Hurtig og fleksibel produktion

Senest opdateret d. 8/12-2010
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Fremtidens krav til de danske og europæiske fremstillingsvirksomheder nødvendiggør en stadig stigende produktionsudvikling, således at tilrettelæggelse af produktionen samt fremtidige investeringer i ny teknologi gennemføres optimalt. Danmark har yderligere den udfordring, at produktivitetsudviklingen gennem de senere år ikke har fulgt med de fleste andre OECD-lande, hvorfor en særlig indsats er nødvendig i Danmark.

Fremtidens krav til de danske og europæiske fremstillingsvirksomheder nødvendiggør en stadig stigende produktionsudvikling, således at tilrettelæggelse af produktionen samt fremtidige investeringer i ny teknologi gennemføres optimalt. Danmark har yderligere den udfordring, at produktivitetsudviklingen gennem de senere år ikke har fulgt med de fleste andre OECD-lande, hvorfor en særlig indsats er nødvendig i Danmark.
Teknologisk Institut vil via aktiv deltagelse i den europæiske platform ‘Factories of the Future’ sikre tilgængeligheden af den nyeste europæiske viden til de danske små og mellemstore virksomheder. Samtidig udvikler Teknologisk Institut en række teknologier, der direkte kan indgå i produktionsudviklingen hos virksomhederne, herunder udvikling af nye teknologier der bevirker en renere, mere energieffektiv og intelligent produktion.

Formål
Formålet med aktivitetsplanen er at udvikle teknologier og værktøjer, der vil understøtte en konkurrencedygtig og fleksibel produktion. En af disse nye teknologier er Rapid Manufacturing, der muliggør frembringelse af højteknologiske metalliske produkter med øget funktionalitet og med optimerede geometrier. Teknologien adskiller sig væsentligt fra gængse Rapid Prototyping-teknologier. På europæisk plan er der stor aktivitet omkring Rapid Manufacturing, og der er etableret to europæiske platforme på området (European Technology Platform Rapid Manufacturing (RM) og European Technology Platform for Micro- and NanoManufacturing (MINAM)).
Teknologisk Institut har investeret i ’state of the art’-udstyr for derigennem at kunne varetage en særlig rolle i forbindelse med udbredelsen af de perspektivrige produktionsteknologier til de danske fremstillingsvirksomheder.

Målgruppe
Målgruppen for denne aktivitetsplan er en bred vifte af fremstillingsvirksomheder i Danmark. Projektet vil være yderst relevant for mange forskellige brancher, hvor Instituttet allerede mærker en stigende efterspørgsel fx fra jern- og maskinindustrien, medico- og medicinalindustrien, plastindustrien, elektronikindustrien, fødevareindustrien og byggeindustrien. Segmentet indeholder ca. 2.200 produktionsvirksomheder med under 200 ansatte.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 3,7 M
2011: 3,7 M
2012: 3,7 M
Totalt: 11,1 M

Kontaktinformation
Claus Erichsen Kudsk
7220 1774
cek@teknologisk.dk