IBIZ-center (Innovationscenter for eBusiness)

Senest opdateret d. 11/3-2013
Teknologisk Institut
DELTA
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Service og offentlig innovation og Informations- og Kommunikationsteknologi
Direktør Mikkel Agerbæk, Materialer

Flere undersøgelser dokumenterer, at der ligger et væsentligt økonomisk potentiale i, at flere små og mellemstore virksomheder (SMV) bliver bedre til at udnytte nye it-løsninger. Dansk Erhverv og IT-Branchens undersøgelse fra marts 2012 dokumenterer eksempelvis, at kun omkring hver femte virksomhed i dag udnytter de digitale muligheder[1]. Betydningen af digitalisering for erhvervslivets produktivitet og innovation bekræftes også af en analyse fra CEBR på Copenhagen Business School[2].IBIZ-Center har siden 2007 arbejdet for at øge anvendelsen af it i SMV. IBIZ-Center har i denne periode årligt været i direkte kontakt med ca. 2.500 virksomheder, hvorved centeret har opnået solid erfaring med at nedbryde SMV’s barrierer for optag af it og digital innovation. Herigennem har IBIZ-Center erfaret, at SMV ofte selv oplever, at det er en kolossal udfordring at indføre ny it-teknologi, som reelt fører til mere effektive arbejdsgange.Det er IBIZ-Centerets erfaring, at SMV ofte oplever manglende: 1) overblik over eksisterende it-løsninger, 2) it-færdigheder til at anvende it-løsningerne samt 3) tid og lyst til at erstatte de anvendte løsninger, som væsentlige barrierer i deres forsøg på at anvende it i deres forretning. Dette fører ofte til, at SMV er tilbageholdende med at investere i ny it, hvorved fordelene ved digitalisering ikke opnås.I perioden 2013-2015 fortsættes de fysiske arrangementer (45 årligt) rettet mod den brede gruppe af mindre virksomheder, der endnu ikke udnytter e-business i deres virksomhed. IBIZ-Center vil derudover videreudvikle www.ibiz-center.dk (hvor der i dag er 4.000 besøgende om måneden) med et it-læringsrum, indeholdende bl.a. læringsvideoer af forskellige systemer, nye cases samt en liste over it-uddannelsestilbud. IBIZ-Center vil endvidere udvikle et nyt dialogværktøj, ’behovsafklaring’, der skal hjælpe virksomhederne med at finde frem til den, for dem, rigtige it-løsning. I forlængelse heraf vil IBIZ-Center endeligt i 2013 udvikle et nyt og mere omfattende leverandørregister – med en oversigt over både it-rådgivere og it-leverandører.IBIZ-Center samarbejder tæt med ca. 200 forskellige aktører, herunder eksempelvis lokale erhvervsråd, regionale væksthuse og lokale brancheorganisationer. På denne måde virker IBIZ-Center supporterende for lokale erhvervsfremmeaktører. Endelig samarbejder IBIZ-Center med offentlige myndigheder og brancheorganisationer som bl.a. Dansk Erhverv, DI, Håndværksrådet, GS1 og FDIH, der også udgør IBIZ-Centerets følgegruppe.  [1] IT- Branchen og Dansk Erhverv marts 2012[2] Copenhagen Business School (august 2011): Digitalization and productivity: http://alturl.com/rsy3i