iBygning – intelligente bygninger til et intelligent energisystem

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og Informations- og Kommunikationsteknologi
Vagn Holk Lauridsen
Sektionsleder

Det ambitiøse danske mål om 100 % dækning med vedvarende energi i 2050 og de skitserede EU mål på 80-95 % markerer et stadigt voksende marked for danske energiløsninger og ydelser. Målene forudsætter en omfattende energieffektivisering kombineret med et fleksibelt energiforbrug, der sikrer udnyttelsen af den fluktuerende vedvarende energi fra vind og sol. I den sammenhæng er styring af en bygnings energiforbrug i samspil med energiforsyningen den centrale udfordring.
Udfordringen for danske virksomheder er at udvikle intelligent energieffektiv teknologier og styringssystemer til intelligente bygninger, der udnytter den accelererende udvikling inden for Informations- og Kommunikations Teknologi. Udbygningen med vedvarende energi, teknologiudviklingen på energiområdet, og udrulningen af nye intelligente målere og nye tarifsystemer, vil øge markedet for teknologi og serviceydelser markant de kommende 5 år.

Teknologisk Institut vil i 2016-2018 opbygge et nyt synligt teknologisk service-område ”iBygning”, med viden, netværk og teknologisk service til det nationale og internationale vækstområde for produkter og serviceydelser til intelligente bygninger. Instituttets teknologiske service omfatter industriel forskning og ud-vikling, rådgivning, test, demonstration, dokumentation, analyser, undervisning og anden videnspredning for tre sammenhængende arbejdsområder:

- iSystemer: Intelligente komponenter og systemer, intelligent drift og styring.
- iAdfærd: Adfærdspåvirkning via interaktion med energiforbrug og energiydelser.
- iForsyning: Samspil mellem bygningens og forsyningens informationssystemer.

”iBygning” dækker nyt og eksisterende boligbyggeri, skoler og institutionsbyggeri, og bygninger i handels og service sektoren, primært kontorbyggeri.

Den primære målgruppe for de teknologiske serviceydelser er især SMV inden for:
• Producenter og leverandører af installationer, bygningskomponenter og IKT løsninger og udstyr
• Rådgiverbranchen
• Servicevirksomheder og driftansvarlige
• Udførende entreprenører og installatører

Budget:
2016: 4.160.000 kr.
2017: 4.160.000 kr.
2018: 4.160.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  iBygning – Intelligente bygninger til et intelligent energisystem

Nøgleord