. Det er lige fra hjælpeværktøjer til operationer over til færdige hjælpemidler. Kombineret med data fra 3D scannere (Laser / CT /Optiske) er det muligt med Additive manufacturing at erstatte en lang række processer der indeholder afstøbninger og lignende metoder.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 15:22

Jeg er helt enig. Virksomheder som Milton der designer kosmeser til benproteser er et oplagt eksempel på individualiseringsmuligheder i AM teknologi.

John Sørensen (Adm. Direktør, Schiedel Isokern)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 21:03

High Performance materialer, maksimal udnyttelse af eksisterende materialer herunder optimering af materialekombinationer er den eneste sikre vej frem, hvis vi ønsker at bibeholde og udvikle industriel produktion i Danmark.
Derfor lyder dette projekt rigtigt spændende og det er lige præcis et skridt i den retning vi efter min mening bør tage uden tøven.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 12:40

Tak for din utvetydige støtte. Det er dejligt når virksomheder i den grad er indstillet på at verden forandrer sig og vi hele tiden må arbejde med. At bibeholde og udvikle industriel produktion i Danmark er efter min mening ikke et urealistisk mål, og vi arbejder hele tiden for at det sker :-)

Jesper Servé (Founder, EcoXpac A/S)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 11:10

En stor global udfordring er at udskifte de oliebaserede materialer med ikke forurenende og bæredygtige materialer. Min lille virksomhed, EcoXpac, har gennem det sidste årti arbejdet hårdt på at udvikle fiberbaserede emballager. Vi har valgt at arbejde med papir til erstatning af plast af flere grunde. Papir kommer kun sjældent fra regnskove, men fra store skove, hvor de effektivt omdanner et andet stort miljøproblem, CO2 til træ, der bliver til papir. Gennem de sidste år er det blevet klart at plast emballage er et betydeligt miljøproblem, fordi plast kun nedbrydes ekstremt langsomt. Dette har blandt andet resulteret i enorme flydende øer i de store oceaner.
EcoXpac tror på, at vores papirbaserede emballager ikke mindst vores fiberflasker er en bæredygtig og miljømæssig fantastisk løsning på disse problemer. Fiberflasken er lettere og billigere, mens den belaster miljøet meget mindre. Vi mærker lige nu en global interesse for vores spændende produkt.
Men flasken er endnu ikke udviklet helt færdig. Det er nødvendigt at arbejde en del videre med den barriere mellem væskerne og papiret, der skal gøre papiret væskestabilt, give barriere over for ilt, damp og andre luftarter. Helt fantastisk vil de blive, hvis denne barriere også er effektiv når der anvendes genvundet papir til fremstillingen af flasker. Vi vil gerne fortsætte vores samarbejde med Teknologisk Institut for a løse disse udfordringer.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 15:31

Bæredygtige emballager er nok en af de største udfordringer for specielt fødevare industrien når de økonomiske incitamenter tages i betragtning. Det er jo fantastisk når papir med de rette bæredygtige coatings kan erstatte petrokemiske materialer, og der er i jo rigtig langt. På samme måde kunne der også være gevinster, både miljømæssigt og mht. convenience, hvis emballagen kunne have en aktiv egenskab i tilberedningen og ikke blot være en beholder. Det kigger vi på i samme aktivitetsplan.
Tak for støtten.

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE Manufacturing Academy of Denmark)
Mandag d. 4/5-15 kl. 14:38

MADE støtter dette initiativ. Gennemførelsen og udviklingen af avancerede fremstillingsprocesser og anvendelse af nyt materialeforskning i produktion er afgørende for den fremtidige konkurrenceevne af den danske fremstillingsindustri. MADE’s industrielle partnere viser fortsat stor interesse i at få adgang og støtte til implementeringen af Advanced Manufacturing teknologier, såsom 3D print.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 11:10

Tak for din og MADE's støtte til vores initiativ. Additive Manufacturing står overfor et industrielt gennembrug, det er der ingen tvivl om, og vi er parate til at trække vores del af læsset. Med vores 25 års erfaring i 3D print ved vi hvor barriererne er og dem arbejder vi hele tiden på at nedbryde. Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde i MADE med AM som produktionsteknologi.

Guggi Kofod (CEO // Seniorkonsulent, Rel8 Aps // Inmold A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 21:46

Vi er i Inmold kommet langt med udviklingen af en polerende glas-belægning, som vi ser har store muligheder i kombination med 3D-printede sprøjtestøbeforme - herved kunne etableres en meget hurtig vej til markedet. Der er ingen tvivl om at branchen som sådan udvikler sig primært ved hjælp af materialeforbedringer, og at kendskab til og forståelse af disse er en primær konkurrenceparameter i dag. Opbygning af de foreslåede kompetencer vil være en vigtig styrkelse af Danmark som produktionsland.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 11:12

Kombinationer af ny teknologi åbner muligheder for radikal innovation. Vi er meget interesserede i at snakke med om coatning af printede sprøjtestøbeforme. Denne aktivitet understøtter dette, og vi har fokus på kort vej til markedet. Tak for din støtte.

Jens Hinke (Direktør, Accoat)
Mandag d. 4/5-15 kl. 22:37

I SP Group arbejder vi med plast. Vi sprøjtestøbes, termoformer og overfadebelægger. For os byder projektet på flere interessante muligheder, jeg vil nøjes med at nævne to.
Vi løser ofte opgaver hvor vi erstatter metal med plast, og det kan der være mange gode grunde til, men plastens mekaniske egenskaber sætter begrænsninger. Nye kompositter vil kunne øge anvendelsesområderne.
Når plast skal formes kræves der normalt støbeforme, og ved større emner er der tale om betydelige investeringer, som ikke kan retfærdiggøres ved små serier. Her kan 3D print være en god løsning, både pga startomkostninger og kort leveringstid. Jeg forventer at 3D teknologien udvikler sig eksplosivt indenfor få år. Det er vigtigt at være med fra starten.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 11:16

Tak for din støtte. SP Group er en fremtrædende spiller på plastområdet, ikke kun produktion med også foregangsvirksomhed på forsknings og udviklingsområdet. Vi har gode erfaringer med AM-teknologi til sprøjtestøbeforme, ikke kun pga omkostninger og leveringstid, men også pga mulighederne for designfrihed til optimerede kølekanaler som nedbringer cyklustider markant.

Jens Hinke (Direktør, Accoat)
Mandag d. 4/5-15 kl. 22:37

I SP Group arbejder vi med plast. Vi sprøjtestøbes, termoformer og overfadebelægger. For os byder projektet på flere interessante muligheder, jeg vil nøjes med at nævne to.
Vi løser ofte opgaver hvor vi erstatter metal med plast, og det kan der være mange gode grunde til, men plastens mekaniske egenskaber sætter begrænsninger. Nye kompositter vil kunne øge anvendelsesområderne.
Når plast skal formes kræves der normalt støbeforme, og ved større emner er der tale om betydelige investeringer, som ikke kan retfærdiggøres ved små serier. Her kan 3D print være en god løsning, både pga startomkostninger og kort leveringstid. Jeg forventer at 3D teknologien udvikler sig eksplosivt indenfor få år. Det er vigtigt at være med fra starten.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 11:20

Ud over 3D print teknologien arbejder vi også med optimerede slipbelægninger til sprøjtestøbeværktøjer. Disse indgår som en del af en anden aktivitetsplan nemlig "Avanceret Materialesubstitution" som du finder på dette link:
http://bedreinnovation.dk/avanceret-materialesubstitution#sthash.EfxWYHl...

Henrik W. Olsen (Souschef, Dansk Metal)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 13:49

Jeg finder det rigtigt vigtigt at vi i Danmark har fokus på udvikling af nye metoder til 3D Print og særligt teknologier til fremstilling af strukturerede materialer. Jeg har en tror på at 3D print kan skabe mange nye arbejdspladser i Danmark og at vi kan forventer at 3D teknologien vil udvikler sig eksplosivt indenfor få år, det er derfor vigtigt at vore grundskoler og erhvervsskoler også er med så vi kan få kvalificeret arbejdskraft til at betjene højteknologien.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 19:57

Din pointe er ramt lige i kernen af en af de barrierer vi oplever mod at få ny teknologi implementeret i industrien. Derfor har vi også et klart sigte på samarbejde med og opkvalificering af erhvervsskolernes vejledningskompetence, Heldigvis er dette ikke en vanskelig opgave da vi oplever stor interesse og samarbejdsvilje på netop dette niveau. Det er klart vi må starte allerede på grundskole og erhvervsskole niveau.

Henrik W. Olsen (Souschef, Dansk Metal)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 13:49

Jeg finder det rigtigt vigtigt at vi i Danmark har fokus på udvikling af nye metoder til 3D Print og særligt teknologier til fremstilling af strukturerede materialer. Jeg har en tror på at 3D print kan skabe mange nye arbejdspladser i Danmark og at vi kan forventer at 3D teknologien vil udvikler sig eksplosivt indenfor få år, det er derfor vigtigt at vore grundskoler og erhvervsskoler også er med så vi kan få kvalificeret arbejdskraft til at betjene højteknologien.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:55

Tak for din støtte til vores aktivitet.
Det er min opfattelse at såfremt 3D print skal blive en produktionsmæssig succes skal der udvikles på flere områder. Et væsentligt område er uddannelse, og vi arbejder løbende på samarbejder med grund og erhvervsskoler netop for at lette indgangen af ny teknologi i traditionelle produktions virksomheder.

Michael Nedergaard (Direktør, FocusLink)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 09:51

Helt grundliggende er AM og mulighederne heri særdeles vigtige for den danske konkurrence evne og vigtigheden i at være med i front på udviklingen er altoverskyggende. Jeg mener at forslaget fra TI med succes kunne fokusere endnu mere på det mere "brede" erhvervsliv i forhold til aktiviteter og især sammensætning af følgegruppe. Med meget stor respekt for mange af de ovenstående kommentarer, som kommer fra højt specialiserede virksomheder, så mener jeg f.eks at kommentaren fra SAXE process og anvendelsen af AM i luftfittings indeholder noget vigtigt. Få bragt AM ud i nogle typer af produkter og industrier, som er mere brede i anvendelsen og sæt blandt andet fart i udviklingen ad denne vej - men glem for alt i verden ikke den tætte kontakt til specialisterne i dansk erhvervsliv.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:59

Tak for din støtte. Jeg er meget enig i dine betragtninger. Vi arbejder hele tiden på at dokumentere teknologien i rigtigt produkter. CeramicSpeed med deres Pulleyweels og Ortofon med deres pickups er blot nye eksempler.

Rasmus Stoklund (Erhvervspolitisk konsulent , Dansk Metal)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:47

Spændende projekt og relevant projekt. Avancerede fremstillingsprocesser og anvendelse af avancerede materialer er et afgørende bidrag til industriens fremadrettede konkurrence- og innovationsevne.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:59

Tak for din støtte. Jeg er meget enig.

Peter Madsen (Driftsleder, Naturmælk)
Fredag d. 8/5-15 kl. 11:19

Naturmælk er et lille økologisk andelsmejeri af 31 økologiske landmænd fra Syd- og Sønderjylland. Naturmælk indvejer årligt 30 millioner kg. mælk som forarbejdes til konsummælk, yoghurt, ost og smør, og sælges til detailhandel og food service i både Danmark og på europæiske eksportmarkeder.
Vi ønsker miljøvenlige og bæredygtige løsninger for alle vores produkter og processer. Derfor hilser vi Teknologisk Instituts forslag omkring udvikling af bæredygtige emballagematerialer baseret på papir velkommen.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 18:02

Tak for din støtte. Bæredygtighed er jo en af de vigtigste krav vi vil blive mødt af i fremtiden. Derfor er det vigtigt for os at være på forkant og arbejde med udviklingen af løsninger inden behovene for alvor melder sig. Det er så allerede aktuelt for jer, hvilket blot aktualiserer aktiviteten endnu mere. Tak.

Arne Jensen (Projektleder, BSS)
Fredag d. 8/5-15 kl. 12:17

En vigtig kompentence for at kunne begå sig på f.eks. Big Science markedet.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 18:03

Tak for din støtte og kommentar. Også Big Science markedet har brug for alternative løsninger som optimerer materialeforbrug og funktion.

Hans Nørgaard Hansen (Direktør, Eickhoff & Co A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 14:06

Hos Eickhoff & Co. A/S er vi specialiseret i anvendelse af vandbaserede barrierelag til cellulose-baserede emballagematerialer (heraf 70-80% fødevareemballager). De overordnede mål for os er eliminering af brugen af PE-film, brugen af perfluorerede
stoffer og udvikling af oliemigrationsbarrierer med henblik på at fjerne risikoen for migration af farverester og Perfleurerende stoffer ind fødevareproduktet. Disse mål er Eickhoffs mission og derfor også vores motivation for at støtte op omkring dette aktivitetsforslag fra Teknologisk Instituts. Bevilling af midler til Teknologisk Institut til dette udviklingsarbejde vil styrke og understøtte vores arbejde, samt i fremtiden fastholde vores unikke position på det marked vi opererer i. Vi vil se frem til at samarbejde med Teknologisk Institut omkring dette

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 18:07

Tak for din støtte. Vi vil også glæde os til et fremtidigt samarbejde. Det at du på denne måde konkretiserer behovet og det mulige udbytte af at styrke denne aktivitet på Teknologisk Institut viser tydeligt hvorfor vi skal gå denne vej.

Hans Nørgaard Hansen (Direktør, Eickhoff & Co A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 14:17

Hos Eickhoff & Co A/S har vi specialiseret os i anvendelsen af vandbaserede barrierer til cellulosebaserede emballagematerialer især til fødevarer.De overordnede mål for os er at eliminere brugen af PE film og perflourerende stoffer og udvikle oliemigrationsbarrierer med henblik på at minimere risikoen for migration af affaldsstoffer fra trykprocessen ind i fødevaren. Disse mål er vor mission og derfor også motivation for at støtte op om dette aktivitetsforslag fra Teknologisk Intitut. Bevilling af midler til Teknologisk Institut til dette udviklingsarbejde vil styrke og understøtte vores arbejde og mission, samt i fremtiden fastholde vores position på det marked vi opererer i. Så derfor ser vi frem til at samarbejde med Teknologisk Institut omkring dette.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 18:08

Igen tak for din støtte. Specielt inden for fødevareemballage er behovet stort for nye alternative løsninger.

Richard B. Larsen (Chefkonsulent, DI)
Fredag d. 8/5-15 kl. 15:06

Når vi fra DI's side spørger virksomheder (fra et helt bredt udsnit af brancher), hvilke F&U aktiviteter de har brug for, så er svaret udvikling af avancerede materialeløsninger.

Dette initiativet rammer derfor et centralt punkt for danske fremstillingsvirksomheder.

Initiativet bør hurtigst muligt suppleres af igangsætning af et stort, strategisk vigtigt forskningsprogram i avancerede materialeløsninger.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 18:09

Tak for meget klar og central støtte til vores aktivitetsplan. Jeg er slet ikke uenig i din betragtning omkring behovet for et større forskningsprogram på området.

Inge Kjær Thestrup (Salgschef, Old Fashion Food Technology IVS)
Søndag d. 10/5-15 kl. 13:57

Vores ambition er at udvikle bæredygtig og energibesparende teknologier, der skal få forbrugerne til at genopdage fordelene ved traditionelle/gamle tilberedningsmetoder. Dette gøres ved at kombinere gamle tilberedningsmetoder med nye teknologier. For at dette skal kunne lykkes, skal vi sammen med Teknologisk Institut udvikle aktive og funktionelle materialer og bruge Teknologisk Instituts unikke viden om tilberedning af kvalitetsmad i mikrobølgeovn

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 18:13

Tak for din støtte. Behovene er mangeartede, og det er dejligt at også måltidstilberedning søger inspiration og kompetence i Instituttets tilgang til nye avancerede materialer. Vi vil glæde os til samarbejdet.

Louise Juul Dolmer (Direktør, Landmad.dk)
Søndag d. 10/5-15 kl. 14:16

Landmad arbejder med den grundlæggende idé at åbne lokale butikker rundt om i Danmark, som ved siden af almindelige butiksaktiviteter skal distribuere de lokale fødevarer direkte til forbrugerne. Vores ambition er at anvende bæredygtige emballagematerialer til emballering af vores produkter. Derfor støtter vi op om Teknologisk Instituts udvikling af 100 % papirbaserede emballagematerialer, så vi kan undgå anvendelsen af plast.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 18:15

Emballager uden oliebaseret plast er et mål for et bæredygtigt samfund. Tak for din støtte, vi samarbejder gerne mod realiseringen af vores fælles vision på dette område.

Christian Perti (Lektor, Aarhus University School of Engineering)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:00

Udvikling af strukturerede materialer burde være af største interesse for dansk industri. Her er et område med et potentiale, vi ikke har råd til at overse. De muligheder, der er for fremtidige konkurrencedygtige produkter, er enorm. Udfordringen med at åbne dette marked for industrien er med mine øjne manglen på simulerings- og CAD værktøjer, der muliggør udnyttelsen af dette potentiale.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 18:17

Tak for din kommentar og støtte til vores aktivitet.
simulering og CAD modellering er ligesom selve printteknologien inde i en rivende udvikling. Vi vil gerne holde os på forkant og sammen bl.a. jer på AU bringe det til egentlig anvendelse i industrien.

Søren Svanebjerg
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:18

Et spændende projekt, der har høj relevans for SiOx.
Mvh
Søren Svanebjerg

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 18:18

Kære Søren
Tak for din støtte. Tænker nok der er basis for samarbejder.

Mette Bak-Andersen (Leder af Material Design Lab, Københavns Erhvervsakademi)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 10:08

‘High Performance Materialer - Revolutionerende produkter med nye materialer’ er et projekt vi oplever som meget relevant for vores studerende på Københavns Erhvervsakademi.
Der er en generel stor fokus på 3d print, men for at forstå og udfordre potentialet i additive manufacturing er det nødvendigt at vi ikke kun fokuserer på 3d print, men også på de andre processer.
3d print åbner løbende op for nye materialer der kan bruges, men det er stadig et værktøj, der materialemæssigt er begrænset i forhold til mange materialer. Derfor er det vigtigt at der bliver forsket og udviklet high performance materialer, der kan bruges til additive manufacturing og specielt til 3d print.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:28

Jeg er helt enig i behovet for styrket forskning og udvikling af materialer til 3D print. Ud over at arbejde i kendte materialer med denne nye teknologi findes der et helt uudforsket område i helt nye materialer som ikke har været anvendt i fremstillingsindustrien endnu idet traditionelle forarbejdningsteknologier har gjort det for kostbart eller vanskeligt men som med AM pludselig får en platform som åbner mulighed for kosteffektiv anvendelse.
Tak for din kommentar.

Mikkel Dybro (LP Materials ApS)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:23

Med de enorme investeringer i avancerede materialer på verdensplan er der et tilsvarende behov for styrkning og udvikling af forskning og anvendelse på nationalt plan. For os som opstartsvirksomhed er det afgørende at have effektiv tilgang til ekspertise og teknologier på højeste niveau, herunder fremstilling af brugertilpassede plastmaterialer. Derfor støtter vi 'High Performance Materialer'aktivitetsplanen.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:30

Tak for din støtte. Jeg er helt enig i behovet for at styrke indsatsen på nationalt plan, samt at kunne stille den relevante kompetence og infrastruktur til rådighed for engagerede opstartsvirksomheder.

Peter Alexandersen
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:37

Fra Danfoss side har vi stor interesse i udviklingen af materialer til High Performance. På vores ventil produkter er vi meget påvirket af messingpriserne og de omkostninger der er ved at skulle bearbejde vores produkter frem.
Vores produkter placere sig pt. i et lille hjørne af hvad der pt. er muligt med de råvare som er på markedet.
Vi er yderst interesseret i at se hvad der kan komme ud af disse projekter

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:28

Tak for din støtte. Råvarepriser og begrænsede ressourcer er en vigtig drivkraft i udviklingen af alternativer på såvel materialesiden som produktionsprocesser der minimerer materialespild. Vi arbejder i denne aktivitet på begge og meget gerne i samarbejde med Danfoss

Anne Ladegaard Skov (Lektor, DTU Kemiteknik)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:51

Fra Dansk Polymer Centers (DTU Kemiteknik) side ser vi flere og flere henvendelser fra virksomheder om at presse polymerers performance videre, eksempelvist med hensyn til større temperaturbestandighed. Mulighederne for optimering af polymere materialer er også noget vi implementerer i undervisningen i højere og højere grad, da vores kandidater med netop denne viden er i høj efterspørgsel. Så vi ser projektet som værende rigtigt spændende og yderst relevant.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:25

Tak for din støtte, implementeringen af nyeste viden om polymere materialer i undervisningen understøttes godt af det udvidede samarbejde mellem forskning og industriel applikation. Vi ser os på Teknologisk Institut som naturlig bærer af innovation og udvikling i dette samspil.

Christian Jensen
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:14

For Falck Schmidt Defence Systems is the use and development of high performance materials very important. We are developing high-End product according to customer specification and often is it necessary to use state of the art materials, especially when it comes to military and space application.
3D print in respect to reduced time cycles from idea to prototype is also important parameter, in our daily R&D environment, where we struggle to minimize the influence of long lead items.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:21

Thanks for your comment and support to our suggested plans.

Martin Spanggaard (CEO, EyeCular Technologies)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 21:30

EyeCular Technologies er en spinout virksomhed, hvis forretning er baseret på patenterede løsninger udviklet på DTU.
Vi er dybt afhængige er viden om og udvikling af avancerede plastmaterialer og kompositter både mht. test og analyse, proces. Særligt metoder til bestemmelse af ekstremt lange levetider er vigtigt. Vores kunder ønsker at vi kan sandsynliggøre at vores polymerbaserede produkter, kan bliver udsat for 100 grader varmt vand i + 20 år, mens produktet opretholder sin initiale høje effektivitet. Det er stort set umuligt at finde viden og kompetencer på dette område.
Vi støtter derfor kraftigt op omkring TI forslag "high performance materialer - revolutionerende produkter med nye materialer".