IBIZ-Center (Innovationscenter for eBusiness)

Senest opdateret d. 13/4-2012
DELTA
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Service og offentlig innovation og Informations- og Kommunikationsteknologi
Lars Germann
Direktør, Produktivitet og Logistik

Brug af it er i dag en afgørende faktor for virksomhedernes produktivitet og innovationskraft. Innovationscenter for eBusiness (IBIZ-Center) arbejder for at motivere SMV og iværksættere til at udnytte de nye digitale muligheder i deres forretningsprocesser. Målet er at gøre danske virksomheder mere konkurrencedygtige og at skabe øget vækst med it.

Ny viden og serviceydelser
Innovationscenter for eBusiness er en unik platform for udbredelse af it i dansk erhvervsliv. IBIZ-Center har siden lanceringen i 2007 årligt været i direkte kontakt med ca. 2500 virksomheder og har ca. 3000 besøgende hver måned på www.ibiz-center.dk. IBIZ-Centers konsulenter har desuden opbygget og uddannet et landsdækkende netværk på pt. 21 uvildige it-starthjælpere, som tilbyder professionel it-rådgivning. Denne rådgivning kvalitetssikres af IBIZ-Center.
IBIZ-Center er iværksat af Rådet for Teknologi og Innovation og er det eneste initiativ i Danmark, der udelukkende arbejder for at udbrede it-anvendelsen i små og mellemstore virksomheder (SMV). IBIZ-Center drives i samarbejde mellem Teknologisk Institut og DELTA i tæt dialog med en række brancheorganisationer.
Gennem IBIZ-Centers opmærksomhedsskabende arbejde har innovationscenteret formået at møde SMV der, hvor de er og vist, hvordan virksomhederne konkret kan komme i gang med online økonomistyringspro­gram­mer, mobile løsninger, sociale medier som markedsføringskanal mv. og demonstreret det konkrete forretningsudviklingspotentiale ved brug af disse teknologier. Samtidig har IBIZ-Center etableret en platform – både en virtuel platform med www.ibiz-center.dk og en face to face platform i forbindelse med diverse lokale foredrag, hvor små og mellemstore virksomheder bliver introduceret til forskellige it-leverandører og it-rådgivere. IBIZ-Center samarbejder tæt med ca. 200 aktører, herunder eksempelvis lokale erhvervsråd, regionale Væksthuse og lokale brancheorganisationer. På denne måde virker IBIZ-Center supporterende for lokale erhvervsfremmeaktører og samarbejder derudover med brancheforeninger og private rådgivere.
Centrale aktiviteter

 1. Gennemførelse af landsdækkende SMV-netværksarrangementer samt andre formidlingsaktiviteter med fokus på at ’flytte’ SMV’s brug af it, herunder: 

  1. Oplyse og formidle caseeksempler til SMV og iværksættere om mulighederne med eksempelvis cloud computing (eksempelvis ved at tydeliggøre muligheder omkring cloud og mesh servicemodeller www.servicemesh.com/pro-services/agility-orange-book/).
  2. Forretningsudvikling med fokus på potentialerne i åbne innovationsmodeller.
  3. Stimulere internationaliseringspotentialet i virksomhederne – fx i form af internationalisering af webshops samt øget brug af elektronisk fakturering.
 2. Udvikle nye tiltag sammen med brancheorganisationer, som fokuserer på at forbedre medlemmernes produktivitet ved hjælp af it, herunder:

  1. Branchekortlægning af brugen af it og identificering af nye tiltag sammen med brancheorganisationer relateret til for eksempel cloud løsninger, simulering af komplekse e-business-løsninger i forskellige branche- og markedskontekster.
  2. Udvikle og implementere tiltag, som tidligt spreder viden om forretningspotentialer i nye løsninger baseret på best practise.  
 3. Sikre at SMV fortsat får adgang til den nødvendige information på www.ibiz-center.dk, herunder:

  1. Synliggøre værdien af it for især de mindst it-parate virksomheder med særlig fokus på udkantsområder.
  2. Udvikle relevante selvhjælpsværktøjer.
  3. Øge antallet af succeshistorier, herunder antallet af nye videocases.
  4. Videreudvikle et leverandørregister, hvor virksomhederne kan finde relevante it-leverandører.
  5. Tilbyde et opdateret katalog over relevante lokale it-uddannelsestilbud.
 4. Dialog med SMV så de får et realistisk billede af deres behov og kompetencer:

  1. Telefonkontakt til udpegede toneangivende virksomheder, der står overfor it-udfordringer. Virksomhederne udpeges af brancheorganisationer og væksthuse.
  2. Henvisning til it-starthjælp, som kortlægger arbejdsprocesserne i virksomheden og beskriver disse i en behovsbeskrivelse (målgruppe: SMV med 5 – 50 medarbejdere).
  3. Udvikling af kompetenceopbygningsforløb, som leveres af it-starthjælperne og sætter SMV i stand til at identificere egne behov og vælge den/de rigtige it-løsninger og/eller investere i it-starthjælp (målgruppe: SMV med 1 – 10 medarbejdere).
 5. Oplyse SMV om relevante offentlige og internationale initiativer, herunder:

  1. NemHandel (elektronisk dokumenthåndtering).
  2. PEPPOL (europæisk projekt, der har til formål at udbrede NemHandel 2.0 på tværs af Europas grænser).
  3. Uddannelsespolitiske tiltag med henblik på at styrke it-kompetencerne gennem voksen og efteruddannelsessystemet og/eller det grundlægende uddannelsessystem.

Udbredelsen af it løses gennem en indsats, der dokumenteres, evalueres og koordineres med andre aktører i erhvervs- og innovationsfremmesystem. Fortsættelse af IBIZ-Center lægger op til en øget fælles indsats, hvor brancheorganisationerne spiller en central rolle som talerør for udbredelsen af vækst med it.
Rationale for indsatsen
Talrige undersøgelser viser, at it spiller en væsentlig rolle i at øge erhvervslivets produktivitet[1]. Produktivitetsudviklingen i Danmark har været under pres de seneste år, og der er en nøje sammenhæng mellem produktivitet og vækst. Danske SMV skal i de kommende år i stigende omfang kunne agere som avancerede underleverandører på internationale markeder, hvilket kræver en udpræget brug af standardiserede it-baserede løsninger. Endvidere er international handel koncentreret på stadigt færre spillere, og Danmark risikerer at gå glip af de vækstmuligheder, der ligger i de nye digitale markedspladser, hvis ikke der satses offensivt på, at endnu flere SMV udnytter de digitale muligheder.
Det erhvervsmæssige potentiale i en fortsættelse af IBIZ-Center vil være:

 1. At øge niveauet for danske virksomheders it-anvendelse og performance med fokus på alle forretningspotentialer skabt herigennem.
 2. At udbrede IBIZ-Centers vejledningsservices blandt virksomheder i detailbranchen, herunder særligt de mindre detailbutikker i yderområderne, mobile løsninger til håndværkere eller produktionsoptimering i produktionsvirksomheder.
 3. At opbygge erfaringsudveksling på tværs af brancher blandt målgruppen.
 4. At optimere den opfølgende rådgivningsindsats, så SMV hurtigt kommer i gang, når de er blevet motiveret til at gå videre med it.
 5. At udvide udbuddet af selvhjælpsværktøjer, så målgruppen gør sig overvejelser om egne it-behov, inden de eksempelvis kontakter en it-starthjælper eller it-leverandør (se eksempelvis IBIZ-Centers seneste selvhjælpsværktøj www.vækstmedit.dk).

IBIZ-Centers positive evalueringsresultater, det stigende antal foredragsdeltagere og et stigende antal besøgende på www.ibiz-center.dk vidner om et behov for en fortsættelse af indsatsen. Denne tese understøttes af adskillige undersøgelser (som eksempelvis Dansk Erhvervs undersøgelse fra marts 2012[2]) der viser, at mange virksomheder fortsat ikke har indset de fulde forretningspotentialer i brugen af informationsteknologi.
Mulige samarbejdspartnere
IBIZ-Centers sparringsgruppe består i dag af FDIH, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, DI ITEK, DI Transport, DI Handel, GS1 Denmark, Håndværksrådet, Danske Revisorer, DS Håndværk og Industri, Digitaliseringsstyrelsen, KL, Erhvervsstyrelsen samt Styrelsen for Forskning og Innovation. Disse organisationer udgør talerør for IBIZ-Center, så disse organisationers medlemmer bliver gjort opmærksomme på fordelene ved brug af it. Endeligt udgør CBS (CEBR), IT-U, Syddansk Universitet, AAU og HHA naturlige samarbejdspartnere for så vidt angår videndeling. Derudover udgør IBIZ-Centers netværk af it-leverandører og it-starthjælpere centrale samarbejdspartnere. IBIZ-Center vil selvfølgelig også inddrage udenlandske erfaringer og virkemidler på området. Endvidere samarbejder centeret i dag igennem en række aktiviteter for World Economic Forum for DG Enterprise, DG Information Society og OECD med en række internationale spillere, som samtidig sikrer, at IBIZ-Center fortsat vil være på forkant med udviklingstendenser af betydning for danske SMV.

[1] Se eksempelvis www.fi.dk/publikationer/2009/ikt-anvendelse-og-innovationsresultater

[2] Se fx www.itb.dk/everest/tmp/120322081932/Undersoegelse____gevinster_ved_brug_af_it___final.pdf

 

39 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

IT Company
Onsdag d. 18/4-12 kl. 11:41

Ved at hjælpe de mindre IT parate virksomheder, styrker vi deres konkurrenceevne på markedet, effektiviserer virksomheden og sikre derved højere indtjening samt hjælper dem til hurtigere vækst og dermed en højere chance for at forblive på markedet.

Mvh. Stinne Jepsen
IT Company A/S

Tommy Hvid
Onsdag d. 18/4-12 kl. 14:38

Den mindre virksomhed kan via Cloud Computing herunder specielt Software as a Service (som e-conomic, MS Office365, Google Apps for Business etc.) få adgang til effektiv kontorautomation. Det gælder om at "shoppe" traditionelle IT services fra skyen, og sætte disse sammen på en måde der understøtter værdikæden i ens forretning.

En nystartet virksomhed vil ligeledes hurtigt kunne få adgang til services fra skyen der kan understøtte rutiner og arbejdsopgaver. Den prismodel der er lagt op til fra de fleste SaaS leverandører vil ”elastisk” kunne vokse med virksomheden, når virksomheden er klar, og ikke som traditionel IT at systemet skal købes med en eller anden form for overkapacitet, for først derefter at understøtte forretningen.

Det gælder nu i sandhed om at flytte morgendagens forretning i skyen, og hellere i dag end i morgen, da konkurrencen er benhård. Den nystartede eller mindre virksomhed vil således kunne fokusere mere på kerneforretningen, fremfor at slås med høje enhedsomkostninger, høj grad af personafhængighed, begrænsede muligheder, spildtid og spildplads.

Har virksomheden globale tendenser vil Cloud Computing med fordel kunne understøtte virksomhedens strategi på det plan, og dermed kunne understøtte en hurtigere global vækst.

Det gælder vel også som altid om at finde en tillidsfuld rådgiver.

Tommy Hvid
CEO, Cloud ITeration A/S

Sloth
Torsdag d. 19/4-12 kl. 10:27

Når man besøger iværksætterportalen amino.dk falder det hurtigt i øjnene at mange iværksættere stille samme spørgsmål: "Hvad skal jeg vælge..?"

Som iværksætter har man en forretningside, der skal "ud over kanten"; men der følger mange svære valg med det at være selvstændig. Derfor er man også tilbøjelig til at overkøbe, sikre sig med livrem og seler - og er nemme ofre for oversmarte sælgere. Kun for at finde ud af, at når hverdagen kører på fuld gas, så er ens it-værktøjer mere en klods om benet end en god hjælper.
Mange iværksættere er også meget omkostningsbevidste, hvorfor de anvender megen gratis/open source-teknologi; men igen for at erfare, at det kan være rigtigt dyrt at vælge gratis produkter...

Derfor er det nødvendigt at iværksætterne får en kompetent og uvildig rådgivning - så tidlig som muligt i forløbet.

Et sted, hvor IBIZ-center kunne gøre en ekstra indsats var ved at være aktive på portaler, forum og sociale medier, hvor iværksætter mødes - fx amino.dk

Mvh
Thomas Sloth
i-Strategi

Sloth
Torsdag d. 19/4-12 kl. 10:45

Danmark er et lille land; men via IT og i særdelshed web, er det muligt at nå enddog store markeder.

Alt for få virksomheder med internationalt potentiale tænker ikke stort nok, men køber forholdsvis simple hjemmesider til at repræsentere deres kompetencer. Disse sider er ofte nærmere et udvidet visitkort frem for et gennemtænkt markedsføringsapparat.
Også hos webshops ser man manglede ideer til at tænke stort - og disse har også kun lille Danmark som deres målgruppe for salg. Samtidig mærker disse webshops en større og større konkurrence fra internationale webshops.
Men hvorfor ikke vende den om og se kundegrundlaget som 5 mia. og ikke 5 mio. mennesker? IT gør det nemt at markedsføre sig over grænser - og med Googles produkter, kan man få en rimelig oversættelse til de fleste sprog.

Derfor ser jeg det som et must, at virksomhederne tænker ud over landegrænserne og laver en langsigtet strategi for, hvordan deres produkter kan eksporteres ved hjælp af effektiv markedsføring, fantastisk kundeservice og gode + billige distributionskanaler.

Her kan IBIZ-center være behjælpelige med at gøre virksomhederne endnu mere opmærksomme på disse muligheder (Hvilket de i lang udstrækning selvfølgelig også gør).

Thomas Sloth
i-Strategi
www.i-strategi.dk

Hvrfk
Torsdag d. 19/4-12 kl. 13:00

Der er ingen tvivl om at udbredelse af It til de små og mellemstore virksomheder vil løfte den danske produktivitet og velstand. Der er heller ingen tvivl om, at mange SMV'er har brug for hjælp til at se de mange muligheder som It giver til at effektivisere de mange processer, som indgår i en virksomhed. For mange virksomheder er det imidlertid et stort skridt at tage og mange ved heller ikke, hvordan og hvilke It løsninger, der kan hjælpe netop deres virksomhed på gled.
Jeg tror på, at der vil være store samfundsgevinster at hente, hvis erhvervsstyrelsen og Ibiz finder midler og løsninger til at dyrke SMV'erne og ikke mindst bidrager til at finde det rigtige It match for de små og mellemstore virksomheder uden forudgående kendskab til It.

ABOUT Mobile
Torsdag d. 19/4-12 kl. 13:17

IBIZ center har en helt unik finger på pulsen, når det gælder SMV virksomhederne. Det er her, man fanger den virkelighed som reelt er udtryk for pulsen og potentialet i erhvervslivet. Tag for eksempel det stigende krav til mobilitet og de kæmpe muligheder for effektivisering der ligger der. De små virksomheder har hverken tiden eller ressourcerne til at sætte sig ind i traditionelle tunge systemer. Markedet for nyttige mobile redskaber der kan gøre hverdagen både nemmere og sjovere eksploderer snart med apps på Appstore. Lige fra betaling på mobilen til registrering af tidsforbrug, bekræftelse af aftaler m.v. IBIZ Center er i høj grad ”mobil” i sin rådgivning og kan hjælpe med at fokusere på relevante værktøjer til selvhjælp. De kender behovene, dynamikken og kan medvirke til at forberede beslutningen om valg af mobile løsninnger. De forstår, hvilke beslutninger der skal træffes, når de små og mellemstore virksomheder skal løbes i gang. Baggrunden for IBIZ Center er godt tænkt. Men tilstedeværelsen derude - morgen og aften – er nok den største motivationsfaktor når SMV virksomhederne skal træffe vigtige og øjeblikkelige valg, der gavner forretningen.
Mvh.
Jens Peter Weinreich
aboutmobile.dk

Silva
Torsdag d. 19/4-12 kl. 14:18

Jeg har arbejdet sammen med IBIZ-Center fra første dag de slog dørene op, og malingen knapt nok var tør på væggene ude i lokalerne i Taastrup. Det har været en spændende rejse at følge den store interesse fra de små virksomheder på de mange arrangementer, der har været afholdt. Ingen tvivl om at budskaberne har stor relevans for målgruppen.

Der er heller ingen tvivl om at budskaberne og emnerne også har stor relevans i fremtiden.

Derfor er mit forslag at IBIZ-Center byder ind i processerne i virksomheden, komplementært til det eksisterende fokus på it og selve løsningerne.

Mine egne erfaringer fra mit arbejde med iværksættere, SMV’ere og ejerledede virksomheder er, at forandringerne i processer og tankesæt, kan være en større barriere end det at forholde sig til at tage ny teknologi til sig.

Skal jeg illustrere med konkrete forslag til processer, hvor IBIZ-Center kan byde ind, kan det være emner som

• Generationsskifte – find virksomhedens kronprins
• Opkøb og frasalg – hvad er din virksomhed værd?
• Effektivisering og frigørelse af salgskræfter i virksomheden
• Internationalisering - er I klar til at krydse jeres grænser?

Man kan spørge sig selv om, hvorfor det er relevant at adressere den slags problemstillinger til SMV'ere. Men min erfaring er, at mange steder er man ikke interesseret i at diskutere den dagligdags håndtering "som jo kører som den altid har gjort".

Derimod kan store ting såsom generationsskifter,pludseligt opstået sygdom og deraf reorganisering og evt frasalg, skift i ejerkredsen, opkøb osv. åbne døren for en snak, som kommer til at afdække virksomhedens processer.

Det er tydeligt at den slags store emner ikke er noget, IBIZ-Center kan løfte alene. Derfor vil det være naturligt at indgå i et samarbejde med andre relevante aktører, her tænker jeg på revisorer, som har en tæt dialog med mange af de små virksomheder. Revisorerne har et godt indblik i problemstillingerne i de små virksomheder, og har ofte kontakten til beslutningstageren.

Derudover spiller interesseorganisationerne en stor rolle, idet mange af de emner, de adresserer deres medlemmer, netop handler om hvordan man skaber mere værdi i virksomhederne, så man er rustet til den globale konkurrence, fremtidige udviklingsopgaver og tilpasning af organisationen.

Fortsæt det gode arbejde, men kryb mere ind under huden på målgruppen, ved at adressere processerne. Mange steder handler det om at man fundamentalt set ikke har kortlagt processerne. Så følger it automatisk med som et værktøj til at løse nogle af problemerne.

Uanset hvad, så er IBIZ Centers fremtid en, der skal løftes i fællesskab.

Med venlig hilsen
Sacha Mendes da Silva
GS1 Denmark
www.gs1.dk

michaelsvane
Torsdag d. 19/4-12 kl. 17:19

I Danmark står vi med den udfordring at skabe vækst i den private sektor. SMV er fortsat hovednerven i den danske erhvervsstruktur og derfor skal SMV stimuleres mest muligt for, at Danmark samlet kan løfte vækstopgaven.

Mobilitet og tilgængelighed er afgørende elementer i en vækstindsats. IT er et grundlæggende værktøj til at kan bidrage til yderligere produktivitet i virksomhederne.

IBIZ er for mange SMV nøglen til at løfte vækstopgaven. Derfor støtter vi i DI Transport om om IBIZ-centeret. Sammen har vi en opgave.

Michael Svane, Branchedirektør DI Transport

Oven
Fredag d. 20/4-12 kl. 15:34

Det utroligt overraskende hvor få virksomheder i SMV segmentet der tænker på at tage rådgivning ind ifm større ændringer af deres administrative IT.
IBIZ og uvildige rådgivere prøver at 'opdyrke' dette område, - men stadig går de fleste SMV'ere til den første den bedste leverandør, - f.eks. uden en behovsbeskrivelse.

Det vil være godt for alle parter (også dén der ender som leverandør)at den spirende anvendelse af uvildig rådgivning udbredes.
Bedre løsning, bedre afstemning, bedre økonomi, færre kiksede projektet.

Ove K Nielsen
Navion Aps

Kim Jensen
Mandag d. 23/4-12 kl. 10:02

Da jeg for 12 år siden satte det første projekt med Cloud Computing i drift var der stort set ingen der forstod hvad jeg talte om.

Nu 12 år efter er der i det mindste sket en vending i denne situation, men der er stadig mange der ikke forstår vigtigheden af at kunne bruge disse services eller for den sags skyld bare bruge software på rette vis, mange sidder oven i købet med utidssvarende software og computere.

Det siger en del om hvor vigtigt det er at formidle viden og lærdom ud i vores samfund så vi ikke lander bagerst i rækken.

Et forkert valg kan have uoverskuelige økonomiske konsekvenser for en virksomhed uanset om den er ny eller gammel.

Hvor i mod det rigtige produktvalg giver både overblik, økonomi og frihed, ligeledes kan det spare en masse unødige resurser i form af rejsetider, ”husk på at eksterne rådgivere også afregner timepris for den tid der holdes i en bilkø”, mange af vores opgaver og registreringer vil allerede nu kunne hentes fra alle steder i verden, der behøver ikke nødvendigvis at være tilknyttet en dyr betalt virksomhedsadresse.

I hverdagen møder jeg mange med rigtig gode ideer til deres virksomheder, men desværre møder jeg stadig mange med stor manglende it-viden og forståelse.

Undervisning og rådgivning kan være en svær udfordring for hvis ikke interessen er tilstede er vejen rigtig lang, heldigvis er it- i dag meget brugervenligt og vores forståelsesevne indenfor it er blevet meget større de sidste år, specielt efter at smartphones er blevet en del af vores hverdag.

Vigtigheden i IKKE, at stoppe med at orientere og lære vores virksomheder om nye produkter er uendelig.

Vi har jo set eksempler på hvor dyrt og tidskrævende det er at komme forkert fra start, så lad os hjælpe alt hvad vi kan med oplysning og rådgivning i innovationscentre – private huse – offentlige huse – virksomheder – alle steder vi kan komme af sted med det.

Alle har, og bør tage, et medansvar for at skaffe nye virksomheder i vores samfund det er i sidste ende dem der skaber væksten, arbejdspladserne, og de gode forhold vi alle ønsker, jo bedre vi kan få dem i vej, jo bedre er det for hele vore samfund, og det ville da være stort om vi med bare 5 mill. indbyggere kan sige vi kom ud på den anden side af denne krise, ved fælles hjælp i et fantastisk samarbejde.

Med venlig hilsen

Kim Jensen .... Company-care.com

trolle-schultz
Mandag d. 23/4-12 kl. 16:39

Der er stadig væk brug for at sætte IT på dagsordenen hos små og mellemstore virksomheder i Danmark. Undersøgelser viser gang på gang at virksomheder i Danmark har brug for de bedste it-værktøjer nemt, billigt og hurtigt for at kunne konkurrere.

Udfordringen er at mange af disse virksomheder ikke ved hvor de skal henvende sig og at mange it-virksomheder i Danmark ikke formå at nå ud til disse potentielle kunder med de rette budskaber.

Flere at IBIZ center’s tidligere aktiviteter har med stor succes adresseret denne problemstilling, men ”vi” kan nå mange flere både nystartede (iværksættere) og eksisterende virksomheder ved at fokusere på Software as a Service (SaaS) og Cloud Services (også kendt som Cloud computing) ved at gøre indsatsen og hjælpen mere målrettet.

IBIZ center lancerede for ganske nylig www.vækstmedit.dk – hvor brugeren for præsenteret en række råd og vejledning samt oversigt over leverandører omkring it – efter at have svaret på forskellige spørgsmål omkring deres forretning.

Ved at tilpasse leverandørregistret så det det fokuserer på hurtig implementering omkring de mest nødvendige værktøj (mail, website, økonomi program, crm system, online møder, etc) og leveret ”fra skyen” formodes det at langt størstedelen af berørte virksomheder vil få adgang til bedre it, og derigennem blive mere effektive og konkurrencedygtige.

IBIZ-center kan i forbindelse med opbygning af nyt leverandørregister sikre at de enkelte leverandører efterlever dansk og europæisk lovgivning i forhold til dataopbevaring/personfølsomme data,etc.

Afgørende for at små og mellemstore danske er at få hurtig og nem tilgang til de bedste it-værktøj for at understøtte ikke kun interne processer, men også den stadig stigende digitale kommunikation med omverden. Dette gøres hurtigst og nemmest ved it leveret som en service hvor store it investeringer elimineres.

Mvh

Anders Trolle-Schultz
SaaS-it Consult

Ilyas
Tirsdag d. 24/4-12 kl. 10:44

Selv om vi i Danmark scorer højt på IT tilgængelighed og også ligger i top mht. softwareudvikling, så kniber det med at brugen forretningsIT i små og mellemstore virksomheder, for ikke at glemme iværksættere.

Det er vigtigt at udbredde IT i etablerede virksomheder for dels at effektivisere arbejdsgange men også af hensyn til deres markedsposition. Men ligeså vigtig er det at iværksættere og nystartede virksomheder så tidlig som muligt stifter kendskab til mulighederne i IT og inkorporer det i deres forretningsgange og forretningsudvikling.

Her har IBIZ-centret en stor rolle at spille. Dels ved inspirere virksomhederne til de nye muligheder inden for E-business, men også gennem konkret uvildig rådgivning.

En af IBIZ-centrets styrker er også deres levendørregister, som også bliver involveret aktivt i afholdelsen af arrangementer. Dette er vigtigt for at introducere konkrete IT-løsninger til virksomhederne og rydde fordomme af vejen for brugen af IT danske virksomheder.

Mvh
Ilyas Bicak
Københavns Erhvervsservice

Steen Hoeck Klausen
Tirsdag d. 24/4-12 kl. 10:53

DS Håndværk & Industri har gennem et par år aktivt brugt IBIZ-Centeret til afklaring i forbindelse med vejledning i brug af it over for medlemsvirksomhederne. Den uvildige information uden et egentligt salgsled er med til at perspektivere mulighederne på markedet. Muligheder, som medlemmerne ikke automatisk tænker på endsige får øje på, da de ikke tænker på it-integration som en naturlig del af deres forretning. Det er derfor af stor værdi at være proaktiv i levering af information om nye muligheder og eksisterende løsninger, der kan effektivisere virksomhederne og gøre dem mere konkurrencedygtige.

Vores erfaring med en dialog mellem virksomhederne og IBIZ-Centeret er gode og viser, at der specielt ved en-til-en dialog er flyttet nogle milepæle hos dem i deres valg og implementering af it. Virksomhederne forventer, at vi kommer til dem med et godt tilbud, og vi ser det som vejen frem, at dette i højere grad bliver muligt - stadig som uvildig vejledning.

Et konkret eksempel er Otterup VVS, der siger: ”Man står som Moses ved Det Røde Hav, når man dagligt bliver kontaktet af sælgere og skal finde ud af, hvad der er rigtigt for virksomheden. Det er mere troværdigt, når råd og vejledning ikke kommer fra en sælger men fra en offentlig instans eller en organisation”. Otterup VVS har i øvrigt sparet ½ dags arbejde om ugen ved at indføre et nyt cloudbaseret regnskabssystem.

Konkret foreslår DS Håndværk & Industri at:
•Der i højere grad bliver fokuseret på udvalgte og gerne traditionelle brancher. Øget fokus vil give endnu større effekt.
•Man er mere opsøgende på virksomhedernes præmisser. Der må gerne være en endnu højere grad af proaktivitet, end der allerede er i dag.
•Der samles mere branchespecifik information op – bl.a. gennem opsøgende en-til-en aktiviteter, hvilket vil synliggøre værdien endnu mere og dermed have en selvforstærkende effekt på virksomhederne.
•Der sker en større kombination af it-innovationstjek og videnskupon-ordninger.

IBIZ-Centeret har allerede mange gode intentioner, der er et koncentreret fokus og opsamlet en god og branchespecifik viden. En styrkelse af den branchespecifikke indsats vil kunne være med til at skabe endnu mere værdi fremadrettet, da man når bedre ud, når man også taler ”branchens sprog”. Derved vil der fremover potentielt kunne skabes en endnu bedre gennemslagskraft med konkrete bidrag og gode guidelines for valg af it.

Med venlig hilsen

Regionskonsulent

Steen Hoeck Klausen
DS Håndværk & Industri - Branche- og arbejdsgiverorganisation for 2300 danske virksomheder

Grahndin
Tirsdag d. 24/4-12 kl. 20:30

... og hvordan når IBIZ dem endnu bedre?

Med besøg i op til 200 virksomheder årligt - langt de fleste under 20 ansatte, er det tydeligt, at der stadig er brug for viden indenfor e-business generelt.

Mange af de virksomheder som jeg møder, er "skræmte" af smarte sælgere og har måske brugt - i deres budgetter, formuer på løsninger, der ikke fungerer eller i den anden boldgade, på lappeløsninger fra venlige nevøer.
På trods af information om, at IBIZ er en gratis uvildig rådgivning, er der stadig tvivl. Men hvorfor?

Vi har i Odsherred Erhvervsråd samarbejdet med IBIZ i en årrække og Ibiz har nogle åbenlyse fordele ved ikke at være den sælgende funktion, men udelukkende varetage råd og vejledning.
Når SKAT laver informationsmøder for nye virksomheder og iværksættere, fyldes tilmeldingslisten uden tøven og sådan skal det også være for IBIZ.

Jeg tror at hemmeligheden kan ligge i
• Specifikke informations kampagner - så det er synligt indenfor hver enkelt branche hvad IBIZ kan for dem - Der er forskel i behovet hos en tøjbutik, elektriker og en revisor
• at lave stærkere alliancer med Væksthusene, Vækstfabrikkerne og Erhvervsrådene
• at bruge det der tidligere her på siden er kaldt "branche-sprog "
• at fortsætte med at informere om mulighederne og nødvendigheden i, at søge uvildig rådgivning og gerne allerede i opstartsfasen.

Jeg tror så overhovedet ikke på, at IBIZ skal kaste sig ud i andre discipliner så som ejerskifte eller internationalisering. Det vil mudre billedet for de små og mellemstore virksomheder med mindre det handler om eventuelt, at styrke sin virksomheds placering med salg/ejerskifte for øje eller feks, at lave en webportal, der er forberedt til også at kunne handle med udlandet.

IBIZ har allerede mange brugbare og let tilgængelige informationer og videoer på hjemmesiden og så skal vi andre rådgivende aktører på markedet samt øvrige samarbejdspartnere hjælpe med at synliggøre dem på vores portaler, så IBIZ bliver en naturlig del af SMV'ernes prioritering.

Venlig hilsen
Gitte Grahndin
Erhvervskonsulent

Odsherred Erhvervsråd

Christian Ohm
Onsdag d. 25/4-12 kl. 10:05

IBIZ centret har igennem sin levetid gjort en god indsats for at stimulere interessen og kundskabet til it og digitale løsninger i de små virksomheder.

Det er en vigtig indsats for det styrker virksomhedernes evne til at agere i den nye tid, hvor digitalisering rummer flere og flere muligheder - og krav fra kunder.

It styrker produktiviteten, og den er i høj grad væsentligt for at styrke virksomhedernes konkurrenceevne.

Dansk Erhverv vurderer, at de services som IBIZ har haft mulig for at gennemføre, finder vi det vigtigt, at IBIZ kan fortsætte sit virke.

mbo@regioner.dk
Onsdag d. 25/4-12 kl. 14:09

Danske Regioner har stor gavn af samarbejdet med IBIZ center, blandt andet i forbindelse med informationsindsatser overfor leverandører til regionerne.

Det er betryggende at henvise private virksomheder til Ibiz center, da Ibiz fungerer som uvildig rådgiver indenfor digitale løsninger.

Med venlig hilsen

Marie Bodenhoff
Konsulent
Danske Regioner

Andreas Kaus Jensen
Torsdag d. 26/4-12 kl. 12:41

DI Handel er et branchefællesskab under DI for 1300 handelsvirksomheder inden for primært engrossektoren. Handelsvirksomheder har et kæmpe potentiale ved digitalisering af forretningsgange pga. den meget høje omsætning af varer og daglige behandling af store mængder fakturaer samt salgs- og indkøbsordrer.

Desværre viser tal fra DI Handel, at, sammenlignet med vores nabolande, halter danske handelsvirksomheder stadig efter og kun omkring 16 pct. genererer mere end 10 pct. af deres omsætninger online. Derfor skal handelsvirksomhederne blive bedre til f.eks. at sende digitale rudekuverter.

Andre tal fra DI Handel viser, at handelsvirksomhederne forventer øgede krav om e-business fra kunder og leverandører, men er tøvende, når det gælder om at implementere nye digitale løsninger.

Der er med andre ord stadig en stor indsats at gøre i engrossektoren, og det er DI Handels klare opfattelse, at digitalisering af forretningsgange fortsat vil være et helt centralt parameter i forhold til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne i de kommende år.

DI Handel har stor glæde af et stadig tættere samarbejde med IBIZ-center. Vi mener, at der stadig er behov for at øge handelsvirksomhedernes anvendelse af IT, sikre øget erfaringsudveksling i engrossektoren og sikre eksistensen af et uvildigt og kompetent rådgivningstilbud.

Der er i DI Handels optik fremadrettet behov for et IBIZ-center.

Med venlig hilsen
Lars William Wesch
Branchedirektør
DI Handel

Udvikling Fyn - Marianne Krogh
Torsdag d. 26/4-12 kl. 16:41

I forbindelse med projektet ”Fra butik til webshop” har vi har haft et tæt samarbejde med IBIZ-Center. IBIZ-Center har på et højt professionelt niveau formidlet den nyeste viden om e-handel til fynske virksomheder, herunder bl.a. online platforme, it-infrastruktur, online markedsføring og mobilteknologi. Ved evaluering af arrangementerne har hele 86% af respondenterne tilkendegivet, at ”arrangementet vil kunne bidrage til at skabe vækst i min virksomhed”. Dette vidner ikke alene om, at behovet er der, men ikke mindst om, at form og indhold helt konkret understøtter virksomhedernes vækstpotentiale. Vi har derfor indgået en aftale med IBIZ-Center om at gentage forløbet i efteråret 2012.

Vi planlægger nu at intensivere samarbejdet med IBIZ-Center og har store forventninger til ”Vækst med it”. For at understøtte virksomhedernes bestræbelser om at effektivisere og udgiftsoptimere deres it-løsninger, vil vi tilbyde virksomheder på Fyn en gennemgang af deres it fra A til Z. Først via den nyudviklede it-guide ”Vækst med it” efterfulgt af personlige besøg mhp. at afdække og anbefale digitale optimeringsmuligheder. For løsning af de konkrete opgaver står it-starthjælperne og private leverandører og rådgivere.

Vi er overbevist om, at disse tiltag vil øge virksomhedernes konkurrenceevne og dermed føre til vækst på Fyn. Derfor tror og håber vi på et langvarigt samarbejde med IBIZ-Center – til gavn for vore mange SMV.

Marianne Krogh
Virksomhedskonsulent
Udvikling Fyn

Lars Hejgaard
Fredag d. 27/4-12 kl. 07:27

Jeg er så heldig at sidde på begge side af "skærmen", dels som ejer og daglig leder af et Anægsgartnerfirma og som ejer og udvikler af et online tilbudssystem, som hendvender sig til SMV'er der skaffer deres arbejde bl.a ved tilbudsudregning.

I dag forgår den tilbudsudregning enten på papir eller excelark og afslutter med et worddokument til kunden. En fremgangsmåde der er tidskrævende, består af endeløse gentagelser og er en "Væk fra" oplevelse.

MEN.. Vi har i forbindelse med vores kanvassalg oplevet, at selv om vi kan se at virksomhederne virkelig kan optimere deres forretning(Og få en nemmere hverdag), ved at indfører mere it, så gør de det ikke..

Det handler om at mange virksomheder ikke er it parate, og det er den nød der skal knækkes, måske skal et pc-kørekort være obligatorisk når man starter virksomhed.

Lars Hejgaard
Grøn Entreprise A/S
www.ebud.dk

DEL
Fredag d. 27/4-12 kl. 13:05

Vi har arbejdet som rådgivere/konsulenter indenfor Logistik og IT igennem de sidste 15 år. Og de sidste 2 år også som logistikudbydere via vores firma Dansk e-Logistik ApS.

Det er vores erfaring at SMV´erne oftest ikke har den nødvendige kompetence indenfor IT-området, til at træffe de væsentlige beslutninger der skal tages ifm valg, drift og udvikling af deres IT.

Sammenholdes dette med at:
- Den rette IT-platform ofte er en væsentlig del af det fundament der sikre at virksomheden har mulighed for at opnå - og fastholde deres - succes.
- Implementering, drift og udvikling af IT-platformen ofte er meget ressourcekrævende og omkostningstung for virksomheden.

Er vores konklusion, at der specielt hos SMV´erne er et stort og helt essentielt behov for uvildig støtte til beslutninger relateret til deres IT.

Vi har haft glæden af at bidrage til Ibiz ved afholdelse af workshops, som foredragsholdere. I den forbindelse gør Ibiz et seriøst og helhjertet stykke arbejde med at informere SMV´erne - Og vel at mærke i en kommunikationsform der er tilpasset modtagerne.

Vi må derfor til fulde støtte de tiltag som Ibiz bidrager med!

FDIH
Fredag d. 27/4-12 kl. 15:23

E-handel er den direkte vej til større salg.

Den lokale specialforretning kan via e-handel udvide sit markedsområde til hele landet - ja hele verden, istedet for mentalt at begrænse sig til det område, man kan se ved at stå i købstadens kirketårn.

Men det kræver for mange et teknologisk tigerspring - nemlig implementering af IT. Ikke kun til kasseapparatet og Dankort terminalen - men også i koblingen mellem lager, regnskabssytem, netbutik og kundeservice - nu bare som track n Trace og på mail.

IBIZ er et uvurderligt aktiv i den proces, der handler om at digitalisere de mindre virksomheder - ikke mindst i detailhandlen.

Den øgede digitalisering af det offentlige er med til at hjælpe processen på vej, men behovet for at hjælpe en stor del af de mindre virksomheder videre er til stede.

I forhold til at et stor af kunderne i stegende grad handler i udlandet - og de udenlandske netbutikker faktisk konkurrerer med os på hjemmebanen - så er en indsats for at udvikle løsninger/processer for detailhandlen en kæmpehjælp.

Henrik Theil
FDIH

Lars Germann
Onsdag d. 9/5-12 kl. 17:52

Kære Thomas Sloth

Et af de temaer IBIZ-Center fokuserer på er netop mulighederne ved og anvendelsen af sociale medier. Vi vil meget gerne undersøge mulighederne for, hvordan vi bedst kan anvende flere digitale medier for at komme i dialog med flere virksomheder og iværksættere.

Venlig hilsen
Lars Germann

Lars Germann
Onsdag d. 9/5-12 kl. 17:53

Vi tror det er meget vigtigt, at vores initiativer bliver forankret på tværs af styrelser og andre samarbejdspartnere, så vi er sikre på størst mulig synlighed og effekt for de brancher og virksomhedstyper vi skal nå ud til. Derfor kan vi fuldt ud tilslutte os Jeres synspunkter og ser frem til et forsat samarbejde om den store opgave det er at udbrede og udbygge it-viden til flest muligt af de små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Venlig hilsen
Lars Germann

Lars Germann
Onsdag d. 9/5-12 kl. 17:55

Kære Sacha Mendes da Silva

IBIZ-Center har som mål at arbejde tæt sammen med aktører, der assisterer virksomhederne med optimering af deres processer således, at vi kan byde ind med vejledning om, hvordan it kan støtte ændrede eller nye processer. Disse aktører kan fx være Væksthusene, der arbejder med nogle værktøjer, der tager hånd om alle virksomhedens forretningsområder, inklusive et nyt værktøj for forretnings-it, som IBIZ-Center har været med til at udvikle. Det er ingen tvivl om, at det har stor effekt for vort arbejde, at koblingen mellem procesoptimering og it som understøttende værktøj bliver synliggjort. Vi mener også at det er vigtigt at denne udvikling sker i tæt samarbejde med erhvervene og aktører i rådgivningssystemet, hvor IBIZ-centerets rolle vil kunne indgå i match-making o.lign.

Venlig hilsen
Lars Germann

Lars Germann
Onsdag d. 9/5-12 kl. 17:56

Kære Michael Svane

Produktivitetsgevinster ved øget og rigtig anvendelse af it er bevist ved flere undersøgelser, og vi kan kun være enige i, at IBIZ-Center kun kan løfte opgaven, hvis vores indsats er en del af de samlede vækstinitiativer i Danmark. Vi ser frem til et fortsat samarbejde til gavn for erhvervene.

Venlig hilsen
Lars Germann

Lars Germann
Onsdag d. 9/5-12 kl. 17:57

Kære Anders Trolle-Schultz

Vi sætter stor pris på, at du pointerer vigtigheden af, at information og værktøjer skal være nemt tilgængelige og hurtigt at fremskaffe. Kundernes adfærd med hensyn til søgning af viden er ændret i takt med anvendelsen af internettet og nye, mobile platforme. Det er også grunden til, at vi har lagt større vægt på indholdet på vor hjemmeside samt udviklet et nyt, online selvhjælpsværktøj, som du også nævner. Med hensyn til en bedre oversigt over it-leverandører, der tilbyder internet-baserede løsninger (cloud computing), indenfor alle produktområder, er dette en større opgave, men vi vil gerne gå i dialog for at undersøge mulighederne for en yderligere forbedring.

Venlig hilsen
Lars Germann

Lars Germann
Onsdag d. 9/5-12 kl. 17:59

Kære Steen Hoeck Klausen

IBIZ-Center går gerne i nærmere dialog om at identificere brancher, hvor vi både kan opsamle mere viden om specifikke behov samt tilpasse informations- og vejledningsmateriale og vore værktøjer. Vi har haft en række aktiviteter sammen med brancheorganisationerne og deres lokalafdelinger rundt om i Danmark, men er meget åbne overfor at udvikle nye initiativer. Vor dialog med de enkelte virksomheder sker for det meste på de arrangementer vi gennemfører samt ved den kontakt, vi har med virksomheder, der enten kontakter os med henblik på vejledning eller for at afklare deres behov for en-til-en rådgivning. Vi arbejder for et tættere samarbejde med alle, der tilbyder de enkelte virksomheder en proces eller serviceydelse – bl.a. innovationsagenter, væksthuskonsulenter eller private kommercielle rådgivere. Vi har stor tro på, at et samarbejde på tværs af interessenterne giver bedst mening for den enkelte virksomhed. Når det gælder branchespecifikke processer og ”branchens sprog”, vil vi gerne i dialog for at se, hvordan dette kan implementeres. Når det gælder information om branchespecifikke it-løsninger, er dette en opgave, der skal evalueres i relation til den fremtidige opdatering af vores leverandøroversigt, der i dag består af et udvalg af it-leverandører og deres løsninger indenfor generelle anvendelsesområder.

Venlig Hilsen
Lars Germann

Lars Germann
Onsdag d. 9/5-12 kl. 18:00

Kære Gitte Grandin

Vi er meget glade for det samarbejde vi har haft overfor virksomheder og iværksættere i Odsherred, hvor vi har oplevet stor interesse, deltagelse og engagementet for de emner, vi havde på programmet. Et emnevalgt (ikke-branchespecifikt) arrangement, hvor alle type virksomheder fra alle brancher kan deltage, er den måde, hvorpå de fleste IBIZ-Center arrangementer bliver gennemført. Vi har dog gode erfaringer med at lave branchespecifikke og lokale arrangementer, så vi mener, at vi skal i dialog om, hvordan dette bedst kan arrangeres for Jeres lokalområde. Vi har fremover en plan for øget samarbejde med Væksthusene, hvor der også skal anvendes et nyt værktøj for forretnings-it, så vi har store forventninger til bedre synlighed og en synergieffekt overfor den enkelte virksomhed. Vi vil helt klart stærkt opfordre til at anvende uvildig information og vejledning, både fra andre samarbejdspartnere og vores center, og tager derfor imod dit forslag om at forsøge at synliggøre værdien af en sådan mulighed i alle de stadier virksomhederne går igennem - også for de virksomheder, der skal investere i og anvende it for at understøtte processerne helt fra start. Vi takker for Jeres medvirken til udbredelsen af vore informationer og ydelser, sidst gennem Jeres nyhedsbrev, hvor vores nye selvhjælpsværktøj ”Vækst med it” blev annonceret.

Venlig hilsen
Lars Germann

Lars Germann
Onsdag d. 9/5-12 kl. 18:03

Kære Marie Bondenhoff

IBIZ-Center har haft og har fortsat en stor opgave med information og vejledning omkring implementeringen og anvendelsen af bl.a. NemHandel for virksomheder og leverandører. Vi imødeser en dialog om fortsat samarbejde om de opgaver, der ligger forude, der kan støtte op om digitalisering i forhold til regionerne.

Venlig hilsen
Lars Germann

Lars Germann
Onsdag d. 9/5-12 kl. 18:04

Kære Lars William Wesch

IBIZ-Center kan bekræfte, at vi også oplever virksomhedernes daglige virkelighed, med stadig øgede krav til at digitalisere arbejdsgange, både i forhold til deres kunder og deres leverandører/samarbejdspartnere, hvis de fortsat skal være konkurrencedygtige. De barrierer vi kan være med til at nedbryde handler om at synliggøre værdien af tage nye løsninger og ny teknologi i brug for dermed at inspirere til at starte processen med at definere egne behov, finde løsninger, anskaffelse og implementering. Til denne opgave er der behov for et tæt samarbejde for at målrette indsatsen overfor Jeres medlemmer.

Venlig hilsen
Lars Germann

Michael K. Madsen
Torsdag d. 10/5-12 kl. 09:34

Business Faxe - Faxe Erhvervsråd og IBIZ-Centeret har sammen haft flere arrangementer for virksomheder i Faxe Kommune.
Disse arrangementer har omhandlet mulighederne for vækst, tidsbesparelse og styrkelse i de små- og mellemstore virksomheder ved øget brug af it.
Alle arrangementer har været vel besøgt og har fået fine evalueringer, og mange af deltagerne har ønsket flere arrangementer med IBIC-Centeret om andre specifikke it løsninger.
Endvidere har mange af deltagerene benyttet sig af andre tilbud fra IBIZ-Centeret.

Lars Germann
Torsdag d. 10/5-12 kl. 18:42

Kære Christian Ohm

Der er fortsat rigtig mange mindre virksomheder der endnu ikke anvender forretnings-it eller anvender ældre løsninger der blev anskaffet til arbejdsgange, som siden er ændrede. Dagens og fremtidens krav til at kommunikere og handle digitalt i forhold til leverandører, kunder, samarbejdspartnere og det offentlige vil kræve investeringer for den enkelte virksomhed. I denne kontekst, er IBIZ-Center opmærksom på vor vigtig rolle med at inspirere til større interesse for, bedre overskuelighed og nemmere adgang til anskaffelsen og implementeringen af nyere teknologi.

Venlig hilsen
Lars Germann

Lars Germann
Torsdag d. 10/5-12 kl. 18:43

Kære Henrik Theil

IBIZ-Center har i længere tid sat fokus på e-handel og taget temaer som fx investering, oprettelse og drift af webshop, inklusive logistik, med i vores foredragsaktiviteter. Vi er helt enige i at det er et stort skridt for mange at tænke processer og sammenhænge og udnytte ny, fremtidssikret teknologi. Detailhandelen er en stor og vigtig branche, med et stort potentiale, som vi har sat fokus på i 2012. Som et godt eksempel kan nævnes samarbejdet med Udvikling Fyn i projektet ”Fra butik til webshop”. Vi har også flere andre spændende initiativer under udvikling inden detailhandelen.

Venlig hilsen
Lars Germann

AKJorgensen
Fredag d. 11/5-12 kl. 08:58

De små og mellemstore virksomheder udgør omkring 95% af alle danske virksomheder og har således en central placering i den danske erhvervsstruktur, og selvom der er sket en klar udvikling i virksomhedernes it-anvendelse de seneste 10 år er der stadig plads til forbedringer – og dermed desværre også bekymringer.
Bekymringer fordi, nu når det er så velkendt at øget brug af IKT skaber grobund for økonomisk vækst, så viser seneste tal at der stadig er et stykke vej at gå endnu.

Det kræver styrkede initiativer bl.a. indenfor digitale færdigheder – og her har IBIZ-Centeret en central rolle overfor de små og mellemstore virksomheder. Som eksempel vil jeg fremdrage indsatsen omkring Nemhandel – og ikke mindst behovet for at videreføre og forstærke initiativerne indenfor tydeliggørelse af mulighederne ved øget anvendelse af IKT.

Digitalisering af forretningsprocesser kan påvirke såvel produktivitet som innovation, hvor Digitaliseringsstyrelsens initiativer omkring offentlig e-fakturering (Nemhandel; hvor faktura fra leverandører til offentlige institutioner lovmæssigt SKAL ske elektronisk efter aftalte digitale standarder). NemHandel har på rekordtid skabt et åbent marked, en række innovative løsninger fra en masse nye virksomheder (det skaber vækst og innovation), en betydelig besparelse i det offentliges administrative byrder (det skaber færre omkostninger og højere produktivitet) samt – og ikke mindst – løftet de små og mellemstore virksomheders digitale færdigheder, som dermed er med til at skabe større produktivitet og vækst i netop dette erhvervssegment. Talrige internationale og nationale undersøgelser dokumenterer, at digitalisering og integration af forretningsprocesser internt som på tværs af organisationen og med leverandører/kunder er en af de faktorer, som har størst betydning for et fald i virksomheders omkostninger.

Derfor mere af dette – lad os få sat gang i digitalisering af ordre / katalog fra det offentlige gennem lovmæssige initiativer som ved fakturering – det driver markedet og dermed produktivitet og vækst frem, og mere tryk på kedlen fra IBIZ-Center omkring udbredelsen af IKT i dansk erhvervsliv - det nytter og det giver vækst.

Ole Hansen
Mandag d. 14/5-12 kl. 10:50

I 2011 blev Danmark beriget med en fælleskommunal og en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Strategierne er udtryk for en ambitiøs plan for digitaliseringen af forretningsgange såvel inden for det offentlige Danmark som i samspillet mellem myndigheder og virksomheder.

For at de mange initiativer, der i den forbindelse er sat i værk skal have succes, er det nødvendigt med et stærkt fokus på implementering. Og det er netop der, IBIZ står stærkt - med et allerede etableret netværk blandt SMV og iværksættere og et voksende samarbejde med lokale erhvervsråd og -centre.

Et er at opnå stor udbredelse, det er i flere tilfælde klaret ved at gøre initiativer obligatoriske, noget andet er at få SMV til at forstå og udnytte mulighederne fx i forhold til videreudviklingen af NemHandel/PEPPOL med den nemme adgang til at lave eKataloger. Her vil IBIZ fortsat kunne være en stor aktiv spiller i udbredelsen af forståelsen for it-understøttelse og dermed også for vækstmuligheder på såvel interne som eksterne markeder.

Med strategierne er der brug for alle gode kræfter til dette arbejde - og IBIZ er allerede etableret som et troværdig og effektiv del af et stort netværk til SMV'erne.

Venlig hilsen

Ole Hansen
KL, Arbejdsgange og It-Arkitektur

Axel Andreas Beck
Mandag d. 14/5-12 kl. 17:09

Væksthusenes specialiserede erhvervsservice omfatter også sparring om de mange digitale løsninger, som virksomheder bruger f.eks. til at nå nye markeder eller effektivisere de administrative processer. Men netop når det gælder det digitale, hvor tingene ændrer sig så hurtigt som tilfældet er, er det helt centralt, at det danske erhvervsfremmesystem også rummer et specialiseret tilbud der uvildigt og opdateret formidler ny viden og information både om mulighederne, og hvordan man strategisk griber opgaven an. Væksthuset har derfor et godt samspil med IBIZ og betragter det som en nyttig forlængelse/overbygning på det vækstforløb vi gennemfører med og for virksomhederne. Eller sagt med andre ord: Når vi har fundet IT-udfordringen, bringer vi IBIZ i spil, så virksomheden både får al den nødvendige viden og hjælp til at sætte en proces i gang, der svarer til dens behov, ressourcer og kompetencer.

Et helt afgørende konkurrenceparameter for danske virksomheder er, at de er blandt de bedste mht at lade deres processer understøtte af digitale løsninger. Her er de godt med, men hvis de ikke hele tiden udnytter de nye muligheder, der dukker op, vil de hurtigt miste det forspring, de har i dag. Det er ikke mindst derfor, det er vigtigt at dansk erhvervsfremme prioriterer dette område. Det er for vigtigt til at overlade til markedskræfterne alene. Den rivende udvikling betyder, at det væsentligt, at vi har en service, som har fokus på at bruge åbne innovationsmodeller, produktivitetsforbedrende tiltag, udvikling af de nyttige selvhjælpsværktøjer samt ikke mindst formidling til troværdige IT-leverandører.

Væksthuset vil gerne udbygge samarbejdet med IBIZ, f.eks. ved at inddrage dem som samarbejdspartner på andre forretningsområder, hvor digital satsning er væsentlig. Det kan være ledelsesudvikling, internationalisering og selvfølgelig ikke mindst salg og markedsføring.

Venlig hilsen

Axel Andreas Beck
Væksthus Hovedstadsregionen

mifr
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 08:14

VIBORGegnens Erhvervsråd har stor gavn af samarbejdet med IBIZ center, blandt andet i forbindelse med informationsindsatser overfor virksomhederne i kommunen og afholdelse af infomøder.

Det er betryggende at henvise virksomheder til Ibiz center, da Ibiz fungerer som uvildig rådgiver indenfor digitale løsninger.

Bodil Gregersen
Torsdag d. 31/5-12 kl. 20:24

Med IT Starthjælp får den lille - mellemstore virksomhed mulighed for at sidde over for en specialist, der kan lytte nygternt og sætte sig ind i virksomhedens problemstillinger uden at virksomheden tænker SALG SALG..

Et forløb alle virksomheder burde kende.

Der er alt for få virksomheder, som er klar over muligheden og tager sig tiden til at få styrket deres IT platform.

Med venlig hilsen

Bodil Gregersen
BG Concept / F-Boks ApS

Vivi Schlechter
Onsdag d. 6/6-12 kl. 18:05

Vi er 15 store og mellemstore B&B / Pensioner på Møn.
Vores udfordring er at blive fundet på www.google.com.
Vi besluttede os for sammen at etablere en portal, så vi sammen kunne stå stærkere, for at tiltrække turister.

I processen med at afdække og formulere vores behov og ønsker, har vi haft stor hjælp og sparring af IBIZ Center, der har betydet, at vi er ret sikre på at den løsning vi vælger, vil kunne dække vore behov og samtidig være fremtidssikret til yderligere udvikling.

Denne vigtige proces som IBIZ Center har hjulpet os med, ville vi ikke kunne financiere selv, med fare for at vores valg havde været mangelfuldt og meget dyrt for hver enkelt lille virksomhed. For os har det været en uvurderlig vejledning vi har modtaget - tak for det.

Bedste hilsner
Vivi Schlechter
Bakkegaard Gæstgiveri
www.bakkegaarden64.dk
På vegne af Møn Landboforening.