IKT og sundhed

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Der er generelt et opbrud i forholdet mellem sundhedsydelser i primær og sekundærsektoren. Services flytter, ændrer karakter, og nye services kommer til. Der er et stort potentiale i at udnytte moderne IKT teknologi til at fremme denne udvikling med henblik på effektivisering af det danske sundhedsvæsen. Danmark er et foregangsland når det gælder udnyttelse af IKT i sundhedssektoren, og Danmark står stærkt både forsknings- og erhvervsmæssigt. Denne styrkeposition kan udnyttes globalt.

Mulige deltemaer er:

  • Ældresektoren
  • Fremtidens hospital i fremtidens sundhedsvæsen
  • Homecare og sammenhængende patientforløb
  • Akut medicin
  • Preventive healthcare
  • Medicinsk visualisering, interaktion og simulering
  • Fremtidens IKT infrastruktur for sundhedsservices

I samarbejde med brugere, virksomheder og andre interessenter indenfor de forskellige domæner, vil der blive gennemført forsknings- og udviklingsprojekter. Med udgangspunkt i konkrete anvendelser, vil der vil blive udviklet industrielle prototyper og lavet konkrete demonstrationer. De industrielle prototyper vil kunne fungere som en reference implementation for virksomheder, som ønsker at udvikle konkrete produkter. En stor del af aktiviteterne vil fokusere på målrettet videnformidling til virksomheder, som kan drage nytte af de nye muligheder omkring håndtering af massive datamængder, og som kan drage forretningsmæssig fordel af dette i deres produktudvikling.

Der vil blive udført anvendelsesorienteret forskning indenfor: 3D visualisering og interaktion, 3D computer grafik og billedbehandling, brugerdrevne innovationsmetoder, beslutningsstøtte, it-sikkerhed, ikt-infrastrukturer o.a.
På grundlag af den opbyggede viden vil GTS nettet udbyde services, herunder rådgivning vedrørende ovennævnte deltemaer.