Hightech Pilotproduktion i Danmark (HTPP)

Senest opdateret d. 13/4-2012
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi
Mikkel Agerbæk
Direktør, Materialer og Produktion

Teknologisk Institut vil samle en række af sine stærkeste aktiviteter og faciliteter inden for de af EU definerede Key Enabling Technologies. Hensigten er massivt at skabe innovationskryds imellem ny teknologi og den mere traditionelle teknologi og herigennem søsætte nye virksomheder og generere nye arbejdspladser. Der skabes således en fælles strategisk innovationsplatform, hvor innovative produktionsvirksomheder tilbydes pilotproduktion af fremtidens avancerede komponenter og produkter.

Ny viden og serviceydelser
Teknologisk Institut vil samle en række af sine stærkeste teknologier inden for de af EU-definerede Key Enabling Technologies. Hensigten er massivt at skabe innovationskryds imellem ny teknologi og den mere traditionelle teknologi og herigennem søsætte nye virksomheder og generere nye arbejdspladser. Dette vil blive operationaliseret under en fælles strategisk aktivitet (HTPP), hvor innovative produktionsvirksomheder tilbydes pilotproduktion af fremtidens avancerede komponenter og produkter. Hastighed og fleksibilitet i processen fra prototype til produktion er en afgørende konkurrenceparameter, og aktiviteten skal sikre, at også mindre virksomheder, uden den nødvendige teknologiske infrastruktur, får tilbudt en samlet teknologipalette, som teknologi- og konkurrencemæssigt ruster virksomhederne til de globale udfordringer.
Aktiviteten adresserer gabet imellem universiteternes videnskabelige tilgang og den teknisk videnskabelige forskning, der her og nu kan omsættes til innovativ udvikling af nye materialer, nye processer og nye højværdiprodukter. Aktiviteten adresserer samtidig gabet imellem laboratoriedemonstratoren og nul-serie prototype pilotproduktionen, hvor sidstnævnte er lakmusprøven på, at et nyt produkt kan bringes frem til en økonomisk bæredygtig produktion og efterfølgende markedsføring. Instituttet vil med de foreslåede aktiviteter opbygge den nødvendige viden og udvikle de nødvendige services, som muliggør, at danske virksomheder får en meget lettere vej til afprøvning og implementering af højteknologiske elementer i deres produkter og produktionsprocesser. Specifikt vil Instituttet under aktiviteten opbygge:

 • Ny viden hjemhentet fra internationale institutioner, som i dag har erfaring med at udføre højteknologisk pilotskalaproduktion for industrielle kunder på udvalgte processer. IMEG i Belgien, VTT i Finland, Sintef i Norge og Holst Centeret i Holland er eksempler på GTS-lignende institutter, der i flere år med succes har leveret pilotproduktion til virksomheder nationalt og internationalt.
 • Pilotproduktion på udvalgte områder baseret på den nyeste tilgængelige viden kombineret med eksisterende højteknologiske aktiviteter, således at udviklingsprocessen ikke stopper ved proof-of- concept, men fortsættes til et færdigt produkt.
 • Ny viden om automatisering af avancerede produktionsprocesser.

Aktiviteten bygger således ovenpå Instituttets eksisterende højteknologiske aktiviteter, men kombinerer dem på en ny og nyskabende måde til gavn for danske virksomheder, som ønsker at fastholde kompliceret højteknologisk produktion i Danmark. Dette vil ske gennem en koordineret udvikling af følgende services:

 • Hightech pilotproduktion for virksomheder, der ønsker at markedsafprøve nye innovative produkter med funktionaliteter, der kræver anvendelse af avancerede materialer og processer, der overstiger virksomhedernes eksisterende teknologiske stade.
 • Rådgivning om teknologi- og produktionsudvikling, så der hurtigt og effektivt kan etableres en hightech pilotproduktion i virksomhedernes eget regi.
 • Rådgivning og servicering af virksomheder med strategisk anvendelse af produktdokumentation fra idékoncept til færdigt produkt.
 • Rådgivning og hjælp til opstilling af business case i forbindelse med opstart af pilotproduktion og efterfølgende ramp up til blivende produktion.

Centrale aktiviteter
De centrale elementer i aktiviteten vil være at modne de teknologier, Instituttet i dag er europæisk ledende på til et stade, hvor de tages fra proof-of-concept til egentlig modning af produktionsteknologi dokumenteret gennem enten egenproduktion i pilotskala eller udslusning af produktion til interesseret aftagervirksomhed. Dermed bliver de centrale aktiviteter:

 • Med udgangspunkt i Instituttets eksisterende infrastruktur at klarlægge hvilke muligheder, der kan skabes for højteknologisk pilotproduktion.
 • Screening af danske virksomheder med henblik på kortlægning af potentiale for HTPP.
 • Kampagne rettet mod virksomheder (hightech, SMV og opstart) som kan drage fordel af Hightech Pilotproduktion i regi af Teknologisk Institut.
 • Kortlægning af danske leverandørvirksomheder, der kan indgå i strategiske alliancer i en samlet levering af nye højteknologiske produkter eller delprocesser.
 • Opbygning af centrale kompetencer om produktionsstandarder samt udvikling af koncept til 0-fejls produktion gennem opstilling af parameteranalyse og designspecifikationer.
 • 3-5 demonstrationscases fx med udgangspunkt i afsluttede udviklingsprojekter inden for et eller flere af områderne sensorer, medico, energisystemer, renrumsteknologi, fødevarer og robotteknologi.

Instituttet har et godt indgreb med og indsigt i danske industrivirksomheders behov og problemstillinger omkring udførelse af pilotproduktion, som typisk er sket i forlængelse af udviklingssamarbejde med fokus på materialer eller produkter. På den måde skaber Instituttet gennem sine mange materiale/produkt orienterede udviklingsprojekter en veletableret fødekanal for ny pilotproduktion. Kombineret med en stærk teknologisk infrastruktur og en stor indsigt i state-of-the-art-udstyr gøres pilotproduktion til en naturlig forlængelse og videreudvikling af det teknologiske serviceapparat, som allerede stilles til rådighed for Instituttets kunder.
Rationale for indsatsen
Danske virksomheders produktion af varer i Danmark er af afgørende betydning for den danske velstand. Fortsat dansk produktion i Danmark kræver, at fremstillingsindustrien til stadighed udvikles og innoveres. DI’s vækstpublikation slår fast, at danske produktionsvirksomheder skal leve af højteknologiske produkter med øget funktionalitet og performance fremstillet af veluddannede medarbejdere. Kun på den måde kan danske produkter adressere det attraktive up-market med baggrund i den nyeste teknologi, et højt videnindhold og indbygget høj kvalitet.
Samtidig slår ny DI-undersøgelse fra januar 2012 fast, at de mindre og mellemstore virksomheder er langt mindre kapitalintensive end de store virksomheder. Det resulterer i en lavere produktivitet og vanskeliggør udvikling af nye innovative produkter. For små og mellemstore virksomheder med begrænset kapital, teknologisk infrastruktur og viden om de nyeste front-end nøgleteknologier begrænser disse barrierer muligheden for at få nye produkter introduceret på markedet, skønt idéen som udgangspunkt er bæredygtig. Risikoen tilknyttet pilotproduktionen kan i mange scenarier ikke retfærdiggøre den nødvendige investering, som kræves for helt at udvikle den nye teknologi eller det nye produkt. Herved tabes den innovation – som Danmark i så udpræget grad har brug for – meget tæt ved målstregen. Teknologisk Institut har viden og udstyr, der kan støtte væsentlige dele af en pilotproduktion. En opskaleret massiv indsats fordrer fokuseret videnopbygning og udvikling for at kunne løfte opgaven.
Målgruppen for de udviklede services vil primært falde inden for følgende hovedgrupper:

 1. Mindre teknologitunge virksomheder, som ikke har den fornødne teknologiske infrastruktur eller adgang til kapital, som kræves for igangsættelse af en pilotproduktion af hightech-produkter.
 2. Virksomheder som har deltaget i FoU-projekter, hvor åbenbare produktmuligheder ikke er markedsafprøvet grundet manglende kompetenceadgang i projektkonsortiet.
 3. Hightech-opgaver for etablerede virksomheder. Her har eller udvikler Instituttet high-end-udstyr, som kan anvendes til pilotproduktion.  

Aktiviteten udspringer af en lang række stærke og centrale forskningssamarbejder med danske og internationale forskningsinstitutter. Centralt for denne aktivitet er det tætte samarbejde med en række universiteter. Instituttet har en velkørende resultatkontakt omkring Produktion i Danmark med Institut for Mekanik og Produktion på Aalborg Universitet. Desuden eksisterer et mangeårigt samarbejde med DTU på materialesiden og på renrumssiden. På Aarhus Universitet omfatter samarbejdet tyndfilm- og katalyseområdet. Odense Universitets robot- og automatiseringsafdelinger er alle dybt involverede i Instituttets aktiviteter på robotområdet.
Mulige samarbejdspartnere
Ud over det direkte udviklingssamarbejde med danske virksomheder vil aktiviteterne vil blive gennemført i samarbejde med ovennævnte danske universiteter. Derudover har Instituttet internationalt samarbejder med mere end 50 universiteter og forskningsinstitutter, som alle kan komme i betragtning i større eller mindre dele af arbejdet. Der vil specifikt være fokus på samarbejdet med flere Frauenhofer-institutter i Tyskland, forskningsnetværk i Østrig/Tyskland, Silicon Valley 2.0 og 2020-initiativet i region Øresund (Danmark, Sverige, Norge).

21 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Lightstone
Søndag d. 22/4-12 kl. 12:29

Vi er en snart 5 år gammel start-op virksomhed, hvis produkt - beton med lys og levende billeder - udgøres af en kombination af højteknologi indenfor elektronik (dioder, printkort, strømforsyninger til outdoor) og polymer optik (primært ledeevne,UV- og klima bestandighed), med det mest komplicerede indenfor betonvidenskab, at kombinere styrke med smidighed; det er altafgørende at betonen slutter 100 % tæt omkring de optiske lysledere, hvilket stiller store krav til bl.a. konsistensen og evnen til at selvkomprimere,så ikke skærmen sprænger ved minusgrader eller de optiske fibre ikke deformeres under kraftig varme (hedebølger) men også for at minimere lystabet gennem lederne, bl.a. for at sikre at skærmen kan lyse kraftigere en solen, hvilket ellers gør at man ikke kan se billederne der vises på skærmen.

At sætte en produktion af ovenstående op, som har blot en minimal skaleringsevne, er meget dyrt og dyrere end den sikkerhed vi virksomhedsejere kan præstere overfor banken. Vi er så at sige landet mellem to stadier; vi har et færdigudviklet produkt med store afsætningsmuligheder, og så næste stadie, hvor vi skal investere et større 7-cifret tal for at kunne producere. Vi har endvidere ikke præcis viden om hvordan produktionen skal indrettes, da vi er pionerer indenfor integrationen af de nævnte teknologiområder, og dermed ikke kan finde eksakt know-how og viden om vores specielle behov.
Risikoen for at investere i det forkerte udstyr er stor, og vi ser derfor meget gerne en fokusering på pilot-produktion, da det for os kunne være løsningen på en for os "eksistentiel" udfordring.
Bo Jacobsen / Dupont Lightstone

jkd
Tirsdag d. 24/4-12 kl. 09:06

Science Ventures og Energi Invest Fyn A/S optræder som investor i en række små early-stage high-tech virksomheder, der ofte er startet som universitets spin-outs.

Industrielle samarbejdspartnere - uanset om de er kunder eller udviklingsparter - kræver i stigende grad at vores virksomheder kan demonstrere - eller i det mindste sandsynliggøre - at produktion kan opskaleres.

Men overgangen fra prototyping til pilotproduktion er svær og ofte så dyr at virksomhederne risikere at knække halsen på manøvren. Som regel kræves der også nye kompetencer, som det kan være svært at tiltrække til unge virksomheder.

En facilitet, der kan understøtte virksomhederne i at udvikle pilotproduktion kan derfor have stor betydning for vores små high-tech virksomheders mulighed for at vokse.

mvh
Jens Kr. Damsgaard
Science Ventures Denmark A/S

JohnErland
Tirsdag d. 24/4-12 kl. 16:56

TEK Momentum på SDU arbejder med teknisk innovation i erhvervsrettede projekter, hvor videnskompetencer på universiteterne kan udnyttes. Vi arbejder med udgangspunkt i innovationsmuligheder og behov hos virksomheder og i processen tilknyttes viden. En konkret innovationsplan er ofte en del af processen, hvor konkrete muligheder beskrives og evalueres. I mange sammenhænge er de gode ideer hæmmet af "gabet" imellem idefase og prototypefase - og igen til pilotproduktion. Adgang til produktionsviden og test er helt væsentlig for vores innovationskapacitet i Danmark og der er klare mangler på dette område. TEK Momentum vil støtte tiltag, som forbedrer disse muligheder til gavn for de erhvervsrettede innovationsprojekter, som vi initierer eller deltager i.

John Erland Østergaard/Afdelingsleder TEK Momentum

Stephen Fey
Onsdag d. 25/4-12 kl. 12:39

There is a catch 22 situation which results in an almost impossible to cross canyon between applied research and commercial production.

Small companies and investors often demand to see functional prototypes and documented results before they will commit investment to commercialise a new idea. Functional prototypes require funding which is difficult to obtain from traditional sources and impossible to obtain from SMEs. This is made even more difficult when the market stands at the interface between two or more technological fields.

We have developed a potentially revolutionary new approach to 3D cell culture (involving nanotechnology, biotechnology and robotics) which could have applications in the medical, pharmaceutical, cosmetic and chemical industries - and thus have a huge market. The approach is protected by a number of patents but the interested industries demand to see substantial documentation. We cannot produce this documentation because we need to produce a functional prototype of the equipment and a pilot series of the plastic consumables needed.

We are not the only group in this situation. Support from TI for SMEs which assist them to take 'risks' (which that they would otherwise be unable to contemplate) will greatly accelerate commercialisation. Even if only a small proportion of these projects reach the market, it will help to maintain Denmark as a nation relying on advanced technology. The support will ensure a rejuvination of SMEs, introducing new ideas and approaches and most importantly, new products for commercialisation. This support will indirectly also make Universities more effective by spinning out an increased proportion of the ideas developed often by cost-intensive research.

This type of initiative will have many effects both direct and indirect which stimulate both Danish industry and research, both of which are essential to the maintenence of Denmarks position internationally.

I cannot commend this initiative stongly enough.

Stephen Fey
Associate Professor
University of Southern Denmark

Henrik
Onsdag d. 25/4-12 kl. 14:23

Som en lille nystartet virksomhed med stor erfaring på markedssiden (det grafiske marked) og med mange innovative ideer til automationsløsninger er der god mulighed for at udvikle projekter i branchen der senere kan blive til produkter med stor eksport til følge

Som lille virksomhed med relativt få midler er det imidletid svært både at opbygge markedssiden og teknologisiden

Hvis der på et for tidligt tidspunkt i virksomhedens liv (pga. ressourcer/økonomi og teknisk kompetence knaphed) skal laves for mange ikke strategiske vigtige bindinger til andre teknologivirksomheder kan det være svært, at udvikle virksomheden optimalt. Bindinger betyder på den negative side delt IPR, eksterne ønsker om cashflow og en fastlåsning af den agile markedsudvikling/-tilgang.

Det har hjulpet vores virksomhed, at have muligheden for at kunne lave en form for pilotproduktion i samarbejde med Teknologisk Institut, og det er helt sikkert, at hvis dette koncept bliver skærpet mere vil vi kunne udnytte det i stor stil fremadrettet, og
mange andre innovative virksomheder som os ville ligeledes få stor gavn af dette koncept

IRA
Henrik Christiansen

Jørgen Dam
Onsdag d. 25/4-12 kl. 15:15

Bang & Olufsen arbejder konstant med at tilbyde kunderne nye spændende og differentierende produkter. Design har altid været et væsentligt omdrejningspunkt, og derfor søger vi konstant nye muligheder med materialer og overflader. Dette er et område, hvor vi over en årrække har samarbejde med Teknologisk Institut – med stort held.
Time to market er og bliver en vigtigere og vigtigere parameter for vores forretning – et faktum der gør at man bliver nød til at fjerne risiko fra udviklingsprojekter – fx ved at minimere antallet af nye teknologier.
Dette leder naturligvis frem til et skisma – på den ene side er design og nye spændende overflader en klar forventning fra kunderne, og på den anden side forventes lav risiko i udviklingsprojekterne – hvilket peger på kendte og afprøvede processer. Derfor er high tech pilot produktion ikke blot et spændende initiativ, men et potentielt væsentlig bidrag til, at vi langt bedre fremadrettet kan håndtere dette skisma til glæde for forretning og kunder.

Jørgen Dam
Sr.Man.Concept&Technology-Bang & Olufsen

Anders Bundsgaard
Onsdag d. 25/4-12 kl. 23:17

Som nystartet videnstung virksomhed har vort samarbejde med Teknologisk Institut været af helt afgørende betydning.

Den grundlæggende invention vores virksomhed er opbygget omkring er baseret på en innovativ sammenkobling af en række allerede kendte teknologier, som gør at vi ved hjælp af avanceret geometrisk optimering, specialudviklet parametrisk software samt en ny anvendelsen af robotteknologi er i stand til at fremstille tredimensionelle støbeforme til bl.a. beton og glasfiberindustrien.

Som en konsekvens af den relativt komplekse kombination af teknologier vi gøre anvendelses af, var det i de indledende faser af projektet vanskeligt at finde kvalificerede sparringspartnere der forstod til de teknologier og løsninger som er inddraget. Netop gennem vort samarbejde med Teknologisk Institut traf vi en række personer som ikke blot har haft fokus på forskning og udviklingen – men i ligeså høj grad har haft fokus på produktion og forretning og formået at hjælpe os i en retning hvor alle fire elementer er blevet inddraget.

En direkte konsekvens af den rådgivning og sparring har vi haft med Teknologisk Institut omkring bl.a. procesoptimering, produktion-setup og 0-serie produktion har været at vi blev i stand til i skabe det fornødne produktionstekniske grundlag for etableringen af virksomheden.

Desuden har vi gennem denne dialog udviklet et egentligt pilotproduktionskoncept, hvor vi ubesværede via konkrete og formaliserede aftaler har været i stand til at planlægge den strategiske opbygning af virksomheden.

Vi har med denne aftale fået et rigtig godt udgangspunkt for at kunne skabe fremtidens produktion i Danmark, da vi bl.a. gennem dette pilotproduktionskoncept har fået styr på de produktionsmæssige ressourcer.

Odico ApS
Anders Bundsgaard

Mikkel Agerbæk
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 15:37

Kære Jens Kr. Damsgaard
Tak for din kommentar og støtte til forslaget om High Tech Pilotproduktion. Det er netop virksomheder som dem du repræsenterer, der er en målgruppe for dette tiltag. Vi vil gerne forsøge at lukke et service-gab mellem prototype og pilotproduktionsserier idet vi også oplever alt for mange gode ideer strande inden de når markedet. Forhåbentligt vil dette tiltag også kunne spille en rolle i det paradigmeskift dansk produktion står overfor for at kunne klare sig i den globale konkurrence. Instituttets satsning på high-tech pilot produktion skal derfor også ses i lyset af et stærkt nationalt behov for innovation og nye viden arbejdspladser.
Venlig hilsen

Mikkel Agerbæk

Mikkel Agerbæk
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 15:58

Kære Bo Jacobsen
Tak for din støtte til vore teknologiplatform omkring Pilot-produktion. Du rammer i din beskrivelse hovedet på sømmet og eksemplificerer meget godt det gap vi ønsker at dække med denne aktivitet. Netop det at kunne skalere fra udviklingslaboratoriet til produktionsfaciliteterne er fobundet med megen usikkerhed og risici. Vi forventer derfor også, at det er der vi går ind med såvel fleksibelt udstyr som viden om produktionsprocesser, automation, og robotteknologi.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Mikkel Agerbæk
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 16:06

Kære John Erland
Først og fremmest tak for din og TEK Momentums støtte til vores forslag. Vi er meget enige i dine betragtninger omkring behovene i en velfungerende innovationsplan og de typiske "gab" man støder på. På dette område er vore interesser sammenfaldende, og vi ser derfor frem til evt. at arbejde sammen med jer på projekter som netop gavner de erhvervsrettede innovationsprojekter hvor vore kompetencer givet komplementerer hinanden fint.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Mikkel Agerbæk
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 16:10

Kære Henrik Christensen
Tak for din positive tilbagemelding vedr. projektets værdi for jer som SMV. Vi ser frem til evt at inddrage jer i kommende projektaktiviteter.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Mikkel Agerbæk
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 16:18

Kære Jørgen Dam
Tak for din støtte til vores forslag om fokuseret og koordineret high tech pilotproduktion. Vi er meget enige i dine betragtninger om at time to market er og bliver en vigtigere parameter for mange forretninger. Produktionsmæssig fleksibilitet og mulighed for at afprøve mere eksotiske teknologier uden den fulde investering i fuldskala produktionsapparat er netop der vi fokuserer vores indsats, - forhåbentlig til gavn for jer og mange andre virksomheder med højteknologisk produkter og betydelig produktion i Danmark.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

ulrich.kruhne
Torsdag d. 24/5-12 kl. 10:09

Efter vi har undersøgt, beregnet, udviklet og forsket i den akademiske verden bliver mange af vores ideer stoppet fordi den økonomiske realisering er for uvist eller for risikable.

Hvis den Danske industri skal implementere de nyeste forsknings resultater så har dette HTPP projekt en stor betydning. Det er et fornuftigt bidrag til at sikre at viden bliver flyttet til industrien. På denne vej kan projektet bidrage at viden havner i nye produkter og at Danmark styrker sin innovative position i verden.

Ulrich Krühne
Seniorforsker
DTU
Institut for Kemiteknik

Mikkel Agerbæk
Fredag d. 25/5-12 kl. 06:58

Kære Anders Bundsgaard
Tak for din kommentar til vores forslag til aktivitetsplan. Odico ApS og sammenlignelige virksomheder tilhører netop en af de primære målgrupper for den viden og de services der opbygges i denne aktivitet, så det er specielt dejligt at høre at det allerede har båret frugt og været vigtigt i opbygningsfasen af jeres forretning.
Der er således også erfaringer fra sådanne cases vi ønsker at udvikle og kombinere med den højteknologiske infrastruktur vi råder over i mange centre. På den måde kan det komme mange flere virksomheder til gavn som enten som jer starter fra bunden eller blot er tilbageholdne med at gennemføre de voldsomme investeringer der ofte ligger i nye højteknologiske produktionsteknologier før markedet er afprøvet og bedre beskrevet via en pilotserie.

Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Mikkel Agerbæk
Fredag d. 25/5-12 kl. 07:01

Kære Ulrich Krühne
Tak for din støtte til vores forslag.
Der er ingen tvivl om at det vi bl.a. ønsker at opnå gennem dette forslag er at hjælpe med til at lukke gabet over ”the valley of death” mellem science og produktion. En forudsætning er derfor også et intenst og velfungerende samarbejde med universiteterne for identifikation af nye muligheder og samtidigt et tit samarbejde med industrien som i sidste ende skal implementere løsningerne i fuld skala.
Lykkes det, og det har vi en lang række eksempler på at det kan, tror vi på det kan skubbe til de danske paradigmer for produktion og hvad det kan betale sig at gøre…

Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Jeremie
Fredag d. 25/5-12 kl. 09:54

Great program! I think you are spot on what is needed: very high technology local production. Create It Real is a 3 years old high technology startup based in Aalborg developing 3D printing technology. Our approach as always be to work closely with universities (the company grew up within Aalborg University) and institute like DTU. The reason for that is that being a small SME it is difficult for us to always stay on top of the latest trends, materials or production technologies that could help us launch new business opportunities and expand on the international level. We a very dynamic and innovative startup company developing new technology and prototypes on a daily basis but one of our biggest barriers today is still to go from prototyping to a high tech production. We also would like to have this production local to favorites local business opportunities (in Denmark or Europe) and avoid dissipating our intellectual property and know how. We are extremely interested by this program on pilot production because this could have a direct and strong positive impact on our business.
MVH
-Jeremie

Henrik Stormholt
Søndag d. 3/6-12 kl. 19:02

Denne indsats er jeg helt vild med!...En sådan kickstarts mulighed for overgang til højteknologisk produktion, for især minde kapital og resource stærke virksomheder er et alletiders initeritiv.
Vi er mange der mener, at der skal forskellige tiltag til, udover mere generel automation i DK,for at forhinder at vi ender som en nation, ''der skal leve af at klippe og babere hinanden''efter 2020. Dette tiltag et godt skridt på vejen mod et mere konkurrence dygtigt DK, hvor kopi af vor produktion også bliver vanskligere for lavtløns markeder.
Mvh. Henrik

Henrik Stormholt
Søndag d. 3/6-12 kl. 19:02

Denne indsats er jeg helt vild med!...En sådan kickstarts mulighed for overgang til højteknologisk produktion, for især minde kapital og resource stærke virksomheder er et alletiders initeritiv.
Vi er mange der mener, at der skal forskellige tiltag til, udover mere generel automation i DK,for at forhinder at vi ender som en nation, ''der skal leve af at klippe og babere hinanden''efter 2020. Dette tiltag et godt skridt på vejen mod et mere konkurrence dygtigt DK, hvor kopi af vor produktion også bliver vanskligere for lavtløns markeder.
Mvh. Henrik

jesper.christiansen
Mandag d. 4/6-12 kl. 13:27

Det er rigtigt vigtigt at vi får skabt en legeplads hvor vi mindsker udviklingstiderne således vi hurtigt kan komme fra ide til produkt og støtter de små og mellemstore virksomheder med et begrænsede udviklingsressourcer. Imidlertid taler dette initiativ også til store virksomheder. Aalborg Universitet arbejder bl.a. med at hurtigt kunne udvikle nye materialer og få dem testet - men dette tiltag går videre og får bragt f.eks. et nyt materiale helt frem til en prototype og testet en pilotproduktion. Godt initiativ som rammer helt rigtigt.

Jesper deClaville Christiansen
Professor, PhD
Aalborg Universitet

karstenlumbye
Mandag d. 4/6-12 kl. 16:04

Vi kan fra Inseros side kun tilslutte os denne støtte, da vi på mange områder har samme opdrag og fokus.

Vi vil i det kommende år endog have særlig fokus på at kunne facilitere vore venture-investeringer lidt bedre på denne front.

Mvh
Karsten Lumbye Jensen
Innovationschef
Insero

Anders Bundsgaard
Fredag d. 8/6-12 kl. 16:19

Se evt. vedhæftede link af indslag vist på TV2 fyn fra 8/6-2012 hvor projektet omtales offentligt første gang.

http://www.tv2fyn.dk/article/357291:videoklip