IBIZ TechLab

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Sanne Schibsbye
Konsulent

Aktiviteterne i Innovationscenter for eBusiness (IBIZ Center) ønskes i perioden 2016-18 suppleret med en række nye aktiviteter i regi af et nyt aktivitetsspor IBIZ TechLab.
IBIZ TechLab er et nyt strategisk samarbejde mellem de tre IKT-orienterede GTS-institutter: Teknologisk Institut, DELTA og Alexandra Instituttet og skal på sigt skabe grobund for en række fælles IKT-rettede ydelser og projekter. Teknologisk Institut varetager projektledelsen af IBIZ TechLab såvel som IBIZ Center og vil bl.a. sikre at samarbejdet bygger oven på den indgående viden om danske SMV’s barrierer for en øget it-anvendelse, som IBIZ Center har opbygget siden 2007.

Aktiviteterne vil bestå af udvikling af nye teknologiske serviceydelser samt demonstrationsprojekter med særlig fokus på digital innovation i små og mellemstore handels- og servicevirksomheder. Målsætningen er at skabe vækst, øget kundeloyalitet mv. på baggrund af nye og allerede eksisterende kunde- og virksomhedsdata samt innovative ydelser, der kan bidrage til at gøre den fysiske del af den danske handels- og servicebranche mere konkurrencedygtig. Projektet har til formål at bidrage til den kommercielle udbredelse af IKT-teknologierne ved at der bygges bro til det private marked bl.a. rådgivningsydelser udviklet i projektet.
Der vil i denne del af IBIZ-projektet blive fokuseret på 1) Intelligent udnyttelse af data opsamlet på tværs af værdikæden til udvikling af services rettet mod kunden såvel som virksomheden, 2) Teknologier til monitorering af kundeadfærd fx sensorer til opsamling af kundedata i fysiske butikker, 3) Teknologier til at forbedre kundeoplevelsen via nye måder at interagere med kunderne, fx Extended Packaging eller Augmented Reality .

Budget:
2016: 2.000.000 kr.
2017: 1.950.000 kr.
2018: 1.050.000 kr.