Huller i vejen

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg og Transport
Søren Lundsted Poulsen
Konsulent

Der er ‘huller i vejen’! Der er ‘huller’ i forbindelse med efterslæbet på vejvedligehold, og der er ‘huller’ i videnniveauet for at designe, opføre og vedligeholde langtidsholdbare og bæredygtige konstruktioner, herunder veje, tunneler, broer, jernbanekonstruktioner og letbaner. Disse ‘huller’ skal nærværende aktivitetsplan være med til at fylde ud.
Formålet med ‘Huller i vejen’ er at opbygge en række nye kompetenceområder og serviceydelser, der udfylder de væsentligste huller i videnniveauet i anlægssektoren og bidrager til at opkvalificere danske anlægsvirksomheder, hvor SMV-segmentet er stort, til den øgede internationale konkurrence på det danske marked.

Målgruppen er offentlige og private aktører, der beskæftiger sig med vej- og betonkonstruktioner, herunder bygherrer, kommuner, entreprenører, rådgivere og producenter.
Anlægsvirksomheder i Danmark er under pres fra internationale aktører og den erhvervsmæssige relevans er dels opkvalificering af danske virksomheder, for at blive attraktive leverandører på det danske og internationale marked, dels opdyrkning af nye markeder for eksisterende virksomheder. En veludbygget infrastruktur skaber de bedste vækstbetingelser for danske virksomheder, men udbygningen og vedligehold af infrastrukturen skal gennemføres for stadig reducerede budgetter. Det kalder på nye omkostningseffektive teknologier.

De væsentligste identificerede aktiviteter (huller), som dels imødekommer de beskrevne samfundsmæssige og erhvervsmæssige potentialer, dels ligger inden for Teknologisk Instituts strategiske fokusområder, er:
• Udvikling af nye belægningstyper med længere holdbarhed
• Udvikling af nye byggesystemer til broer hvor trafikantgenerne er minimeret
• Funktionsbaseret design og levetidsberegninger der åbner mulighederne for at anvende nye og grønnere materialer
• Udvikling af nye reparationsmetoder og reparationsstrategier med henblik på at forlænge levetiden og nedsætte totalomkostninger på veje og konstruktioner
• Undervisning og anden formidling med fokus på at sikre nyeste viden til ingeniørskolerne og erhvervsskolerne samt bidrag til opbygning af forsknings- og uddannelsesmiljø inden for belægninger

Budget:
2016: 3.010.000 kr.
2017: 3.010.000 kr.
2018: 3.010.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Huller i vejen

Nøgleord